เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ปรับโครงสร้างหนี้

หากจะปรับโครงสร้างหนี้ให้เงินเดือนเหลือตอนนี้จะปรับอบ่างไรค่ะสมาชิก5035...

โดย: 5035
เมื่อ: 12 ต.ค. 2561

108   

เรียนสมาชิก 5035 การปรับโครงสร้างหนี้คือการรวมหนี้หลายสัญญาที่มีอยู่มาเป็นสัญญาเดียวเพื่อให้การชำระต่อเดือนลดลงเนื่องจากเดิมเคยส่งหลายสัญ...

โดย: admin
เมื่อ: 12 ต.ค. 2561

ขอหลักเกณฑ์การสมัครหรือเป็นสมาชิก

เรียนสมาชิก 806 สหกรณ์รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ 1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์2) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม3) เป็นบุคค...

โดย: admin
เมื่อ: 12 ต.ค. 2561

71   

เรียนสมาชิก 806 สหกรณ์รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ 1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์2) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม3) เป็นบุคค...

โดย: admin
เมื่อ: 12 ต.ค. 2561

การลาออก

ก่อน เดือน พย.61 เราสามารถลาออกจากสมาชิก แล้วได้ดอกเบี้ยที่ฝากไง้รึป่าวคะ...

โดย: 4596
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

99   

เรียนสมาชิก 4596 สมาชิกไม่มีเงินฝาก มีแต่หุ้นครับ จะคิดปันผลให้ถึงเดือนกันยายน ครับ เว้นแต่กรณีโอนย้ายไปสหกรณ์ฯ อื่นจึงจะคำนวณให้ด้วยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 ต.ค. 2561

สามารถดูปันผลได้ตอนไหน

...

โดย: 7177
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

335   

เรียนสมาชิก 7177 ขณะนี้สามารถตรวจสอบประมาณการปันผลเฉลี่ยคืนแล้วครับ ดูได้ในเมนู ปันผล-เฉลี่ยคืน ด้านบน ครับปันผลจะโอนหลังจากประชุมใหญ่ประมา...

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

ถ้าโอนปันผลเข้าหุ้นเลย จะคิดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

...

โดย: 2303
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

83   

เรียนสมาชิก 2303 การคิดปันผลในปีถัดไปต้องรอสิ้นปีบัญชีหน้า ซึ่งโดยปกติอัตราก็จะใกล้เคียงกันกับปีบัญชีปัจจุบันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

กู้เสริมสภาพคล่อง มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดกู้มากกว่า 250,000 บาทรึไม่คะ ...

โดย: 1341
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

73   

เรียนสมาชิก 1341 เงินกู้ที่มากกว่า 250,000 มีอยู่แล้วครับ คือเงินกู้ประเภทสามัญ ครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

ยอดตั้งคิดปันผลเฉลี่ยคืน

ซื้อหุ้นไว้เต็มจำนวน ตั้งแต่วันเปิดบัญชี 03/04/2561แต่เมื่อนำมาคิดปันผล กลับนำยอดเงินที่ซื้อหุ้นมาคิดเพียงบางส่วน ไม่เข้าใจ ทำไมไม่คิดจากยอดเต็...

โดย: 7753
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

102   

เรียนสมาชิก การคำนวณใช้สูตร จำนวนเงินหุ้น ณ เดือนนั้น(นับถึงวันที่5ของเดือน) คูณด้วย จำนวนเดือนคงเหลือ หาร 12 (เดือนต่อหนึ่งปี) จะได้ค่าที่เรีย...

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

สอบถามเรื่องรีกู้ค่ะ

ขออนุญาตสอบถามค่ะ  ถ้ารีกู้ใหม่ตอนนี้ จะได้จำนวนเท่าไหร่หรอคะ  ตอนนี่เงินเดือน  18,170 ค่ะ  ...

โดย: 7013
เมื่อ: 1 ต.ค. 2561

203   

เรียนสมาชิก 7013 ทันครับ รอบแรกโอนวันนี้ครับ น่าจะโอนแล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

เปลี่ยนบช.เงินปันผล

ขอเปลียนบช.เงินปันผลเป็นธ.กรุงไทย หมายเลขบัญชี4010128062...

โดย: 6291
เมื่อ: 10 ต.ค. 2561

64   

เรียนสมาชิก 6291 เป็นบัญชี้นี้อยู่แล้วครับ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนู ข้อมูลสมาชิก ด้านบนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

กู้หุ้น

การกู้หุ้นตนเอง ต้องใช้คนค้ำประกันไหมคะ...

โดย: 5083
เมื่อ: 9 ต.ค. 2561

74   

เรียนสมาชิก 5083 การกู้หุ้น หมายถึงการใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้ ซึ่ง สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้ทั้งหมดที่ตนเองมี 90% ครับ สมาชิก 5083 ไม่สามารถกู้ห...

โดย: admin
เมื่อ: 11 ต.ค. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »