เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

กู้เงินเสริมสภาพคล่อง

จะครบกู้ได้เดือนไหนค่ะ...

โดย: 5592
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2559

366   

เรียนสมาชิก 5592 เงินกู้สภาพคล่องต้องเป็นสมาชิกแล้ว 3 ปี (ชำระหุ้น 36 งวด) จึงกู้ ได้ครับ ขณะนี้พึ่ง 33 งวด เดือนตุลาคมจึงจะกู้ได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

คำนวณยอดเงินกู้เสริมสภาพคล่อง

ต้องการถามยอดกู้เสริมสภาพคล่อง ว่ากู้ได้เท่าไหร่ และเหลือทอนท่าไหร่...

โดย: 3404
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2559

445   

เรียนสมาชิก 3404 กู้  250,000.00  หักหนี้ฉุกเฉิน  45,800.00  +ดอกเบี้ย 45.50 หักซื้อหุ้นเพิ่ม  43,550.00 เหลือโอน  160,604.50  บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

ปรับดอกเบี้ยในโปรแกรมคำนวนสิทธิ์กู้

ขอให้ปรับดอกเบี้ยในโปรแกรมคำนวนสิทธิ์กู้ด้วยค่ะ...

โดย: 4897
เมื่อ: 8 ก.ค. 2559

357   

เรียนสมาชิก 4897 ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

เงิน พัฒนาคุณภาพชีวิต

กู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ตอนไหนค่ะ จำเป็นไหมต้องอายุ การเป็นสมาชิก ต้อง 5 ปีขึ้นไป หรืออายุการทำงานใน ต้อง 5 ปี ค่ะ ...

โดย: 5954
เมื่อ: 7 ก.ค. 2559

369   

เรียนสมาชิก 5954 เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กู้แก่สมาชิกกลุ่ม 1 อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปครับรายละเอียดเพิ่มเติม ...(รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

กู้เงิน

ต้องการกู้เงิน 30000 บาทต้องใช้ผู้ค้ำกี่คนคะและกู้แบบไหนได้บ้าง ...

โดย: 6626
เมื่อ: 7 ก.ค. 2559

332   

เรียนสมาชิก 6626 ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ... (รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

สมาชิก สสธท.ตั้งแต่เดือน เม.ย.อยากทราบว่าได้รับอนุมัติหรือยังครับ

สมาชิก สสธท.ตั้งแต่เดือน เม.ย.อยากทราบว่า ได้รับอนุมัติหรือยังครับ...

โดย: 5099
เมื่อ: 20 มิ.ย. 2559

428   

เรียนสมาชิก 5099 รับเป็นสมาชิกแล้ว เมื่อ 01/07/2559 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

การกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องคำนวณการส่งตามอายุผู้กู้หรือผู้ค้ำครับ

 ...

โดย: 1781
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

392   

เรียนสมาชิก 1781 ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันครับนับคนที่อายุมากที่สุด ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

ยื่นกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง วันที่ 24 มิ.ย.59 จะได้รับเงินวันไหนคะ ขอบคุณค่ะ

 ...

โดย: 2765
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

385   

เรียนสมาชิก 2765 หากได้รับอนุมัติจะโอนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

สมาชิก 2 คนคำ้กัน อายุ 52และ44 คนแรกส่ง108 งวดอีกคนส่ง96งวด คิดตามคนค้ำหรือคนกู้ครับ

 ...

โดย: 1781
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

388   

เรียนสมาชิก คิดถึงอายุ 70 ปี สมมุติ 52 ปี = 70-52 = 18 ปี คิดเป็นค้ำประกันได้ 18*12=216 งวด ครับทั้งนี้ สมาชิกกลุ่ม 1 ไม่สามารถค้ำประกันกลุ่ม 2-3-4 ได้ แต่สมาชิกกลุ่...

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

Re กู้สามัญ

อยากสอบถามครับ ถ้าผมส่งครบ 12. งวดแล้วผมสามารถยื่น re กู้ ได้ไหมครับ ถ้าได้ผมจะได้เงินทอนเท่าไรครับ ขอบคุณครับ...

โดย: 6179
เมื่อ: 5 ก.ค. 2559

378   

เรียนสมาชิก 6179 สิทธิ์กู้อยู่ที่ประมาณ 9 แสนบาท กู้แล้วจะได้เงินทอนประมาณ 29256 บาท (หักหนี้เงินกู้แล้วแต่ยังไม่หักดอกเบี้ยเงินกู้) ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »