เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การเปลี่ยนสัญญากู้ยืม

รบกวนสอบถามคะ  เดือน ธค2558 ได้ใช้สิทธิ์รีกู้ก่อนกำหนดของ สามัญทั่วไป แล้วได้รับเงินแล้ว  ถ้าจะยื่นเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนมีนาคม สามารถยื...

โดย: 4727
เมื่อ: 27 ก.พ. 2559

326   

เรียนสมาชิก 4727 สมาชิกใช้สิทธิ์รีกู้ก่อนกำหนดไปแล้วไม่สามารถใช้ได้อีกตามประกาศครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

ยื่นขอกู้ วันที่23 ก.พ

ยื่นหขอกู้ไปเมื่อวันที่ 23 ก.พ. รอผลอนุมัติวันไหนค่ะ ...

โดย: 5260
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

305   

เรียนสมาชิก 5260 พิจารณาเดือนมีนาคม 2559 ได้เงินประมาณวันที่ 11 มีนาคม ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

การค้ำประกัน

สอบถามครับ คือผมกู้เงินสามัญ 100,000 บาท ของลูกจ้างชั่วคราวใช้คนค้ำประกัน 2 คน จะสอบถามว่าในหนังสือค้ำประกันของแต่ละคนที่ค้ำ เราสามารถให้คนค้ำ...

โดย: 6417
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

333   

เรีนสมาชิก 6417 พยานต้องไม่ใช่ผู้ค้ำประกันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

สอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน

จะกดเงินกู้ฉุกเฉินได้ตอนไหนคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 26 ก.พ. 2559

344   

เรียนสมาชิก 2981สมาชิกลูกจ้างประจำและข้าราชการ คืนสิทธิ์ให้แล้วกดได้วันนี้ประมาณ บ่ายสองครับส่วนสมาชิกลูกจ้างชั่วคราว กดได้พรุ่งนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

ไม่มี

ไม่ได้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ สามารถทำบัตร atm ธนชาติไว้กู้ฉุกเฉินได้ใหมครับ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

339   

เรียนสมาชิก 6503 กรณีสมาชิกไม่ได้ทำบัตรธนชาต ให้ใช้เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ครับ ให้แนบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย มาพร้อมคำขอกู้เ...

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

ไม่มี

ถ้ากู้สามัญ(สส)แล้ว สามารถกู้สวัสดิการ(สด) ได้ไหมครับ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

392   

เรียนสมาชิก 6503 สามารถกู้พร้อมกันหลายประเภทสัญญาได้ครับแต่แต่มีข้อเสียตรงที่หนี้ไม่ได้รวมในสัญญาเดียว ทำให้รายการหักของแต่ละสัญญาตอนสิ้น...

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

กู้ฉุกเฉิน

สมาชิก 6024 กู้ฉุกเฉินได้เท่าไหร่ครับตอนนี้...

โดย: 6024
เมื่อ: 19 ก.พ. 2559

412   

เรียนสมาชิก 6024 สามารถกู้ ฉุกเฉินได้ไม่เกิน 36,000 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

กู้เงิน

จาก2066ยื่นกู้วันที่  9 พิจจารณาอนุมัติวันที่เท่าไหร่...

โดย: 0
เมื่อ: 18 ก.พ. 2559

384   

เรียนสมาชิก 2066 โอนพรุ่งนี้ บ่าย ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 18 ก.พ. 2559

ยื่นกู้ 3 ก.พ. 59 เงินเข้าวันไหนค่ะ

...

โดย: 5139
เมื่อ: 16 ก.พ. 2559

386   

เรียนสมาชิก 5139 รอบนี้โอนเงินเข้า 19 ก.พ.2559 บ่าย ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ก.พ. 2559

วงเงินที่สามารถกู้ได้

ขอสอบถามวงเงินที่สามารถกู้ได้ของวงเงินกู้สามัญ..ยอดที่กู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ค่ะ...

โดย: 5564
เมื่อ: 15 ก.พ. 2559

384   

เรียนสมาชิก 5564กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ไม่เกิน 9 หมื่นกรณีเป็น พกส. ได้ไม่เกิน 1.2 แสนเนื่องจากอายุสมาชิกได้ 29 เดือน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 16 ก.พ. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »