เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ฝากถาม

เราชาวสมาชิกรอความหวังและคำตอบจากท่าน กรรมการทุกท่านที่เราเลือกเข้าไปแต่ทำไมถึงไม่มีอะไรคืบหน้าที่จะให้ชาวสมาชิกได้รับทราบบ้าง หากท่าน...

โดย: 2777
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

907   

ท่านสมาชิกคะกรรมการดำเนินการมีนัดประชุมวันที่29มค.56น่าจะมีความก้าวหน้าออกมาให้มวลสมาชิกได้ทราบแน่ๆๆคะ. เพราะตัวแทนสมาชิกที่มาร่วมประชุมรั...

โดย: 89
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

ขอแก้ไขวันที่ประชุมตัวแทนจัดทำแผนฯนะครับวันที่ 13 มกราคม2556 (ขออภัยครับ)...

โดย: 2063
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

776   

ขอแก้ไขวันที่ประชุมตัวแทนจัดทำแผนฯนะครับวันที่ 13 มกราคม2556 (ขออภัยครับ)

โดย: 2063
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

เมื่อวันที่14 มกราคม 2556 ณ โรงแรมต้นคูณ ผมในฐานะตัวแทนสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมในการทำแผนครั้งนี้ โดยหลังจากคณะกรรมการได้ไปจัดทำแผนท่ีเขาใหญ่แ...

โดย: 2063
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

715   

คงจะตอบคำเดิมนะคะว่าจะมีวาระประชุมวันที่29มกราคม56 นี้แน่นอนคะ

โดย: 89
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

เรื่องเล่าจากการประชุมจัดทำแผนฯ

...

โดย: 2063
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

715   

โดย: 2063
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

รอด้วยความหวัง

เรื่องพิจารณาขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระ( เพิ่มจำนวนงวด) และลดอัตราเงินคงเหลือ เพื่อให้มวลหมู่สมาชิกสามารถเพิ่มยอดในการกู้ได้ แม้ท่านจะขยาย...

โดย: 1341
เมื่อ: 21 ม.ค. 2556

1049   

โดย: 1341
เมื่อ: 2 ก.ค. 2556

หน้าที่ของคนรอ

เราก็ต้องรอ....แล้วแต่ท่านจะกรุณา...เราจะทำยังไงได้!!ก็ท่านพูดแล้วว่า...ก็รอไปก่อน!!เฮ้อ!!เหนื่อย!!!...

โดย: 2244
เมื่อ: 14 ม.ค. 2556

880   

เราก็ต้องรอ....แล้วแต่ท่านจะกรุณา...เราจะทำยังไงได้!!ก็ท่านพูดแล้วว่า...ก็รอไปก่อน!!เฮ้อ!!เหนื่อย!!!

โดย: 2244
เมื่อ: 14 ม.ค. 2556

ขอทราบความเคลื่อนไหว

เรียนท่านประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ทุกท่าน             ขอเสนอแนะความคิดเห็นดังนี้             - น่าจะมีรายงานความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวในสิ่งท...

โดย: 2772
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

797   

เรียนท่านประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ทุกท่าน             ขอเสนอแนะความคิดเห็นดังนี้             - น่าจะมีรายงานความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวในสิ่งท...

โดย: 2772
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

ไม่ยาก

เราชาวสมาชิกทุกท่านอย่ารอเลย  มันบ่คือคึดดอก.... เรามาร่วมใจกันลาออกจากการเป็นสมาชิกเลย........จบ  เราจะหมดทุกข์  หมดกังวลและไม่ต้องรอคอยอีกต่อไป...

โดย: 4310
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

819   

อย่านิ่งนอนใจ....ควรเห็นอกเห็นใจมวลสมาชิกที่เดือดร้อน

โดย: 2992
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

ไม่ยาก

...

โดย: 4310
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

636   

โดย: 4310
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

ปีใหม่นี้เรามาเต้นเพลง..กำลังจะตาย..กันเถอะ?

จังหวะเดียวกับ กังนัมสไตล์...มันค่อยเข้ากับสภาวะชีวิตของเราชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรไง......

โดย: 2244
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

844   

จังหวะเดียวกับ กังนัมสไตล์...มันค่อยเข้ากับสภาวะชีวิตของเราชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรไง...

โดย: 2244
เมื่อ: 8 ม.ค. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »