เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ไม่เข้าใจ เงือ่นไขทุนเรือนหุ้น ของการกู้เสริมสภาพคล่องค่ะ

 ...

โดย: 4509
เมื่อ: 13 มิ.ย. 2559

519   

เรียนสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ครับ (รูปภาพ)แผ่นพับ (รวม) บริการเงินกู้ ใหม่.pdf (รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 15 มิ.ย. 2559

เงินฉ.

มีสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินได้ไหมคะ...ถ้าได้ จะได้ยอดเท่าไหร่คะและต้องส่งเดือนละเท่าไหร่...ขอบคุณค่ะ ...

โดย: 6291
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2559

501   

เรียนสมาชิก 6291 กู้ได้สูงสุด 80,000 บาท ชำระเดือนละ 6,700 บาท ครับ เอกสารเพิ่มเติม (รูปภาพ) คำขอกู้ฉุกเฉินและatm 

โดย: admin
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2559

สอบถามเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ

สอบถามเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ ของสมาชิกลุ่มที่2  สามารถยืมได้มั้ยคะ  รหัส 4817 และมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะ...

โดย: 4817
เมื่อ: 7 มิ.ย. 2559

533   

เรียนสมาชิก 4817 สามารถกู้ได้ครับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่สมาชิกสามารถกู้ได้ครับ (สมาชิก 4817 กู้เต็มวงเงินแล้วครับ ไม่สามารถกู้ได้ในขณะนี้)

โดย: admin
เมื่อ: 8 มิ.ย. 2559

สอบถามเงินกู้ค่ะ

ยื่นกู้ฉatm ไปวันที่6มิย. ไม่ทราบว่าอนุมัติ?คะ เพราะไม่มียอดให้กู้ค่ะ ...

โดย: 5729
เมื่อ: 7 มิ.ย. 2559

503   

เรียนสมาชิก 5729 ดำเนินการเรียบร้อยครับ กดได้วันนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 8 มิ.ย. 2559

ยอดที่สามมารถกู้ได้

ดีคะ ถ้าจะกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับป.ตรีต้องมีคนค้ำกี่คนคะและกู้ได้เท่าไหร่คะ ...

โดย: 6659
เมื่อ: 3 มิ.ย. 2559

548   

ชำระงวดละประมาณ 1,282.00 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 8 มิ.ย. 2559

เรื่องช่วยผู้ประสบวาตภัย

อยากทราบว่าทางสหกรณ์จะแจ้งทางไหนคะที่ส่งเอกสารเรื่องประสบวาตภัยค่ะ...

โดย: 6299
เมื่อ: 2 มิ.ย. 2559

459   

เรียนสมาชิก สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (รูปภาพ)แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการ (ใหม่ 17-04-2558).pdf  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วยื่นเอกสาารขอรับสวัสดิการได้ทุ...

โดย: admin
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2559

ระยะเวลารีกู้สามัญ

สวัสดีคะ รบกวนสอบถามคะ เลขสมาชิก4727 จะรีกู้สามัญได้เดือนไหนคะ ส่ง 6เดือนหรือ12เดือนคะ ขอบคุณคะ...

โดย: 4727
เมื่อ: 5 มิ.ย. 2559

461   

เรียนสมาชิก 4727 ส่งชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 เดือน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2559

กู้เงินสวัสดิการ

สมาชิก 6109 เป็น พกส.กลุ่มที่ 3 ครบ 6 เดือน ในเดือน มิย. นี้  จะรีกู้ได้เลยไหมคะ และ ถ้าส่งเอกสารวันที่ 1 มิย.  จะได้เงินช่วงวันไหนคะ  และต้องเขียน ยอดก...

โดย: 6109
เมื่อ: 30 พ.ค. 2559

547   

เรียนสมาชิก 6109 ได้รับเงินประมาณวันที่ 17 มิ.ย.59 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2559

รบกวนเเก้ไขขอมูลสมาชิกเพิ่มเติมค่ะ

5290  ในส่วนของเงินเดือนยังไม่ถูกเเก้ไขจากฐานข้อมูลเดิมค่ะ รบกวนเเก้ไขตามเอกสารที่เเนบ 2มิ.ยค่ะ จาก7300เป็น 10430ค่ะ ขอบคุณค่ะ...

โดย: 5290
เมื่อ: 3 มิ.ย. 2559

453   

เรียนสมาชิก 5290 เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบต้องขอรายละเอียดกับการเงินก่อนนะครับ กรณีสมาชิกประสงค์ให้ปรับปรุงด่วน เช่น ประกอบการกู้ ขอให้แนบส...

โดย: admin
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2559

เงินฝาก

กดเงินฝากไม่ได้ค่ะ มันแจ้งว่ายอดเงินไม่พอจ่าย...

โดย: 4961
เมื่อ: 3 มิ.ย. 2559

580   

เรียนสมาชิก 4961 สมาชิก กดเงินเติมวงเงินกู้ 10,000 บาท แล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 มิ.ย. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »