เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องเข้าประชุมทุกคนมั้ย

สมัครเป็นสมาชิก มาแล้ว ประมาน 1 ปี แต่ยังไม่เคยประชุม สมาชิกใหม่ แต่ คนที่สมัครทีหลัง ทำไมมีรายชื่อ ให้ไปประชุม  ...

โดย: 6689
เมื่อ: 10 ก.พ. 2560

493   

ขอบคุณครับ ^_^

โดย: admin
เมื่อ: 26 ก.พ. 2560

อบรมสมาชิกใหม่

ทำไมไม่มีรายชื่อเลยค่ะเป็นสมาชิก1ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ไปอบรมเลย ...

โดย: 6695
เมื่อ: 23 ก.พ. 2560

383   

เรียนสมาชิก 6695 สามารถเพิ่มชื่อได้ครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 26 ก.พ. 2560

รีกู้

รีกู้จากสามัญเป็นพัฒนา ได้วงเงินเท่าไรค่ะ...

โดย: 5937
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

366   

เรียนสมาชิก 5937 สมาชิกสามารถคำนวณได้เองแล้วครับ ลองใช้โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้ ด้านบนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 21 ก.พ. 2560

กู้เงิน

ตามตารางคำนวรเงินกู้ กู้ 1,070,000 ฿ ส่ง 8,800 ฿ 213 งวด แต่กู้จริง ส่ง 10,200 ฿ 215 งวด ต่างกันเพราะอะไรค่ะ...

โดย: 5937
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

425   

เงินกู้สามัญ จะส่งชำระ 156 งวดเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต จะส่งชำระ 214 งวดดังนั้นการกู้แบบสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต จะกู้ได้มากกว่าครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 21 ก.พ. 2560

สอบถามการปิดฉ

เรียนถามสหกรณ์ค่ะ เคยกู้ฉ.แบบเอทีเอ็มตอนนี้กู้พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบกพ.ไปแล้ว และได้รับเงินอนุมัติแล้วอยากทราบว่ากรณีนี้ได้หักฉ.แบบเอทีเอ็ม...

โดย: 3913
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

410   

เรียนสมาชิก 3913 สหกรณ์ทำรายการหักเงินและส่งข้อมุลไปแจ้งการเงินในวันที่ 1 -2 ของทุกเดือน (กรณีลูกจ้างประจำและข้าราชการ) ครับ ดังนั้น หากสมาชิกมาก...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉินจะหักจากบัญชีธนาคาร หรือว่าให้ส่งชำระอย่างไรครับจะขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ได้ไหมครับ...

โดย: 6175
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

360   

เรียนสมาชิก 6175 เงินกู้ฉุกเฉินจะถูกหักหนี้จากเงินเดือนเหมือนกับเงินกู้สามัญทั่วไปครับ กรณีสมาชิกจะชำระหนี้ก่อนสามารถชำระเป็นเงินสดหรือโอ...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

รีกู้

ผมสามารถรีกูุ้ ได้หรือยังครับ ถ้าได้จะได้เงินทอนเท่าไรครับ อยากทราบรายละเอียดครับ...

โดย: 6179
เมื่อ: 18 ก.พ. 2560

400   

เรียนสมาชิก 6179 รีกู้ได้แล้วครับ สมาชิกลองคำนวณเองได้โดยใช้โปรแกรม คำนวณสิทธิ์กู้ เมนูด้านบนครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 20 ก.พ. 2560

ใบเสร็จไม่มีวันที่

วันนี้ได้รับใบเสร็จรับเงินของ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แต่ใบเสร็จไม่มีวันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ เพื่อให้เป็นเอกสารก...

โดย: 5170
เมื่อ: 16 ก.พ. 2560

377   

เรียนสมาชิก 5170 ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 17 ก.พ. 2560

สอบถาม

เงินในบัญชีถอนได้ใช่ไหมค่ะ...

โดย: 6284
เมื่อ: 16 ก.พ. 2560

372   

เรียนสมาชิก 6284 เงินในบัญชีถอนได้บางส่วนครับ เงินคงเหลือในบัญชี 9,040.45 บาทจะถูกอายัดไว้ 4,000 บาท เพื่อไว้เป็นค่าประกันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ก.พ. 2560

เงินกู้ฉุกเฉิน

ยื่นกู้ฉุกเฉินได้ไหมค่ะ..ถ้าได้ได้เท่าไหรค่ะ...

โดย: 6284
เมื่อ: 16 ก.พ. 2560

370   

เรียนสมาชิก 6284 กู้ได้ครับ ขอให้ยื่นสัญญาเข้ามาใหม่ครับ ไม่เกิน 30,000 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ก.พ. 2560

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »