เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เงินปันผล

เงินปันผลโอนเข้าบัญชีไหนครับ..ดูยแดเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ยังเท่าเดิม...

โดย: 6033
เมื่อ: 3 พ.ย. 2559

362   

เรียนสมาชิก โอนเข้ากรุงไทย 068 ครับสมาชิกสามารถตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลได้ที่เมนู ปันผล-เฉลี่ยคืน ด้านบน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2559

สอบถามเรื่องการกู้

เมื่อไหร่จะรีกู้ได้คะและจะกู้ได้เท่าไหร่คะ ...

โดย: 2981
เมื่อ: 21 ต.ค. 2559

478   

เรียนสมาชิก 2981 สัญญา สช. ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด ครับ ตอนนี้ชำระแล้ว 10 งวดเรียนสมาชิก 6124สัญญา สช. ส่งแบบธนาคาร รีกู้ได้เมื่อชำระแ...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

รีไฟแนน

ตอนนี้สามารถรีได้ยังค่ะ รึสามารถกู้หุ้นได้มั้ยคะ...

โดย: 4562
เมื่อ: 26 ต.ค. 2559

359   

เรียนสมาชิก 4562 สมาชิกสามารถรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวดครับตอนนี้ชำระแล้ว 9 งวดไม่สามารถกู้หุ้นได้เนื่องจากมีหนี้มากกว่าหุ้นครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

รายการหักเงินสิ้นเดือน

ยื่นกู้สัญญาใหม่(กู้รี)เงินอนุมัติ27/10/59 แล้วสิ้นนี้ที่ต้นสังกัดจะหักนำส่งสหกรณ์ประจำทุกเดือน เป็นของสัญญาเก่าหรือใหม่ครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 26 ต.ค. 2559

476   

เรียนสมาชิก 6441 เดือนหน้า (พ.ย.) จะส่งหักสัญญาใหม่ครับ เดือนนี้หักยอดสุดท้ายของสัญญาเดิมครับ (กู้สัญญาใหม่ปิดหนี้เดิมยังไม่หมดจะคงเงินที่ส่งเร...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

ไม่มีชื่อเรื่อง

อยากทราบว่า  atm   กดคืนได้ยังค่ะ ...

โดย: 4900
เมื่อ: 28 ต.ค. 2559

371   

เรียนสมาชิก 4900 กดได้วันนี้สองทุ่มครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

สอบถามเรื่องการร่วมประชุมใหญ่

กรณีสมาชิกไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากติดภาระกิจเช่น ลาคลอด เจ็บป่วย ขึ้นเวรและอื่นๆ แล้วมีเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าร่วมประช...

โดย: 6047
เมื่อ: 30 ต.ค. 2559

387   

เรียนสมาชิก 6047 ค่าตอบแทนที่จ่ายในวันประชุมใหญ่ คือค่าเดินทางเหมาจ่ายครับ ดังนั้นหากสมาชิกไม่ได้เดินทางมาประชุมใหญ่ จะไม่ได้รับค่าเดินทางค...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

การกู้เงิน

กระผมจะต้องเป็นสมาชิกกี่เดือน ถึงจะกู้เงินได้ครับ? และกู้ได้เท่าไหร่ครับ?...

โดย: 6825
เมื่อ: 15 ต.ค. 2559

534   

เรียนสมาชิก 5691 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ด้วยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

เงินกู้ฉุกเฉิน

ไม่ทราบว่าจะกดเงินกู้แบบatm ได้ตอนไหนคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

353   

เรียนสมาชิก 2981 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ คืนสิทธิ์ให้กดได้วันนี้ 2 ทุ่ม ครับ ส่วนลูกจ้งชั่วคราว กดได้พรุงนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

เงินกู้

อยากสอบถามจำนวนเงินกู้เมื่อครบรีอ่ะค่ะ. พอดีจะเตรียมเอกสารไว้ค่ะเลยอยากทราบยอดเมื่อครบรีค่ะจะได้กรอกเอกสารค่ะว่าได้กี่บาทค่ะ...

โดย: 4996
เมื่อ: 17 ต.ค. 2559

460   

เรียนสมาชิก 4996 กู้ได้เท่าเดิมครับ  เงินทอน = เงินกู้ใหม่-(เงินกู้เดิม+ดอกเบี้ย) สามารถดูเงินกู้เดิมได้ที่ เมนู รายละเอียดการกู้ ด้านบน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

ฉฉ

ยื่นกู้ฉุกเฉิน 10000 ตอนนี้ได้มั้ยคะ...

โดย: 4720
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

392   

เรียนสมาชิก 4720 สมาชิกกู้เต็มสิทธิ์แล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »