ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 06132   29/05/2563  

ถ้าจะรีกู้ต้องผ่อนชำระแล้วกี่งวดครับ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  29/05/2563 

เรียนสมาชิก 06132 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าสามารถรีกู้ได้หรือยัง

 • กู้ฉุกเฉินปกติ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้ฉุกเฉินผ่านระบบATM รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 1 งวด
 • กู้สามัญทั่วไป
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
  • ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
 • กู้สามัญทั่วพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
  •  ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
 • กู้สวัสดิการรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้เสริมสภาพคล่องรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด

วิธีการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ตามรูปภาพด้านล่างครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07736   28/05/2563  

สอบถามหน่อยคะ ถ้าจะฝากคนอื่นไปถอนเงินฝากออมทรัพย์ 2 ต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมคะ หรือไม่สามารถฝากถอนได้คะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  29/05/2563 

เรียนสมาชิก 07736 ใช้ ใบถอนเงิน (พิมพ์หน้า-หลัง).pdf 

ด้านหน้า ลงลายมือชื่อ เจ้าของบัญชี  และผู้รับเงิน(ผู้รับมอบฉันทะ)

ด้านหลัง ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ(เจ้าของบัญชี) และผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับ

 

 

ตอบ
Avatar

โดย: 06923   28/05/2563  

สอบถามค่ะ เงินในบัญชีสามารถถอนออกมาได้ไหมคะ...ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  29/05/2563 

เรียนสมาชิก 06923 สามารถถอนได้ 600 บาท ครับ ที่เหลืออายัดไว้ชำระค่าประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 06486   27/05/2563  

สอบถามการกู้เงินของสมาชิกที่เป็น พกส.กลุ่ม2 ค่ะ ถ้าจะกู้เงิน5แสนระบุให้มีคนค้ำ6คน ถ้ามีคนค้ำคนนึงเป็น ขรก. ยังต้องมีคนค้ำที่เป็นกลุ่มเดียวกันอีก5คนเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  28/05/2563 

เรียนสมาชิก 06486 ถ้าใช้ข้าราชการค้ำประกันเราจะค้ำประกันคืนให้เขาไม่ได้นะครับ แต่ถ้าใช้คนค้ำประกันในกลุ่มเดียวกันเราสามารถค้ำประกันคืนเขาได้ครับ

การค้ำประกันเงินกู้เป็นการกระจายความเสี่ยงหากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ครับจะคิดตามความสามารถในการชำระหนี้ของคนกู้และคนค้ำประกันครับ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสมาชิกสามารถโทรสอบถามได้ที่..

โทรศัพท์ 042-249407 และ 042-211561  ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07646   27/05/2563  

สอบถามค่ะ กู้สามัญ สำหรับสมชิกที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการยื่นกู้บ้างคะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  27/05/2563 

เรียนสมาชิก 07646 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

 เอกสารประกอบการกู้สามัญ 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  28/05/2563 

เรียนสมาชิก 07646 ใช้ทะเบียนสมรสและใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 06644   27/05/2563  

ขอสอบถามเกี่ยวกับการถอนเงินของบัญชีเงินฝากค่ะ ค่า WTR คือหักอะไรหรอคะ 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  29/05/2563 

เรียนสมาชิก 06644  ถอนชำระประกันชีวิตครับ ในวันที่ 19/05/2563 เจ้าหน้าที่ทำรายการซ้ำ จึงทำรายการคืนให้เป็นรหัส COR ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 04983   26/05/2563  

ยื่นเอกสารการพักชำระหนี้ไปเดือนพฤษภาคมจะเริ่มพักชำระหนี้เดือนไหนคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  26/05/2563 

เรียนสมาชิก 04983

ตอบ
Avatar

โดย: 07177   25/05/2563  

สอบถามครับ สามารถยื่นกู้สามัญได้มั้ยครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  25/05/2563 

เรียนสมาชิก 07177 สมาชิกกู้สามัญชำระหนี้แล้ว 3 งวด ยังไม่ถึงกำหนดรีกู้ครับ

กู้สามัญทั่วไป ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 06672   24/05/2563  

เรียนสอบถามค่ะ พอดีฝากเอกสารยื่นพักชำระหนี้ไป ไม่ทราบว่าเอกสารครบมั้ยคะรึมีปัญหาอะไรรึเปล่า ได้รับเอกสารหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  25/05/2563 

เรียนสมาชิก 06672 ได้รับเอกสารแล้วครับ เอกสารครบครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 06419   19/05/2563  

 อยากเรียนถามค่ะว่า รายการถอนเงินในบัญชีเงินฝาก WTR คืออะไร เห็นหักเงินคะ ทั้งๆที่เราไม่ได้เซ็นต์ถอนเงิน

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  19/05/2563 

เรียนสมาชิก 06419 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  21/05/2563 

เรียนสมาชิก 06419 ยอดถอน ชำระประกันชีวิตประกอบการกู้ ในวันที่ 19/05/2563 จำนวน 201.97 บาท มีรายการถอนสองครั้งเจ้าหน้าที่จึงทำรายการคืนยอดให้ในรายการ COR 201.97 บาท ครับ

ตอบ

บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 2 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019