เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ไม่มี

ไม่ได้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ สามารถทำบัตร atm ธนชาติไว้กู้ฉุกเฉินได้ใหมครับ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

432   

เรียนสมาชิก 6503 กรณีสมาชิกไม่ได้ทำบัตรธนชาต ให้ใช้เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ครับ ให้แนบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย มาพร้อมคำขอกู้เ...

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

ไม่มี

ถ้ากู้สามัญ(สส)แล้ว สามารถกู้สวัสดิการ(สด) ได้ไหมครับ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

483   

เรียนสมาชิก 6503 สามารถกู้พร้อมกันหลายประเภทสัญญาได้ครับแต่แต่มีข้อเสียตรงที่หนี้ไม่ได้รวมในสัญญาเดียว ทำให้รายการหักของแต่ละสัญญาตอนสิ้น...

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

กู้ฉุกเฉิน

สมาชิก 6024 กู้ฉุกเฉินได้เท่าไหร่ครับตอนนี้...

โดย: 6024
เมื่อ: 19 ก.พ. 2559

493   

เรียนสมาชิก 6024 สามารถกู้ ฉุกเฉินได้ไม่เกิน 36,000 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

กู้เงิน

จาก2066ยื่นกู้วันที่  9 พิจจารณาอนุมัติวันที่เท่าไหร่...

โดย: 0
เมื่อ: 18 ก.พ. 2559

473   

เรียนสมาชิก 2066 โอนพรุ่งนี้ บ่าย ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 18 ก.พ. 2559

ยื่นกู้ 3 ก.พ. 59 เงินเข้าวันไหนค่ะ

...

โดย: 5139
เมื่อ: 16 ก.พ. 2559

463   

เรียนสมาชิก 5139 รอบนี้โอนเงินเข้า 19 ก.พ.2559 บ่าย ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ก.พ. 2559

วงเงินที่สามารถกู้ได้

ขอสอบถามวงเงินที่สามารถกู้ได้ของวงเงินกู้สามัญ..ยอดที่กู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ค่ะ...

โดย: 5564
เมื่อ: 15 ก.พ. 2559

470   

เรียนสมาชิก 5564กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ไม่เกิน 9 หมื่นกรณีเป็น พกส. ได้ไม่เกิน 1.2 แสนเนื่องจากอายุสมาชิกได้ 29 เดือน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 16 ก.พ. 2559

ไม่มี

กู้ฉุกเฉินเมี่อต้นเดือน สามารถยื่นกู้สวัสดิการ การศึกษาบุตรได้ไหมคะ...

โดย: 1845
เมื่อ: 9 ก.พ. 2559

462   

เรียนสมาชิก 1845 ยื่นกู้ได้เลยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 ก.พ. 2559

การฝากเงิน

อยากให้ เจ้าหน้าที่การเงิน หักเงินเดือน เข้าบัญชี ออมทรัพย์พิเศษ1 ของสมาชิก 2911 เดือนละ 500 บาท จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ...

โดย: 2911
เมื่อ: 9 ก.พ. 2559

494   

เรียนสมาชิก 2911 กรอกแบบฟอร์ม  (รูปภาพ)ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf แล้วส่งมาที่สหกรณ์ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 ก.พ. 2559

ไม่มี

ถ้าอยากกู้เงินที่ได้มากกว่าสิทธิ์ที่ตัวเองกู้ได้ ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรบ้างคะ (อยู่ในสมาชิกกลุ่ม3) หรือว่ากู้ได้แค่จำนวนเต็ม 150,000 แค่นั้น...

โดย: 4961
เมื่อ: 10 ก.พ. 2559

431   

เรียนสมาชิก 4961 สิทธิ์กู้ของสมาชิก  ตามลิ้งค์นี้ครับ (คลิ๊ก)

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.พ. 2559

กู้สามัญ

สอบถามครับพึ่งกู้ฉุกเฉินไปสัปดาห์ก่อนแล้วจะกู้สามัญให้หักยอดหนี้เดิมแบบนั้นทำได้หรือไม่หรือจะต้องปิดหนี้เดิมก่อนแล้วค่อยยื่นได้ขอบคุณ...

โดย: 6441
เมื่อ: 9 ก.พ. 2559

433   

เรียนสมาชิก 6441 สามารถกู้สามัญเพื่อปิดหนี้ฉุกเฉินแล้วรับเงินทอนส่วนต่างได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 9 ก.พ. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »