เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เปิดบัญชีเงินฝาก

ดิฉันมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 บัญชี จะเปิดเพิ่มอีกได้กี่บัญชี หรือสามารถเปิดเป็นชื่อลูกได้หรือไม่ กรุณาติดต่อกลับที่ e-mail : rung-nakar@hotmail.com หรือ...

โดย: 2206
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

560   

พี่โอ๋ตอบให้แล้วทางโทรศัพท์นะครับถ้าออมทรัพย์พิเศษ สามารถเปิดได้หลายบัญชี แต่ออมทรัพย์พิเศษประเภท2 สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีครับสมาชิกไม่ส...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ต.ค. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

466   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

350   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

429   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

สหกรณ์มีโอกาสที่จะขยายระยะเวลาคืนเงินกู้เป็น 240งวด หรือเปล่าคะ สมาชิกจะได้มีสิทธิ์ขอกู้ 3 ล้านบ้างค่ะ...

โดย: 1341
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

807   

เรียน ท่านสมาชิก 1341 การขยายงวดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้เป็น 240 งวด นั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการฯ และสภาพคล่องในการบริหารเงินของสหกร...

โดย: 117
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

การกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขยายวงเงินกู้เป็น3 ล้านแล้ว สัญญาเดิมยังไม่ครบ 18 งวด สามารถยื่นกู้ได้ใหม่เลยไม๊คะ...

โดย: 3362
เมื่อ: 30 ก.ค. 2556

1000   

มีโอกาสขยายระยะเวลาส่งคืนเงินกู้หรือเปล่าคะ

โดย: 1341
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

ที่จังหวัดหนองคายเปิดวงเงินให้กู้ได้ถึง5,000,000ใช่หรือไม่  และถ้าเป็นจริง  ของอุดรก็น่าจะเปิดบ้างเพื่อจะได้มีทางเลือกพื่อเอาไปลงทุนทำอย่างอื...

โดย: 2614
เมื่อ: 26 ก.ค. 2556

698   

เห็นด้วยค่ะ กรรมการน่าจะมีนโยบาย ขยายวงเงินกู้ และระยะเวลาการจ่ายคืนเงินกู้ 30 ปีขึ้นไป สมาชิกจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้สถาบันอื่นหรือเงินนอกระบ...

โดย: 4306
เมื่อ: 25 ก.ย. 2556

การประชาสัมพันธ์

...

โดย: 1248
เมื่อ: 20 ก.ค. 2556

624   

โดย: 1248
เมื่อ: 20 ก.ค. 2556

ขยายเวลาส่งคืนเงินกู้

มีโอกาสที่จะขยายระยะเวลาส่งคืนเงินกู้ เป็น 30 ปี หรือเปล่าค่ะ หรือไม่อย่างน้อย 25 ปี ...

โดย: 2665
เมื่อ: 8 ก.ค. 2556

725   

เห็นด้วยค่ะ ว่ากรรมการชุดใหม่น่าจะขยายระยะเวลากู้เพราะ ระยะเวลาสั้นกู้ได้น้อย เลยต้องไปกู้สถาบันอื่นด้วย ไปๆมาๆเลยเป็นหนี้หลายที กรรมการ...

โดย: 4306
เมื่อ: 23 ก.ย. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

หักหุ้น ตั้ง 8 % หักมากไปหรือเปล่า  สมาชิกที่เงินเดือนเหลือน้อยก็ยิ่งน้อยลงไปอีก  แล้วยังมากำหนดเปอร์เซ็นต์เงินเดือนให้เหลือเท่านั้นเท่านี้...

โดย: 964
เมื่อ: 28 มิ.ย. 2556

1889   

ถามเหมือนตัวเองเป็นกรรมการฯ เลยน่ะครับอย่างนี้เรียกว่าเล่นนอกสภาทิศทางของสหกรณ์ฯจะเป็นอย่างไรเราสมาชิกก็ต้องเตรียมตัวพร้อมรับไว้เองด้ว...

โดย: 2161
เมื่อ: 8 ก.ค. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »