เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สามารถกู้เงินฉุกเฉินได้หรือไม่

กู้เงินสามัญเสริมสภาพคล่องแล้วสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้หรือไม่คะ...

โดย: 2765
เมื่อ: 28 มิ.ย. 2559

442   

เรียนสมาชิก 2765 ขึ้นอยู่กับเงินคงเหลือครับ เช่น เดิมส่งชำระ ฉ.atm 6700 บาท จะแบ่งมากู้สามัญเสริมสภาพคล่อง 250000 บาท ส่ง 12 งวด ๆละ 3,500 บาท แล้วเหลือเงินส่งช...

โดย: admin
เมื่อ: 28 มิ.ย. 2559

สอบถาม

ถ้าผมจะใช้หนี้ที่กู้ทั้งหมดนะวันนี้จะเป็นเงินรวมทั้งหมดเท่าไรครับ...

โดย: 5311
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2559

434   

เรียนสมาชิก 5311 สหกรณ์ส่งหักเงินสิ้นเดือนไปแล้วส่วนหนึ่ง ดั้งนั้น หากมาชำระวันนี้ จ่ายเพียง 117,300 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2559

กู้เงินสวัสดิการ

อยากสอบถามที่ยื่นกู้สวสดิการไป เงินออกรอบไหนคะ 4817...

โดย: 4817
เมื่อ: 13 มิ.ย. 2559

512   

เรียนสมาชิก 4817 โอนวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2559

การกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง

อยากทราบรายละเอียดการกู้น่ะค่ะ  ว่าเลขที่  4433  สมารถกู้ได้ไหมคะ... ได้เท่าไหร่คะ...ต้องหักให้หนี่เดือนละเท่าไหร่คะ...หักกี่เดือนคะอย่างไรบ้าง ...

โดย: 4433
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2559

478   

เรียนสมาชิก 4433 กู้ได้ 250,000 บาท  ครับ หักเดือนละ 3,500 บาท ครับ ส่ง 120 งวด ผู้ค้ำประกัน 1 คน(ผู้ค้ำประกันต้องไม่ค้ำประกันสัญญาอื่นของผู้กู้) ยื่นเอกสารด้...

โดย: admin
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2559

การกู้เงินสามัญสภาพคลอง

ทำไม่ไม่ให้เงิน แต่ละท่าน คนละเท่าไร แล้วปิต การศึกษาและฉุก เฉิน ปิดแล้วเหลือเท่าไรก็ได้ ไหนว่าสภาพครอง จะได้แต่คน อายุน้อยเท่านั้น...

โดย: 4900
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2559

498   

เรียนสมาชิก 4900 สหกรณ์คำนึงถึงความมั่นคงเป็นหลักโดยเงื่อนไขการคำนวณสิทธิ์การกู้โดยคิดจากอายุของสมาชิก,อายุการเป็นสมาชิก,เงินคงเหลือเพื่อช...

โดย: admin
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2559

ไม่มี

ยื่นกู้สามัญไปวันที่ 22/6/2559 เงินจะเข้าวันไหนคะ...

โดย: 4961
เมื่อ: 22 มิ.ย. 2559

476   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4961
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2559

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉินที่กู้ไปไม่หักชำระจากเงินเดือนหรอค่ะ ไม่เห็นในรายการหักสิ้นเดือนค่ะ...

โดย: 6655
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2559

498   

เรียนสมาชิก 3289โอนเงินสิ้นเดือนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 มิ.ย. 2559

สอบถาม

ยื่นกู้ไป วันที่ 14 มิ.ย 2559 เงินเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่ครับผม...ขอบคุณครับ ...

โดย: 6640
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2559

448   

เรียนสมาชิก 6640โอนเงินสิ้นเดือนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 มิ.ย. 2559

กู้เงินเสริมสภาพคล่อง

อยากทราบว่าดิฉันสามารถกู้เงินเสริมสภาพคล่องได้ไหมค่ะ...

โดย: 5868
เมื่อ: 17 มิ.ย. 2559

626   

เรียนสมาชิก 4673 เฉพาะสมาชิกกลุ่ม 1 ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์อายุงาน 5ปี ขึ้นไป **...

โดย: admin
เมื่อ: 23 มิ.ย. 2559

เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

อยากทราบว่าถ้ากู้ในส่วนเงินกู้เสริมสภาพคล่อง ตามสิทธิของหนูกู้ได้เท่าไหร่คะ แล้วต้องเอายอดไปปิดเงินกู้ฉุกเฉินและสวัสดิการการศึกษาบุตรใ...

โดย: 4720
เมื่อ: 17 มิ.ย. 2559

545   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4720
เมื่อ: 21 มิ.ย. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »