เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

รายการหักเงินสิ้นเดือน

ยื่นกู้สัญญาใหม่(กู้รี)เงินอนุมัติ27/10/59 แล้วสิ้นนี้ที่ต้นสังกัดจะหักนำส่งสหกรณ์ประจำทุกเดือน เป็นของสัญญาเก่าหรือใหม่ครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 26 ต.ค. 2559

509   

เรียนสมาชิก 6441 เดือนหน้า (พ.ย.) จะส่งหักสัญญาใหม่ครับ เดือนนี้หักยอดสุดท้ายของสัญญาเดิมครับ (กู้สัญญาใหม่ปิดหนี้เดิมยังไม่หมดจะคงเงินที่ส่งเร...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

ไม่มีชื่อเรื่อง

อยากทราบว่า  atm   กดคืนได้ยังค่ะ ...

โดย: 4900
เมื่อ: 28 ต.ค. 2559

407   

เรียนสมาชิก 4900 กดได้วันนี้สองทุ่มครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

สอบถามเรื่องการร่วมประชุมใหญ่

กรณีสมาชิกไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากติดภาระกิจเช่น ลาคลอด เจ็บป่วย ขึ้นเวรและอื่นๆ แล้วมีเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าร่วมประช...

โดย: 6047
เมื่อ: 30 ต.ค. 2559

418   

เรียนสมาชิก 6047 ค่าตอบแทนที่จ่ายในวันประชุมใหญ่ คือค่าเดินทางเหมาจ่ายครับ ดังนั้นหากสมาชิกไม่ได้เดินทางมาประชุมใหญ่ จะไม่ได้รับค่าเดินทางค...

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

การกู้เงิน

กระผมจะต้องเป็นสมาชิกกี่เดือน ถึงจะกู้เงินได้ครับ? และกู้ได้เท่าไหร่ครับ?...

โดย: 6825
เมื่อ: 15 ต.ค. 2559

566   

เรียนสมาชิก 5691 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ด้วยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

เงินกู้ฉุกเฉิน

ไม่ทราบว่าจะกดเงินกู้แบบatm ได้ตอนไหนคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

394   

เรียนสมาชิก 2981 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ คืนสิทธิ์ให้กดได้วันนี้ 2 ทุ่ม ครับ ส่วนลูกจ้งชั่วคราว กดได้พรุงนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 31 ต.ค. 2559

เงินกู้

อยากสอบถามจำนวนเงินกู้เมื่อครบรีอ่ะค่ะ. พอดีจะเตรียมเอกสารไว้ค่ะเลยอยากทราบยอดเมื่อครบรีค่ะจะได้กรอกเอกสารค่ะว่าได้กี่บาทค่ะ...

โดย: 4996
เมื่อ: 17 ต.ค. 2559

499   

เรียนสมาชิก 4996 กู้ได้เท่าเดิมครับ  เงินทอน = เงินกู้ใหม่-(เงินกู้เดิม+ดอกเบี้ย) สามารถดูเงินกู้เดิมได้ที่ เมนู รายละเอียดการกู้ ด้านบน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

ฉฉ

ยื่นกู้ฉุกเฉิน 10000 ตอนนี้ได้มั้ยคะ...

โดย: 4720
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

423   

เรียนสมาชิก 4720 สมาชิกกู้เต็มสิทธิ์แล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

เงินปันผล

 ...

โดย: 322
เมื่อ: 10 ต.ค. 2559

582   

เรียนสมาชิก 332 สมาชิกสามารถตรวจสอบประมาณการปันผลและบัญชีรับโอนเงินปันผลได้ที่เมนู ปันผล-เฉลี่ยคืน ด้านบนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

ยื่นกู้ไปอนุมัติไๆหมครับ

 ...

โดย: 6503
เมื่อ: 10 ต.ค. 2559

405   

เรียนสมาชิก 6503 อนุมัติครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

กู้ฉุกเฉิน

สามารถกู้ฉุกเฉิน atmได้มั้ยคะ...

โดย: 3058
เมื่อ: 12 ต.ค. 2559

442   

เรียนสมาชิก 3058 ต้องยื่นกู้เข้ามาใหม่เนื่องจากจำนวนเงินกู้เดิมจำนวนชำระต่องวดไม่พอให้หักครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »