เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เงิน พัฒนาคุณภาพชีวิต

กู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ตอนไหนค่ะ จำเป็นไหมต้องอายุ การเป็นสมาชิก ต้อง 5 ปีขึ้นไป หรืออายุการทำงานใน ต้อง 5 ปี ค่ะ ...

โดย: 5954
เมื่อ: 7 ก.ค. 2559

437   

เรียนสมาชิก 5954 เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กู้แก่สมาชิกกลุ่ม 1 อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปครับรายละเอียดเพิ่มเติม ...(รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

กู้เงิน

ต้องการกู้เงิน 30000 บาทต้องใช้ผู้ค้ำกี่คนคะและกู้แบบไหนได้บ้าง ...

โดย: 6626
เมื่อ: 7 ก.ค. 2559

398   

เรียนสมาชิก 6626 ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ... (รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2559

สมาชิก สสธท.ตั้งแต่เดือน เม.ย.อยากทราบว่าได้รับอนุมัติหรือยังครับ

สมาชิก สสธท.ตั้งแต่เดือน เม.ย.อยากทราบว่า ได้รับอนุมัติหรือยังครับ...

โดย: 5099
เมื่อ: 20 มิ.ย. 2559

498   

เรียนสมาชิก 5099 รับเป็นสมาชิกแล้ว เมื่อ 01/07/2559 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

การกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องคำนวณการส่งตามอายุผู้กู้หรือผู้ค้ำครับ

 ...

โดย: 1781
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

466   

เรียนสมาชิก 1781 ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันครับนับคนที่อายุมากที่สุด ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

ยื่นกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง วันที่ 24 มิ.ย.59 จะได้รับเงินวันไหนคะ ขอบคุณค่ะ

 ...

โดย: 2765
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

463   

เรียนสมาชิก 2765 หากได้รับอนุมัติจะโอนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

สมาชิก 2 คนคำ้กัน อายุ 52และ44 คนแรกส่ง108 งวดอีกคนส่ง96งวด คิดตามคนค้ำหรือคนกู้ครับ

 ...

โดย: 1781
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

462   

เรียนสมาชิก คิดถึงอายุ 70 ปี สมมุติ 52 ปี = 70-52 = 18 ปี คิดเป็นค้ำประกันได้ 18*12=216 งวด ครับทั้งนี้ สมาชิกกลุ่ม 1 ไม่สามารถค้ำประกันกลุ่ม 2-3-4 ได้ แต่สมาชิกกลุ่...

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

Re กู้สามัญ

อยากสอบถามครับ ถ้าผมส่งครบ 12. งวดแล้วผมสามารถยื่น re กู้ ได้ไหมครับ ถ้าได้ผมจะได้เงินทอนเท่าไรครับ ขอบคุณครับ...

โดย: 6179
เมื่อ: 5 ก.ค. 2559

453   

เรียนสมาชิก 6179 สิทธิ์กู้อยู่ที่ประมาณ 9 แสนบาท กู้แล้วจะได้เงินทอนประมาณ 29256 บาท (หักหนี้เงินกู้แล้วแต่ยังไม่หักดอกเบี้ยเงินกู้) ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

เงินกู้

เงินกู้เพื่อการศึกษาที่กูไปของ 6582 รบกวนขอรายระเอียดการหักหน่อยได้ไมค่ะ เงินเข้าบัญชีในยอดที่ไม่เข้าใจค่ะ สิ้นเดือนโดนหักฉุกเฉินไปแล้ว ไม่...

โดย: 6582
เมื่อ: 5 ก.ค. 2559

405   

เรียนสมาชิก 6582 กู้  50,000.00 บาท หักปิดหนี้ฉุกเฉิน  9,000.00  บาท หักซื้อหุ้นเพิ่ม  3,530.00  บาท เหลือโอน  37,470.00  บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2559

สอบถามเรื่องเงินฉุกเฉินค่ะ

กู้เสริมสภาพคล่อง หักฉุกเฉินแล้ววันที่ 30 มิย  ถ้าจะยืมฉุกเฉินใหม่ต้องยื่นใหม่หรือสามารถกดได้เลยคะ?  เพราะลองกดแล้วไม่ได้ค่ะ...

โดย: 5729
เมื่อ: 1 ก.ค. 2559

458   

เรียนสมาชิก 5729 ขอประสานฝ่ายสินเชื่อคำนวณความสามารถในการชำระหนี้สิ้นเดือนก่อนนะครับ กรณีมีเงินพอให้หักจะคืนสิทธิ์ให้กดได้ ส่วนกรณีไม่มีเง...

โดย: admin
เมื่อ: 4 ก.ค. 2559

สอบถามเงินกู้สวัสดิการ

สอบถามเรื่องเงินกู้สวัสดิการคะ ถ้าจะกู้มาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเอาเอกสารอะไรบ้างคะ ...

โดย: 2981
เมื่อ: 2 ก.ค. 2559

443   

เรียนสมาชิก 2981เอกสารประกอบการกู้ยืม1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ2. สำเนา ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร (ถ้าม...

โดย: admin
เมื่อ: 4 ก.ค. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »