เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ฌกส

ขอเสนอแนะ  แสดงรายชื่อ สมาชิก ผู้เสียชีวิต ให้ทราบด้วย จะเป็นการดี ยิ่ง...

โดย: 3390
เมื่อ: 24 พ.ค. 2555

630   

เรื่องรายงานสมาชิกทางadminจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ฌกส. ทราบครับ :)

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ค. 2555

เพิ่มวงเงินกู้

ควรเพิ่ม วงเงินกู้ 3 ล้าน ผ่อน นานๆ ส่ง สบาย  ตามอายุ ราชการที่เหลือ...

โดย: 3390
เมื่อ: 24 พ.ค. 2555

1134   

เห็นด้วยค่ะ อิอิ

โดย: 3362
เมื่อ: 28 ก.ย. 2555

การใช้บัญชีเงินเดือนอัตราใหม่

ข้อสอบถามของสมาชิกสหกรณ์มีดังนี้คือ.-                   การใช้บัญชีเงินเดือนเป็นฐานในการคำนวณเงินกู้นั้นหลักการที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพราะท...

โดย: 2161
เมื่อ: 22 พ.ค. 2555

916   

ข้อสอบถามของสมาชิกสหกรณ์มีดังนี้คือ.-                   การใช้บัญชีเงินเดือนเป็นฐานในการคำนวณเงินกู้นั้นหลักการที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพราะท...

โดย: 2161
เมื่อ: 22 พ.ค. 2555

ขยายวงเงินกู้

เมื่อไหร่จะมีข่าวดี ขยายวงเงินกู้ คะ...

โดย: 2302
เมื่อ: 29 ก.พ. 2555

1201   

ขอกด like ด้วยคนค่ะ ให้กู้เยอะ ผลประกอบการเยอะ ปันผลจะได้เยอะด้วย จะได้ไม่น้อยเหมือนปีนี้ค่ะ หนี้เยอะขึ้นแต่ปันผลน้อยลงมันแปลกๆอยู่นะคะ ปล่อย...

โดย: 3362
เมื่อ: 28 ก.ย. 2555

sms

ไม่เคยได้รับ sms จากสหกรณ์เลยครับ...

โดย: 2992
เมื่อ: 18 เม.ย. 2555

762   

เรียน  สมาชิกกรณีที่ไม่ได้รับ sms เนื่องจากทางระบบของท่านได้แจ้งปิดรับ sms เอาไว้ขอให้โทรไปที่ call center ของระบบให้บริการโทรศัพท์ของท่านเองแล้วแจ้ง...

โดย: admin
เมื่อ: 23 เม.ย. 2555

เมื่อไรจะดำเนินการ

ก่อนอื่นขอขอบคุณ ประธานและกรรมการเรื่องขยายเพดานหุ้นเพื่อเน้นการออม แต่เมื่อไรท่านจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่สมาชิก ดังเรื่องต่อไปนี้1. ขย...

โดย: 2777
เมื่อ: 12 ก.พ. 2555

1089   

เห็นด้วยค่ะ เห็นใจเถอะค่ะ ข้าราชการไทยไม่อาศัยเงินอนาคตไม่มีอะไรหรอกค่ะ จะอาศัยเงินเก็บมันยากค่ะ ขอเก็บแบบต้องจ่ายดอกให้สหกรณ์แล้วกันนะค...

โดย: 3362
เมื่อ: 28 ก.ย. 2555

ระเวลาคืนเงินกู้ควรพิจารณาจากอายุผู้กู้

อยากให้พิจารณา การส่งคืนเงินกู้ น่าจะพิจารณา จาก อายุของผู้กู้ ค่ะ  จากเดิม พิจารณาจากอายุผู้ค้ำ...

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

1059   

อยากให้พิจารณา การส่งคืนเงินกู้ น่าจะพิจารณา จาก อายุของผู้กู้ ค่ะ  จากเดิม พิจารณาจากอายุผู้ค้ำ

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

ขยายเวลาส่งคืนเงินกู้

อยากให้คณะกรรมการขยายเวลาส่งคืนเงินกู้ค่ะ จากเดิม ส่ง 15 ปี  ควรพิจารณาเป็น 20 - 25 ปี ค่ะ...

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

1033   

อยากให้คณะกรรมการขยายเวลาส่งคืนเงินกู้ค่ะ จากเดิม ส่ง 15 ปี  ควรพิจารณาเป็น 20 - 25 ปี ค่ะ

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

ข้อมูลสมาชิก

ขอเสนอเพิ่มเติมข้อมูลสมาชิกค่ะ อยากให้ลงข้อมูลเลขที่ ฌกส, ของสมาชิกและสมาชิกสมทบในข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ทุกคนด้วยค่ะว่ามีใครบ้าง บุตร สาม...

โดย: 187
เมื่อ: 8 พ.ย. 2554

793   

ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบและพัฒนาโปรแกรมอยู่ครับเนื่องจากโปรแกรม ฌกส.ยังไม่มีใช้งาน เจ้าหน้าที่ยังต้องใช้ excel อยู่ จึงอาจทำใ...

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2554

ค่าตอบแทนวันประชุมใหญ่

เรียน ท่านสมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน          คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมในวันประชุมใหญ่ตามที่คณะกรรมการได้ขอมติในท...

โดย: admin
เมื่อ: 18 ต.ค. 2554

1070   

เรียน ท่านสมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน          คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมในวันประชุมใหญ่ตามที่คณะกรรมการได้ขอมติในท...

โดย: admin
เมื่อ: 18 ต.ค. 2554

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »