เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

รีกู้

ถ้ากู้พัฒนาคุณภาพชีวิต. ให้วงเงิน max เท่าไรค่ะ...

โดย: 5937
เมื่อ: 12 พ.ย. 2559

470   

เรียนสมาชิก 5937 สิทธิ์กู้  1 ล้านบาทเท่าเดิม ครับ ลบหนี้เดิมเหลือทอน  38,621.00  บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

วันนี้เงินจะเจ้าช่วงไหนคะ

...

โดย: 6109
เมื่อ: 8 ธ.ค. 2559

433   

เรียนสมาชิก 6109 ยื่นวันนี้โอน 14 ธ.ค. 59 ครับ ยื่นหลังจากวันนี้เป็นรอบถัดไปครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

ขอสอบถามรีเงินกู้เดือนมีนาค่ะ

ถ้าจะรีกู้เดือน มีนาคม จะได้เงินทอนเท่าไหร่ค่ะ พอดีเงินเดือนขึ้นเป็น17,850 บาทแล้วค่ะ...

โดย: 5868
เมื่อ: 8 ธ.ค. 2559

426   

เรียนสมาชิก 5868 สิทธิ์กู้  1,097,900.00 -หนี้เดิม  1,060,659.00 จะได้เงินทอน  37,241.00  ชำระงวดละ 11488 บาท ครับ*ขอให้คำนวณซ้ำอีกทีนะครับเพราะสมาชิกไม่ได้แจ้งละเอียดราย...

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

กู้เงิน

ถ้าจะยื่นกู้เงินจะได้วงเงินเท่าไรคะ ...

โดย: 6605
เมื่อ: 8 ธ.ค. 2559

369   

เรียนสมาชิก 6605 ยื่นวันนี้โอน 14 ธ.ค. 59 ครับ ยื่นหลังจากวันนี้เป็นรอบถัดไปครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

กู้เงินสามัญ

จะสอบถามเรื่องการกู้เงินค่ะ แต่ก่อนเป็น พกส.สายวิชาชีพ (กลุ่ม2) พึ่งบรรจุเป็นข้าราชการ ช่วงต้นเดือนตุลาคม 59 เป็นสมาชิกมาแล้ว ประมาณ 1 ปี จะสามาร...

โดย: 6550
เมื่อ: 19 ต.ค. 2559

486   

เรียนสมาชิก 6550 สิทธิ์กู้ 712,600 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

รีไฟแนนซ์

ตามประกาศฉบับที่ 1/2560 พี่สามารถกู้เต็มmaxได้เท่าไหร่/ส่งเท่าไหร่บ้างคะ...

โดย: 6735
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2559

381   

เรียนสมาชิก 6735 สิทธิ์กู้ 1 ล้านบาท เท่าเดิมครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

กู้สามัญ

กูสามัญได้ยอดเท่าไรคะ...

โดย: 6596
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2559

353   

เรียนสมาชิก 6596 สิทธิ์กู้ 45,000 บาท ครับ หักหนี้เดิม 28,300 บาท ทอน 16,700 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

รีกู้สามัญ

สวัสดีค่ะ  รบกวนสอบถามค่ะ  ว่าถ้ารีกู้สามัญเดือนนี้  ดิฉันจะเหลือเงินทอนเท่าไหร่คะ  ขอบคุณค่ะ  ...

โดย: 5691
เมื่อ: 5 ธ.ค. 2559

457   

เรียนสมาชิก 6591 สิทธิ์กู้ 148,300 บาท หักหนี้เดิม  102,500 บาท คงเหลือทอน 45,800 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

ปิดบัญชีเงินกู้

อยากทราบว่าหนูสามารถนำเงินหุ้นที่มีอยู่ปัจจุบันนำมาตัดยอดเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้มั้ยค่ะแล้วสมารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ได้มั้ยค่...

โดย: 5510
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2559

400   

เรียนสมาชิก 5510 กรณีสมาชิกจะลาออกจากสหกรณ์จำเป็นต้องถอนบัญชีเงินฝากไปด้วยเพราะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพแล้วครับสมาชิกสามารถโอนหุ้น+เงินฝาก...

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

วันนี้เงินจะเข้าช่วงไหนคะ

...

โดย: 6109
เมื่อ: 8 ธ.ค. 2559

346   

เรียนสมาชิก 6109 ยื่นวันนี้หากอนุมัติจะโอน 16 ธ.ค. 2559 ตอนบ่าย ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »