เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เพิ่มเงินการศึกษา

 ในกรณ๊ตั้งงบ ตั้งเป้าไว้แล้ว  หากเป้าไม่ครบควรเพิ่มวงเงินการศึกษาดังนี้ 1.ประถม-มัธยมปลาย-ปวช.-ปวท. ควรเป็น 3000.- 2. ปวส.-อุดมศึกษาหรือมากกว่า 4,000.-เหต...

โดย: 4897
เมื่อ: 3 พ.ค. 2556

584   

 ในกรณ๊ตั้งงบ ตั้งเป้าไว้แล้ว  หากเป้าไม่ครบควรเพิ่มวงเงินการศึกษาดังนี้ 1.ประถม-มัธยมปลาย-ปวช.-ปวท. ควรเป็น 3000.- 2. ปวส.-อุดมศึกษาหรือมากกว่า 4,000.-เหต...

โดย: 4897
เมื่อ: 3 พ.ค. 2556

กู้เงิน

อยากทราบว่าสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถกู้ยืมเงินสามัญสวัสดิการเพื่อจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกได้ไหมคะ...

โดย: 4950
เมื่อ: 19 เม.ย. 2556

747   

สมาชิกที่สามารถกู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกได้คือ สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของรัฐ พน...

โดย: admin
เมื่อ: 19 เม.ย. 2556

กู้เงิน

สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่เป็นสมาชิก ฌกส.กระทรวงด้วยน่าจะกู้เงินได้เพิ่มขึ้นไหมคะ...

โดย: 4950
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

702   

ท่านสมาชิกที่เคารพครับการเป็นสมาชิก ฌกส.ของลูกจ้างชั่วคราวนั้นเป็นเพียงหลักประกันในการกู้เท่านั้น การที่จะกู้เงินได้มากหรือน้อยนั้นขึ้น...

โดย: 2161
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

เงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เริ่มต้นที่ 500 บาท พอเดือนถัดมา หักอีก 500 บาท อยากทราบว่าเดือนต่อไปจะหักอีกไหมคะ เพราะดูเหมือนบัญชีประเภทนี้จะ...

โดย: 4950
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

641   

เรียนคุณ 4950 ทางสหกรณ์ได้ตรวจสอบคำขอตามเอกสาร  (รูปภาพ)ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf ที่คุณ 4950 ได้ยื่นไว้กับทางสหกรณ์ในวันขอเปิดบัญชี ปรา...

โดย: admin
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

เป็นไปได้ไหมครับ? วงเงินฉุกเฉินของสมาชิกจะทำเป็นบัตรเฉพาะเหมือนบัตรเครดิษฐ์ของสถาบันการเงินอื่น สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ หรือจ่ายค่าส...

โดย: 3115
เมื่อ: 1 เม.ย. 2556

735   

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอกู้เงินได้ทุกวั้นทำการ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 19 ส.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

...

โดย: 2668
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556

696   

โดย: 2668
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556

ฌกส

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี...

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

2575   

การทำฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ครับเนื่องจากไม่ใช่การประกันชีวิตส่วนสมาชิกทำฌกส.อะไรไว้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารครับจะได...

โดย: admin
เมื่อ: 1 มี.ค. 2556

ฌกส

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี...

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

528   

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

ฌกส

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี...

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

606   

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

สหกรณ์ไม่ช่วยพวกเราเลยนะ

หักหุ้นก็มาก  หัก%  ก็มาก  และก็มากทุกอย่าง  แล้วพวกเราจะหันหน้าไปพึ่งใคร  ก็สหกรณ์เรามันเหมาะกับคนรวยฝากหุ้น  ไม่เหมาะกับการกู้อย่างพวกเรา  ...

โดย: 4310
เมื่อ: 5 ก.พ. 2556

1274   

ตอบสมาชิก 4310-วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ก็เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และจัดให้มีการกู้ยืมตามความจำเป็น ครับตอบสมาชิก 4673-ปัจจุบันข้อบังคับยังไม...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ธ.ค. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »