เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบถามเรื่องข้อมูลสมาชิก

                ในข้อมูลสมาชิก บันทึกไว้ว่า ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 01/10/2556 จึงอยากสอบถามว่า วันที่ได้รับอนุมัติที่บันทึกนี้ คือวันที่ร...

โดย: 1341
เมื่อ: 26 ต.ค. 2558

376   

เรียนสมาชิก 1341 ขอตรวจสอบก่อนนะครับ ขอบคุณที่ร่วมกันให้ข้อมูลครับ :)

โดย: admin
เมื่อ: 27 ต.ค. 2558

ขอดูยอดปันผลคะ

...

โดย: 3345
เมื่อ: 25 ต.ค. 2558

609   

เรียนสมาชิก 3345 ดูได้ที่เมนู ปันผลเฉลี่ยคืน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 26 ต.ค. 2558

เชิญสมาชิกตอบแบบสอบถามการประชุมใหญ่ 2558

เชิญสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินการในปีถัดไป (โปรด login ก่อนคลิ๊ก)...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ต.ค. 2558

969   

เชิญสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินการในปีถัดไป (โปรด login ก่อนคลิ๊ก)

โดย: admin
เมื่อ: 24 ต.ค. 2558

เบี้ยประชุม

ขอรบกวนถามเรื่องเบี้ยประชุม 700 บาท จ่ายเป็นเงินสดตอนลงทะเบียนเลยรึเปล่าคะ และเงินปันผลจะเข้าบัญชีวันไหนคะ...

โดย: 4673
เมื่อ: 22 ต.ค. 2558

485   

เรียนสมาชิก 4673จ่ายค่าพาหนะเดินทางเข้าประชุมใหญ่ปี 2558 สำหรับสมาชิกสามัญที่ลงทะเบียนระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. เป็นเงินสดทันทีที่ลงทะเบียนครับเงินปั...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ต.ค. 2558

ไม่มี

กรณีที่เปลี่ยน "นามสกุล" จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนกับสหกรณ์มั้ยคะ...

โดย: 4961
เมื่อ: 21 ต.ค. 2558

413   

เรียนสมาชิก 4961 กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล นำเอกสารสำคัญการเปลี่ยนแปลงมาแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วยครับ ทั้งระบบเงินกู้เงินฝากนะครับ

โดย: admin
เมื่อ: 22 ต.ค. 2558

ขอสอบถามเกี่ยวกับเงินโอนเงินปันผล,เงินเข้าร่วมประชุมประจำปี และขอโอนเงินออกจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์

ขอสอบถามหน่อยค่ะ เพิ่งสมัครสมาชิกสหกรณ์ปีนี้แล้วสงสัยค่ะ1.เงินปันผลประจำปี ถ้าไม่ได้ส่งใบแบบฟอร์มรับเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 ให้ทา...

โดย: 6287
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

1067   

เรียนสมาชิก 6287 สหกรณ์ไม่เปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ ครับ

โดย: 4561
เมื่อ: 22 ต.ค. 2558

สอบถามค่ะ

กรณีต้องการรับเงินจากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ แต่เจ้าตัวไม่ได้เข้าไปถอนเอง  ในกรณีฝากเจ้าหน้าที่เข้าไป  ต้องทำอย่างไรคะ...

โดย: 5354
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

434   

เรียนสมาชิก 5354  กรณีที่สมาชิกมีเงินฝากกับสหกรณ์ไม่สะดวกมาถอนเงินด้วยตัวเอง สามารถทำได้ดังนี้(ทำทุกขั้นตอน)1. เขียนถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มถอนเ...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2558

เรียน ท่านประธาน

 พกส.เป็นเรื่องใหม่ ท่านคณะกรรมการช่วย พิจารณาเรื่องเงินกู้ ให้วงเงินเพ่ิมพอท่ีจะจ่ายหนี้อื่นๆ ด้วยนะคะ่ และวิธีพิจารณาควรพิจารณา เป็นราย ...

โดย: 4681
เมื่อ: 26 พ.ย. 2557

872   

เรียนสมาชิก อยู่ระหว่างการปรับแก้ระเบียบครับ

โดย: admin
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

การจัดวันเลือกตั้ง

ขอเสนอว่าการเลือกตั้งปีหน้าช่วยจัดให้ตรงวันหยุดนะครับเพราะบางคนก็มีภาระกิจต้องออกพื้นที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือ...

โดย: 5048
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

383   

ขอเสนอว่าการเลือกตั้งปีหน้าช่วยจัดให้ตรงวันหยุดนะครับเพราะบางคนก็มีภาระกิจต้องออกพื้นที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือ...

โดย: 5048
เมื่อ: 19 ต.ค. 2558

แจ้งค่ะ

ปกติ เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินรับเงินทางธนาคารกรุงไทยค่ะ  ในเวปแจ้งว่า เงินค่าสรรหาคณะกรรมการ  300 บาท  เข้ากรุงไทย แต่ดิฉันต้องเข้าสมุด...

โดย: 5354
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

386   

เรียนสมาชิก 5354 เงินสรรหาเข้าบัญชี สหกรณ์ ครับด้วยสหกรณ์ตรวจสอบจากบัญชีรับโอนปันผลเป็นหลัก แต่กรณีบัญชีเป็นออมสินซึ่งไม่มีระบบนำเข้ารายการ...

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2558

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »