เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เงินยังไม่เข้าบัตรธนชาติเลยค่ะ

ค่าทุนศึกษาบุตรยังไม่เข้าบัตรธนชาติเลยค่ะ...

โดย: 2174
เมื่อ: 3 ก.ค. 2558

483   

เรียนสมาชิก 2174 อับข้อมูลให้แล้วกดได้หรือยังครับ :)

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2558

สอบถามเรื่องหนี้คงเหลือ

ผมมียอดหนี้คงเหลือ ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท / ชำระเงินต้น หกพันกว่าบาท และ ดอกเบี้ย 12,000 กว่าบาท อยากสอบถามว่า จะชำระหนี้ จำนวนนี้หมดภายในปี พ.ศ. ไหนรบ...

โดย: 1656
เมื่อ: 3 ก.ค. 2558

546   

ตามสัญญา 204 งวด (204/12 = 17 ปี)ชำระแล้ว ชำระแล้ว 28 งวด (2 ปี 4 เดือน)ต้องชำระอีก เหลือ 14 ปี 8 เดือน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2558

กู้โดยไม่ใช้คนค้ำประกัน

มีทุนเรือนหุ้นอยู่ล้านกว่าบาท แต่จะขอกู้เพียง 500000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันได้ไหมครับ...

โดย: 2862
เมื่อ: 6 ก.ค. 2558

476   

เรียนสมาชิก 2862 กู้หุ้นได้ 90% ของหุ้น ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2558

เอกสารประกอบการกู็เงินสามัญมีอะไรบ้างครับ

เอกสารประกอบการกู็เงินสามัญมีอะไรบ้างครับ...

โดย: 6179
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2558

609   

เรียนสมาชิก 6179 กู้สามัญส่งสูงสุด 156 งวดครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2558

กู้ฉุกเฉิน

ยื่นกู้ฉุกเฉิน atm เมื่อวันเงินเข้าวันไหนคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2558

491   

เรียนสมาชิก 4080 อนุมัติแล้วครับ วงเงินกู้ไม่เกิน 36,000 บาทวิธีกด ใส่บัตร > กรอกรหัสผ่าน > กดเมนู อื่น ๆ 2 ครั้ง> สหกรณ์ออมทรัพย์ >รับเงินกู้ > ระบุจำนวน > ...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ก.ค. 2558

กู้ฉุกเฉินยยยยยย

ยื่นกู้ฉุกเฉินเมือ่วานกดตังได้วันไหนคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2558

417   

เรียนสมาชิก 4080 อนุมัติแล้วครับ วงเงินกู้ไม่เกิน 36,000 บาทวิธีกด ใส่บัตร > กรอกรหัสผ่าน > กดเมนู อื่น ๆ 2 ครั้ง> สหกรณ์ออมทรัพย์ >รับเงินกู้ > ระบุจำนวน > ...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ก.ค. 2558

ขอสอบถามค่ะ

รบกวนสอบถามค่ะ  การสมัครเป็นสมาชิก  ฌกส. มีกี่แบบคะ  เพราะเข้าใจว่าสมัครไปแล้ว  แต่มีอีกแบบที่เป็น  ฌกส.  ที่หักเป็นรายเดือนค่ะ  ประมาณ  เดือนล...

โดย: 5354
เมื่อ: 26 มิ.ย. 2558

808   

สมาคม ฌกส.ที่สหกรณ์ประสานงานมีสองที่คือ1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด (ฌกส.สหกรณ์ฯ)  มีสองแบบ คือ ประเภ...

โดย: admin
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2558

เป็นสมาชิกจะครบ 6 เดือนเดือนนี้ ต้องการกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิกเลขที่ 06199  เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน เดือน ก.ค. 58 นี้ ต้องการทราบว่าเราจะกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือโอนหนี้จากสถาบันการเงินได้เท่าไหร่   ที่ดูไว้...

โดย: 6199
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2558

463   

เรียนสมาชิก 6199 เนื่องจากสมาชิกพึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีหนี้สถาบันการเงินอื่นด้วยให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรงเพื่อหาทางออกร่วมก...

โดย: admin
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2558

กู้ฉุกเฉิน

รบกวนสอบถามค่ะถ้ากู้ฉุกเฉินหนูจะได้เงินเหลือจากการคำนวนเท่าไรคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 21 พ.ค. 2558

492   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4080
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2558

สอบถามการกู้

สมัคร สหกรณ์จะครบ 6 เดือนแล้ว หากจะกู้จะดำเนินการอย่างไร และกี่วันได้...

โดย: 6175
เมื่อ: 13 มิ.ย. 2558

581   

เรียนสมาชิก 6175  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนคงเหลือ และทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกด้วยครับการกู้เงินจำนวนมากอาจได้เงินทอนไม่ตรงกับยอดกู้เนื่อง...

โดย: admin
เมื่อ: 22 มิ.ย. 2558

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »