เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

อยากเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ทำได้อย่างไร?

อยากเปลี่ยนเบอร์มือถือในการรับข่าวสาร ทำได้อย่างไรคับ?...

โดย: 6125
เมื่อ: 23 ก.ย. 2559

501   

เรียนสมาชิก 6125 สมาชิกสามารถส่งจดหมายแจ้งเบอร์โทรใหม่ให้ admin เปลี่ยนแปลงในระบบสหกรณ์ได้เลยครับ หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ  (คลิ๊กเพื่อ...

โดย: admin
เมื่อ: 27 ก.ย. 2559

รีกู้

- 4714 สามารถรี กู้ ได้เดือนไหน คะ   และจะได้เท่ารัย  เงินเดือน  17080 บาท  และจะได้ส่วนต่างกี่บาทคะ   ...

โดย: 4714
เมื่อ: 22 ก.ย. 2559

442   

เรียนสมาชิก 4714 ขณะนี้ชำระหนี้ได้ 7 เดือนแล้ว รี้กู้ได้เมื่อชำระครบ 18 เดือนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 27 ก.ย. 2559

สอบถามเรื่องเงินปันผล

อยากเปลี่ยนให้เงินปันผลเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ต้องทำยังไงค่ะ...

โดย: 6284
เมื่อ: 26 ก.ย. 2559

412   

เรียนสมาชิก 6284 เรียนสมาชิก ถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมลงลายมือชื่อ และเขียนกำกับว่า "เปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล" ส่งมาที่สห...

โดย: admin
เมื่อ: 27 ก.ย. 2559

เงินกู้

ยื่นกู้ สว.วันที่ 20 ก.ย.จะได้รับพิจารณาและโอนเงินวันไหนคะ...

โดย: 4720
เมื่อ: 21 ก.ย. 2559

539   

เรียนสมาชิก 4989 หมดเขตรอบเดินกันยายนแล้วครับยื่นกู้วันนี้เป็นรอบเดินตุลาคม 2559 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.ย. 2559

การพิจารณาเงินกู้

ไม่ทราบว่าเดือนกันยายน จะพิจารณาและอนุมัติเงินกู้วันไหนบ้างคับ พอดีจะยื่นกู้วันที่26 ไม่ทราบว่าจะทันสิ้นเดือนไหม...

โดย: 5259
เมื่อ: 21 ก.ย. 2559

385   

เรียนสมาชิก 5259 รอบนี้โอน 28 กันยายน 2559 ประมาณบ่ายสามครับ

โดย: admin
เมื่อ: 22 ก.ย. 2559

กรณีเปลี่ยนชื่อต

เปลี่ยนชื่อต้องทำอย่างไรครับ...

โดย: 4771
เมื่อ: 21 ก.ย. 2559

331   

เรียนสมาชิก 4771 ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง วงเล็บว่าเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลในระบบ มา...

โดย: admin
เมื่อ: 22 ก.ย. 2559

เงินฝาก

พอดัไปแจ้งให้หักเงินฝากจากเดิม1000เป็นเดือนละ3000บาทค่ะ ไปยื่นที่สหกรณ์เอง7ก.ย.59แต่ดูในรายละเอียดยังไม่เห็นหักฝากเพิ่มเลยน่ะคะ..เห็นเจ้าหน้าบอก...

โดย: 5783
เมื่อ: 17 ก.ย. 2559

482   

ขอบคูณค่ะ

โดย: 5783
เมื่อ: 22 ก.ย. 2559

การเปลี่ยนแบบการส่งเงินกู้

เดิมการส่งเงินกู้เป็นส่งแบบธนาคารแล้วอยากเปลี่ยนการส่งเงินกู้เป็นส่งแบบสหกรณ์ต้องทำอย่างไร...

โดย: 3047
เมื่อ: 15 ก.ย. 2559

417   

เรียนสมาชิก 3047 กรณีเปลี่ยนรูปแบบการชำระขอให้สมาชิกทำหนังสือบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงการวิธีการชำระหนี้ส่งมาที่สหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าท...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ก.ย. 2559

สอบถามยอดการกู้ยืมแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขออนุญาตสอบถามยอดการกู้แบบพัฒนาคุณภาพฯค่ะขณะนี้เงินเดือน 20,540 บาท1.จะสามารถกู้ได้เท่าไหร่คะ และถ้าหักทุนเรือนหุ้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะคงเหลือ...

โดย: 4265
เมื่อ: 20 ก.ย. 2559

454   

เรียนสมาชิก 4265 กู้ได้ 1 ล้านบาท คนค้ำ 3 คน ดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ชำระ 216 งวดถ้าส่งชำระแบบแบบสหกรณ์ฯ เงินต้นเท่ากัน ทุกเดือน (ดอกเบี้ยแปรผันตามเงินต้...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ก.ย. 2559

รบกวนสอบถาม

รบกวนสอบถามคะ ถ้าเรากู้พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ส่งได้ 6 งวด เราจะกู้แบบสามัญได้มั้ยคะ...

โดย: 6381
เมื่อ: 16 ก.ย. 2559

386   

เรียนสมาชิก 6381 แนะนำให้กู้เป็นสภาพคล่องนะครับ เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดกู้ครับ (18งวด)

โดย: admin
เมื่อ: 20 ก.ย. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »