เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบถามเรื่องผู้ค้ำประกัน

สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ จำนวนผู้ค้ำประกันของ สส.และ สช. เท่ากันหรือเปล่าครับ ถ้ากู้ในวงเงิน 1,500,000 บาท...

โดย: 4634
เมื่อ: 23 ต.ค. 2557

461   

เรียนสมาชิก 4634 คนค้ำ 3 คน เท่ากันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 24 ต.ค. 2557

เงินกู้ฉุกเฉินต้องทำเรื่องกู้ใหม่หรือไม่

เคยยื่นกู้ฉุกเฉินไว้แล้วไม่ได้กู้ถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าเพราะเมื่อไปกดกู้ไม่สามารถรับเงินกู้ได้บอกว่าต้นสังกัดไม่อนุมัติให้ติดต่อต้นสัง...

โดย: 4133
เมื่อ: 19 ต.ค. 2557

476   

เรียนสมาชิก 4133 สหกรณ์ฯคืนสิทธิ์ให้แล้วครับ สามารถกดได้ว้นนี้ประมาณ 1 ทุ่ม ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2557

ไม่มีหัวเรื่อง

อยากทราบว่าเงินปันผลสหกรณ์จะกดได้วันไหนคะ...

โดย: 4969
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

475   

เรียนสมาชิก 4969 ต้องรออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนครับ เสร็จแล้วสหกรณ์จะตรวจสอบข้อมูลและโอนให้สมาชิกประมาณวันที่ 29-30 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

ไม่มีหัวเรื่อง

อยากสอบถามเรื่องกู้เงินฉุกเฉินค่ะ เห็นสมาชิกท่านอื่นสามารถถอนเงินได้เดือนต่อเดือน ไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำสัญญากู้แบบไหน ถึงจะสามารถกดเงิน...

โดย: 4969
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

442   

เรียนสมาชิก 4969 สหกรณ์คืนสิทธิ์ให้แล้วท่านสามารถกดได้เย็นนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

การสมัคร สสธท.

สมาชิก  สสธท.  ประเภท  สมทบ  สามารถเปลี่ยนเป็น ประเภทสามัญได้หรือไม่ ...

โดย: 816
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

506   

เรียนสมาชิก 816 สมาชิก สสธท.ทั้งประเภทสมทบและสามัญ ใช้เงินกองเดียวกันในการจ่ายค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกครับ ทั้งนี้...สมาชิกสามัญ-เป็นสมาชิกประเภท...

โดย: admin
เมื่อ: 16 ต.ค. 2557

มีโอกาสขยายอายุ ของผู้สมัคร สส ธท หรือเปล่า

อยากให้ ขยาย อายุ ของผู้สมัคร สส ธท  ของ  สมาชิกสมทบ น่ะค่ะ  อยากให้ รับ คนที่อายุ เกิน 60 ปี ด้วย ค่ะ อยากจะทำให้ บิดามารดา แต่ อายุ เกินแล้ว  ไม่ทรา...

โดย: 2665
เมื่อ: 12 ต.ค. 2557

576   

การกำหนดอายุบิดามารดาของสมาชิก เป็นการกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจฯ  โอกาสการเพิ่มอายุ มากกว่า60ปี ไม่แน่ใจนะครับ ทางสหกรณ์ฯ จะรับ...

โดย: admin
เมื่อ: 16 ต.ค. 2557

เงินปั่นผล 57

...

โดย: 4304
เมื่อ: 12 ต.ค. 2557

647   

กรอกแบบฟอร์มนี้ส่งมาครับดาวน์โหลดแบบแจ้งความจำนงรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 เข้าหุ้นและเงินฝาก

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

ทำไมวิธีการคำนวณเงินปันผลปีนี้เปลี่ยนไปค่ะ

อยากทราบว่าการคำนวณเงินปันผลปีนี้ถึงเปลี่ยนไปค่ะ เงินปันผลค่าหุ้นทำไมถึงคิดไม่เหมือนเดิม...

โดย: 4114
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

1842   

เรียนสมาชิก 4114 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการคำนวณของปันผลแบบเดิมและแบบใหม่ตามตารางด้านล่างครับเนื่องจากสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นโปรแก...

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

สมาชิก5729

ยื่นกู้รอบต่อไปได้ตั้งแต่เดือนไหนคะ...

โดย: 5729
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

420   

เรียนสมาชิก 5729  สามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการครับ เพียงแต่รอบนี้คณะกรรมการจะอนุมัติสิ้นเดือนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

แก้ไขที่อยู่

รบกวนแก้ที่อยู่ในข้อมูลสมาชิกให้ด้วยนะคะ อยู่ตำบลเพ็ญ ไม่ใช่ต.หมากแข้ง รหัสไปรษณีย์ 41150.  ขอบคุณค่ะ...

โดย: 5386
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

424   

เรียนสมาชิก 5386 ปรับปรุงข้อมูลให้แลวนะครับ พรุ่งนี้ระบบจะอับโหลดข้อมูลให้เป็นข้อมูลใหม่ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »