เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การคำ้ประกัน

กู้ (สด) คำ้ประกันกี่คนครับ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 2 มี.ค. 2559

465   

3. เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ ให้กู้แก่สมาชิกดังนี้   3.1 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่...

โดย: 4561
เมื่อ: 2 มี.ค. 2559

รีกู้ใหม่

รีกู้ใหม่ก่อนกำหนดตอนนี้ได้มั้ยคับแล้วได้ยอดใหม่มั้ยคับ หรือว่ารีได้เฉพาะกลุ่มข้าราชการ..ต้องรอจนถึง 6 เดือนเหมือนเดิม รึป่าว...

โดย: 6033
เมื่อ: 2 มี.ค. 2559

440   

เรียนสมาชิก 6033 กรณียังไม่ได้ใช้สิทธิ์รีกู้ในห้วงประกาศให้กู้ก่อนกำหนดสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยครับ การกู้โดยคำนวณสิทธิ์กู้ตามอัตราเงิ...

โดย: 4561
เมื่อ: 2 มี.ค. 2559

ไม่มี

โอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าวันไหนคะ...

โดย: 4961
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

504   

เรียนสมาชิก 4961 เงินฝากประมวลผลเข้าวันนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

สอบถามเรื่องฌกส.สหกรณ์อุดรธานีจ้า

สอบถามว่าถ้าเป็นสมาชิกฌกส.สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานีแล้วเสียชีวิตปัจจุบันได้เงินค่าสินไหมเท่้าไรคะ ...

โดย: 1687
เมื่อ: 26 ก.พ. 2559

579   

เรียนสมาชิก 1687 ฌกส. สหกรณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทจะได้ค่าสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตดังนี้ครับป.1 ประมาณ 160,000 บาทป2. ประมาณ 50,000 บาท

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

สอบถามเรื่องเงินกู้

ยื่นเอกสารไปวันที่ 18 กุมภาพันธ์2559 ครับยื่นกู้คุณภาพชีวิต ไม่ทราบว่าได้รับเงินวันใหนครับ รบกวนด้วยครับ...

โดย: 5200
เมื่อ: 26 ก.พ. 2559

487   

เรียนสมาชิก 5200 โอนวันนี้ตอนบ่ายครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

การเปลี่ยนสัญญากู้ยืม

รบกวนสอบถามคะ  เดือน ธค2558 ได้ใช้สิทธิ์รีกู้ก่อนกำหนดของ สามัญทั่วไป แล้วได้รับเงินแล้ว  ถ้าจะยื่นเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนมีนาคม สามารถยื...

โดย: 4727
เมื่อ: 27 ก.พ. 2559

439   

เรียนสมาชิก 4727 สมาชิกใช้สิทธิ์รีกู้ก่อนกำหนดไปแล้วไม่สามารถใช้ได้อีกตามประกาศครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

ยื่นขอกู้ วันที่23 ก.พ

ยื่นหขอกู้ไปเมื่อวันที่ 23 ก.พ. รอผลอนุมัติวันไหนค่ะ ...

โดย: 5260
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

400   

เรียนสมาชิก 5260 พิจารณาเดือนมีนาคม 2559 ได้เงินประมาณวันที่ 11 มีนาคม ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

การค้ำประกัน

สอบถามครับ คือผมกู้เงินสามัญ 100,000 บาท ของลูกจ้างชั่วคราวใช้คนค้ำประกัน 2 คน จะสอบถามว่าในหนังสือค้ำประกันของแต่ละคนที่ค้ำ เราสามารถให้คนค้ำ...

โดย: 6417
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

458   

เรีนสมาชิก 6417 พยานต้องไม่ใช่ผู้ค้ำประกันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

สอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน

จะกดเงินกู้ฉุกเฉินได้ตอนไหนคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 26 ก.พ. 2559

448   

เรียนสมาชิก 2981สมาชิกลูกจ้างประจำและข้าราชการ คืนสิทธิ์ให้แล้วกดได้วันนี้ประมาณ บ่ายสองครับส่วนสมาชิกลูกจ้างชั่วคราว กดได้พรุ่งนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ก.พ. 2559

ไม่มี

ไม่ได้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ สามารถทำบัตร atm ธนชาติไว้กู้ฉุกเฉินได้ใหมครับ ...

โดย: 6503
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

445   

เรียนสมาชิก 6503 กรณีสมาชิกไม่ได้ทำบัตรธนชาต ให้ใช้เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ครับ ให้แนบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย มาพร้อมคำขอกู้เ...

โดย: admin
เมื่อ: 23 ก.พ. 2559

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »