เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ขอสอบถามเกี่ยวกับเงินโอนเงินปันผล,เงินเข้าร่วมประชุมประจำปี และขอโอนเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์

ขอสอบถามหน่อยค่ะ เพิ่งสมัครสมาชิกสหกรณ์ปีนี้แล้วสงสัยค่ะ1.เงินปันผลประจำปี ถ้าไม่ได้ส่งใบแบบฟอร์มรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 ให้ทา...

โดย: 6287
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

1045   

เรียนสมาชิก 6287 สหกรณ์ไม่เปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ ครับ

โดย: 4561
เมื่อ: 22 ต.ค. 2558

สอบถามค่ะ

กรณีต้องการรับเงินจากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ แต่เจ้าตัวไม่ได้เข้าไปถอนเอง  ในกรณีฝากเจ้าหน้าที่เข้าไป  ต้องทำอย่างไรคะ...

โดย: 5354
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

417   

เรียนสมาชิก 5354  กรณีที่สมาชิกมีเงินฝากกับสหกรณ์ไม่สะดวกมาถอนเงินด้วยตัวเอง สามารถทำได้ดังนี้(ทำทุกขั้นตอน)1. เขียนถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มถอนเ...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2558

เรียน ท่านประธาน

 พกส.เป็นเรื่องใหม่ ท่านคณะกรรมการช่วย พิจารณาเรื่องเงินกู้ ให้วงเงินเพ่ิมพอท่ีจะจ่ายหนี้อื่นๆ ด้วยนะคะ่ และวิธีพิจารณาควรพิจารณา เป็นราย ...

โดย: 4681
เมื่อ: 26 พ.ย. 2557

857   

เรียนสมาชิก อยู่ระหว่างการปรับแก้ระเบียบครับ

โดย: admin
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

การจัดวันเลือกตั้ง

ขอเสนอว่าการเลือกตั้งปีหน้าช่วยจัดให้ตรงวันหยุดนะครับเพราะบางคนก็มีภาระกิจต้องออกพื้นที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือ...

โดย: 5048
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

366   

ขอเสนอว่าการเลือกตั้งปีหน้าช่วยจัดให้ตรงวันหยุดนะครับเพราะบางคนก็มีภาระกิจต้องออกพื้นที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือ...

โดย: 5048
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

แจ้งค่ะ

ปกติ เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินรับเงินทางธนาคารกรุงไทยค่ะ  ในเวปแจ้งว่า เงินค่าสรรหาคณะกรรมการ  300 บาท  เข้ากรุงไทย แต่ดิฉันต้องเข้าสมุด...

โดย: 5354
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

369   

เรียนสมาชิก 5354 เงินสรรหาเข้าบัญชี สหกรณ์ ครับด้วยสหกรณ์ตรวจสอบจากบัญชีรับโอนปันผลเป็นหลัก แต่กรณีบัญชีเป็นออมสินซึ่งไม่มีระบบนำเข้ารายการ...

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

คืนสิทธิ์กด ATM ฉุกเฉิน

ไม่ทราบว่า สมาชิก 4080 จะกดได้อีกตอนไหนคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 16 ต.ค. 2558

469   

เรียนสมาชิก 4080 คืนสิทธิ์ให้แล้วครับ กรุงไทยจะรับข้อมูลประมาณ 14.00 น.วันนี้ ลองกดดูอีกครั้งนะครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

เงิน (สว)

ในกรณี เป็นสมาชิกหุ้นรายเดือน  ครบ 36 งวด  ถ้าอยู่ในช่วงกู้เงินสามัญอยู่  ( 70,000 ) และสมมุตชำระไปประมาณ  3 เดือน   อยากกู้เงิน (สว) ( 90,000 ) สามารถกู้เพิ่มไ...

โดย: 5354
เมื่อ: 12 ต.ค. 2558

412   

เรียนสมาชิก 5354 กู้ สว ได้ แต่ วงเงินกู้ทั้งสองประเภทรวมกัน ต้องไม่เกิน 90,000 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 15 ต.ค. 2558

เปลี่ยนบัญชีเงินปันผลค่ะ

แจ้งเปลี่ยนบัญชีที่เงินปันผลเข้าน่ะค่ะขอเปลี่ยนเป็นเงินโอนเข้าธนาคารกรุงไทยได้มั้ยค๊เพราะแต่ก่อนใช้ออมสินน่ะค่ะ ตอนนี้เลิกใช้แล้ว..ขอบค...

โดย: 4707
เมื่อ: 12 ต.ค. 2558

591   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4707
เมื่อ: 14 ต.ค. 2558

เปลี่ยนบัญชีรับเงินปันผล

อยากขอเปลี่ยนบัญชีเงินปัญผลจากเดิมบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นธนาคารออมสินค่ะ...

โดย: 5917
เมื่อ: 13 ต.ค. 2558

425   

เรียนสมาชิก 5917 ทำบันทึกเสนอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารมาครับปล. แนะนำให้เป็นกรุงไทยจะดีกว่าครับเนื่องจากธ.ออมสินจะใช้เวลานานก...

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2558

การโอนเงินเข้าบัญชี

อยากทราบว่าเงินเบี้ย 300 บาท ทางสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ รึ บัญชีกรุงไทยคะ ...

โดย: 4591
เมื่อ: 13 ต.ค. 2558

476   

เรียนสมาชิก 4591 โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย 427 ครับสหรับสมาชิกท่านอื่นสามารถตรวนสอบที่เว็บไซต์ ที่นี่ครับดูในช่องหมายเหตุ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2558

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »