ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 01166   20/09/2562  

เปลี่ยนเลขที่สมาชิกใหัด้วยครับ เลขสมาชิก 1166 แต่ปัจจุบันจะขึ้น01166ซึ่งไม่ถูกตัอง

ตอบ
Avatar

โดย: admin   18/09/2562  

การแจ้งเปลี่ยนบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหาและบัญชีรับโอนเงินปันผล

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอน  โปรดกรอกข้อมูลส่งถึงสหกรณ์  (แนบสำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีเงินฝากมาด้วย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม:  แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล และเฉลียคืน.pdf

(การแจ้งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ไม่เป็นผลนะครับเนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันและลายมือชื่อเป็นหลักฐานครับ)

ปล. สมาชิกสามารถตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลได้ที่ระบบสมาชิกสหกรณ์ >> 

ตอบ
Avatar

โดย: 04742   17/09/2562  

เปลี่ยนบัญชีรับเงินค่าพาหนะเดินทางเลือกตั้ง

เป็นบัญชีกรุงไทย เลขที่บัญชี 4180560429 สาขากุภวาปี ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  18/09/2562 

เรียนสมาชิก 4742 ในระบบเป็นบัญชีนี้อยู่แล้วครับ

Avatar

โดย: 07663   16/09/2562  

อยากกู้เพิ่ม ต้องทำยังไงคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  19/09/2562 

เรียนสมาชิก 07663 การกู้เพิ่มในกรณีที่สมาชิกมีหนี้เดิมอยู่แล้วเรียกว่ารีกู้ครับ เป็นการกู้ใหม่ปิดสัญญาหนี้เดิมแล้วนำหนี้เดิมเข้ามาทบเป็นเงินต้นในสัญญาใหม่ครับ

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ >>   เอกสารประกอบการกู้สามัญ  ครับ

Avatar

โดย: 04744   15/09/2562  

เปลี่ยนบัญชีรับเงินค่าพาหนะเดินทางเลือกตั้ง

เป็นบัญชีกรุงไทย เลขที่บัญชี 4181495914 สาขา กุมภวาปี

ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  16/09/2562 

เรียนสมาชิก 04744 เป็นบัญชีนี้อยู่แล้วครับ

Avatar

โดย: 06503   13/09/2562  

สอบถาม

สมาชิกกลุมที่3 กู้ฉุกเฉินได้เท่าไหร่ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  13/09/2562 

เรียนสมาชิก 06503 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

Avatar

โดย: 06441   12/09/2562  

ค่าเดินทางเลือกตั้งกับประชุมใหญ่ปีนี้ได้เท่ากับปีก่อนไหมครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  19/09/2562 

เรียนสมาชิก 6441 ค่าตอบแทนสรรหา 500 บาท ค่าเดินทางมาประชุมใหญ่ 1,000 บาท ครับ

Avatar

โดย: 06596   11/09/2562  

โดนแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านไม่ถูกอีกแล้วเราจะทำไงได้คะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  12/09/2562 

เรียนสมาชิก 06596 รีเซ็ตให้แล้วครับใช้รหัสผ่านเป็นเลขบัตรประชาชนเช้าระบบเลยครับ

Avatar

โดย: admin  12/09/2562 

Avatar

โดย: 06596   11/09/2562  

ตอนนี้สามารถรีกู้สามัญได้ยอดเท่าไรคะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  11/09/2562 

เรียนสมาชิก 06596 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าสามารถรีกู้ได้หรือยัง

 • กู้ฉุกเฉินปกติ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้ฉุกเฉินผ่านระบบATM รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 1 งวด
 • กู้สามัญทั่วไป
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
  • ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
 • กู้สามัญทั่วพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
  •  ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
 • กู้สวัสดิการรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้เสริมสภาพคล่องรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด

วิธีการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ตามรูปภาพด้านล่างครับ

Avatar

โดย: admin  19/09/2562 

เรียนสมาชิก 06596 วงเงินไม่เกิน 90,000 บาท เท่าเดิมครับ

Avatar

โดย: 05815   10/09/2562  

สอบถามค่ะ สามารถรีกู้เสริมสภาพคล่องได้ไหมค่ะ ถ้าได้ ได้เท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  10/09/2562 

เรียนสมาชิก 05815 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าสามารถรีกู้ได้หรือยัง

 • กู้ฉุกเฉินปกติ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้ฉุกเฉินผ่านระบบATM รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 1 งวด
 • กู้สามัญทั่วไป
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
  • ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
 • กู้สามัญทั่วพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
  •  ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
 • กู้สวัสดิการรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้เสริมสภาพคล่องรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด

วิธีการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ตามรูปภาพด้านล่างครับ

Avatar

โดย: auto Coop  10/09/2562 

เรียนสมาชิก 05815 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ


บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 2 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019