เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การตรวจดูข้อมูลสมาชิก

คลิ๊กเข้าไปดูหนี้ว่าเหลือเท่าไหร่ ทำไมไม่มีเหมือนเดิม...

โดย: 2908
เมื่อ: 7 ม.ค. 2557

508   

เรียนสมาชิก 2908 เนื่องจากสหกรณ์เปลี่ยนระบบโปรแกรมใหม่จึงต้องพัฒนาส่วนดูข้อมูลสมาชิกขณะนี้เสร็จสิ้นไปบางส่วนแล้ว และจะพัฒนาไปจนสามารถใช้งา...

โดย: admin
เมื่อ: 9 ม.ค. 2557

ดูข้อมูลการเงินไม่ได้

แต่ก่อนพอ login เข้ามาแล้วจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการเงินของสมาชิกได้ ตอนนี้สหกรณ์เปลี่ยนหน้าเวป ฐานข้อมูลสมาชิกแล้วไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เ...

โดย: 1674
เมื่อ: 3 ม.ค. 2557

529   

ขอบคุณครับ

โดย: 1674
เมื่อ: 3 ม.ค. 2557

เสียความรู้สึก

สหกรณ์ให้นโยบายสวยหรูเพื่อชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเปลี่ยนคำพูดเราอุตส่าลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯมา เสียความรู้ส...

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

489   

สหกรณ์ให้นโยบายสวยหรูเพื่อชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเปลี่ยนคำพูดเราอุตส่าลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯมา เสียความรู้ส...

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

ระงับคำขอกู้ทำไม

หลักเกณฑ์การให้กู้ฉบับใหม่ยังไม่ออกทำไมต้องระงับคำขอกู้สามัญพนักงานราชการต้นเดือนธันวาคม 2556 ...

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

425   

หลักเกณฑ์การให้กู้ฉบับใหม่ยังไม่ออกทำไมต้องระงับคำขอกู้สามัญพนักงานราชการต้นเดือนธันวาคม 2556

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

สิทธิ สมาชิกสมทบ

ขอความกรุณาท่านคณะกรรมการสหกรณ์ ปรับปรุงสิทธิให้กับสมาชิกสมทบด้วยครับ...

โดย: 5225
เมื่อ: 18 ธ.ค. 2556

550   

ขอบพระคุณครับ

โดย: 5225
เมื่อ: 24 ธ.ค. 2556

กู้เงินฉุกเฉิน

เสนอเรื่อง เงินกู้ฉุกเฉิน โดยระบบ atm ทางสมาชิกเห็นว่า ไม่มีความสะดวกในการกู้ได้รับเงินล่าช้า ไม่เหมือนเดิม การรับเงินสดมีความสะดวกมากกว่า ห...

โดย: 3390
เมื่อ: 28 พ.ย. 2556

616   

เรียนสมาชิก 3390 ฉ.atm มีห้วงเวลาที่ทางสหกรณ์จะโอนข้อมูลให้กับทางธนาคาร ซึ่งหากสหกรณ์โอนข้อมูลให้ธนาคารไม่ทัน ธนาคารจะปิดระบบรับข้อมูลและสหกร...

โดย: admin
เมื่อ: 29 พ.ย. 2556

การขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

สหกรณ์มีโอกาสที่จะทบทวนการขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ เพิ่มจาก17ปี เป็น 20ปีมั้ยคะ อยากจะมีโอกาสใช้สิทธิ์เพิ่มยอดกู้ 3ล้านบ้างค่ะ...

โดย: 1341
เมื่อ: 26 พ.ย. 2556

577   

สหกรณ์ได้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ จาก 15 ปี เป็น 17 ปี เมื่อ 29 มกราคม 2556 อยู่ระหว่างการประเมินสภาพคล่องของสหกรณ์หลังการขยายงวด 1 ปี

โดย: admin
เมื่อ: 24 ธ.ค. 2556

ขอบคุณคณะกรรมการ

ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ยกมือให้กรณีขอกู้เงินช่วง refinace กรณีพิเศษ ที่เข้าใจสมาชิก ไม่ใช่เพราะเสพติดการกู้หรอกค่ะ แต่เพราะความจำเป็นที่บ้าง...

โดย: 4897
เมื่อ: 19 พ.ย. 2556

715   

ครับผมคนหนึ่งที่เห็นด้วยในเรื่องนี้แต่อย่าลืมน่ะครับว่าคนเรานั่นถ้าเรารู้จักเกรงใจเขาแล้วเขาก็จะเกรงใจเราด้วยเหมือนกันครับ

โดย: 2161
เมื่อ: 20 ธ.ค. 2556

ตารางคำนวนเงินกู้

ทุกครั้งที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย ขอให้ปรับตารางการหักเงินด้วยค่ะ ขอบคุณ...

โดย: 4897
เมื่อ: 19 พ.ย. 2556

663   

สมาชิกสามารถดูได้จากตารางนี้ครับ ตารางการชำระเงินกู้/ตารางคำณวนสิทธิ์กู้โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2556

การเพิ่มหุ้น

มีเงินเดือน 30000 สามารถเพิ่มหุ้นเกินจำนวนเงินเดือนที่มีได้ไหม เช่น 31000...

โดย: 4204
เมื่อ: 6 พ.ย. 2556

446   

มีเงินเดือน 30000 สามารถเพิ่มหุ้นเกินจำนวนเงินเดือนที่มีได้ไหม เช่น 31000

โดย: 4204
เมื่อ: 6 พ.ย. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »