เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ฉุกเฉิน Atm คืนสิทธิ์ให้ตอนไหนค่ะ

อยากสอบถามเรื่อง กดเงินฉุกเฉินค่ะ ตัดจ่ายงวดนี้ไปแล้ววันที่ 26/08/59 จะคืนสิทธ์การกู้และสามารถกดเงินได้วันไหนค่ะ ...

โดย: 6396
เมื่อ: 29 ส.ค. 2559

450   

เรียนสมาชิก 6396 คืนสิทธิ์กู้ฉุกเฉินแล้วครับ สามารถกดได้เลยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2559

ขอทราบวันรีกู้เงินค่ะ

อยากทราบว่าสามารถรีกู้เงิน ได้เดือนไหนและจะได้รับส่วนต่างคืนประมาณเท่าไหร่  ขอบคุณค่ะ...

โดย: 2765
เมื่อ: 29 ส.ค. 2559

396   

เรียนสมาชิก 2765 สามารถรีกู้ได้ต้นเดือนตุลาคม ครับ เงินทอน=เงินกู้-หนี้คงเหลือ ณ วันที่กู้ (ดูในเมนู รายละเอียดการกู้ ) *หนี้คงเหลือขณะนี้เกินเก...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2559

ไม่มีชื่อเรื่อง

อยากทราบว่าจะสามัญสภาพคล่องได้ไม่ค่ะ...

โดย: 4900
เมื่อ: 30 ส.ค. 2559

380   

เรียนสมาชิก 4900 เงินเดือนต่ำกว่า 15% ไม่สามารถให้กู้ได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2559

สอบถามกู้รี

สอบถามกู้รีครับสามารถยื่นได้เดือนไหนส่วนต่างเหลือประมาณเท่าไร ขอบคุณครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 30 ส.ค. 2559

389   

เรียนสมาชิก จะกู้ได้เมื่อต้นเดือนตุลาคม กู้ได้ไม่เกิน 90,000 บาท เงินทอน=เงินกู้-หนี้คงเหลือ ณ วันที่กู้ (ดูในเมนู รายละเอียดการกู้ ) ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2559

เรื่องบัตรATM ธนชาต

ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่มั้ยคะ...เรื่องatm ธนชาต...

โดย: 5783
เมื่อ: 25 ส.ค. 2559

441   

เรียนสมาชิก 5783 บัตรธนาชาติ coop-d card ของสมาชิกหมดอายุแล้วครับไม่สามารถใช้ได้ครับ บัตรมีอายุบัตร 1 ปี ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 26 ส.ค. 2559

ดอกเบี้ยเงินกู้หักเพิ่มขึ้น

1.เดือน  กรกฎาคม  2559  ส่งงวดที่ 1 เงินต้น  12300  บาท  ดอกเบี้ย  4802 บาท2.เดือน สิงหาคม  2559  ส่งงวดที่  2  เงินต้น  12300  บาท  ดอกเบี้ย5262.50  บาท ส่งแบบต้นเท่า  12300 บาท  8...

โดย: 4182
เมื่อ: 25 ส.ค. 2559

436   

เรียนสมาชิก 4182 เกิดจากการปรับอัตราดอกเบี้ยและจำนวนวันครับสูตร เงินกู้ * จำนวนวัน /366*อัตราดอกเบี้ย/100งวดแรก#1= 1,000,0000*1 วัน /366 * 6.75/100=184.43งวดแรก#2= 1,000,0000*26 วัน /366 * 6.50...

โดย: admin
เมื่อ: 26 ส.ค. 2559

เอกสารหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก มีการผิดพลาดค่ะ

 ส่งหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก มาให้ตรวจสอบ แต่เอกสารมีการผิดพลาดค่ะ  มีชื่อคำ้ประกันผิดหนึ่งคนค่ะ คือคุณจิราภรณ์  บุตรจรัญ ค่ะ.  แ...

โดย: 5872
เมื่อ: 19 ส.ค. 2559

458   

ขอบคุณมากๆ นะคะ (รูปภาพ)

โดย: 5872
เมื่อ: 23 ส.ค. 2559

กดเงินฉ.ไม่ได้

กดเงินฉ.แบบatm กรุงไทยไม่ได้นะค่ะ...

โดย: 4726
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

495   

เรียนสมาชิก 4726 สมาชิกกดเต็มวงเงินแล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 ส.ค. 2559

การขอกู้าสมารถรีกู้ได้เดือนไหน

การขอกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต  สามารขอกู้ใหม่ได้เดือนไหน  และจะได้รับเงินส่วนต่างประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ ...

โดย: 2765
เมื่อ: 22 ส.ค. 2559

385   

เรียนสมาชิก 2765 ยังไม่สามารถกู้ได้ในขณะนี้ ต้องชำระแล้ว 18 งวด จึงสามารถรีกู้ได้ครับ (พึ่งชำระได้ 16 งวด) 

โดย: admin
เมื่อ: 23 ส.ค. 2559

ส่งหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ผิดพลาดค่ะ

...

โดย: 5872
เมื่อ: 19 ส.ค. 2559

355   

โดย: 5872
เมื่อ: 19 ส.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »