เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เอกสารประกอบการกู็เงินสามัญมีอะไรบ้างครับ

เอกสารประกอบการกู็เงินสามัญมีอะไรบ้างครับ...

โดย: 6179
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2558

648   

เรียนสมาชิก 6179 กู้สามัญส่งสูงสุด 156 งวดครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 6 ก.ค. 2558

กู้ฉุกเฉิน

ยื่นกู้ฉุกเฉิน atm เมื่อวันเงินเข้าวันไหนคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2558

525   

เรียนสมาชิก 4080 อนุมัติแล้วครับ วงเงินกู้ไม่เกิน 36,000 บาทวิธีกด ใส่บัตร > กรอกรหัสผ่าน > กดเมนู อื่น ๆ 2 ครั้ง> สหกรณ์ออมทรัพย์ >รับเงินกู้ > ระบุจำนวน > ...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ก.ค. 2558

กู้ฉุกเฉินยยยยยย

ยื่นกู้ฉุกเฉินเมือ่วานกดตังได้วันไหนคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2558

457   

เรียนสมาชิก 4080 อนุมัติแล้วครับ วงเงินกู้ไม่เกิน 36,000 บาทวิธีกด ใส่บัตร > กรอกรหัสผ่าน > กดเมนู อื่น ๆ 2 ครั้ง> สหกรณ์ออมทรัพย์ >รับเงินกู้ > ระบุจำนวน > ...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ก.ค. 2558

ขอสอบถามค่ะ

รบกวนสอบถามค่ะ  การสมัครเป็นสมาชิก  ฌกส. มีกี่แบบคะ  เพราะเข้าใจว่าสมัครไปแล้ว  แต่มีอีกแบบที่เป็น  ฌกส.  ที่หักเป็นรายเดือนค่ะ  ประมาณ  เดือนล...

โดย: 5354
เมื่อ: 26 มิ.ย. 2558

876   

สมาคม ฌกส.ที่สหกรณ์ประสานงานมีสองที่คือ1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด (ฌกส.สหกรณ์ฯ)  มีสองแบบ คือ ประเภ...

โดย: admin
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2558

เป็นสมาชิกจะครบ 6 เดือนเดือนนี้ ต้องการกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิกเลขที่ 06199  เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน เดือน ก.ค. 58 นี้ ต้องการทราบว่าเราจะกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือโอนหนี้จากสถาบันการเงินได้เท่าไหร่   ที่ดูไว้...

โดย: 6199
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2558

499   

เรียนสมาชิก 6199 เนื่องจากสมาชิกพึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีหนี้สถาบันการเงินอื่นด้วยให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรงเพื่อหาทางออกร่วมก...

โดย: admin
เมื่อ: 29 มิ.ย. 2558

กู้ฉุกเฉิน

รบกวนสอบถามค่ะถ้ากู้ฉุกเฉินหนูจะได้เงินเหลือจากการคำนวนเท่าไรคะ...

โดย: 4080
เมื่อ: 21 พ.ค. 2558

531   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4080
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2558

สอบถามการกู้

สมัคร สหกรณ์จะครบ 6 เดือนแล้ว หากจะกู้จะดำเนินการอย่างไร และกี่วันได้...

โดย: 6175
เมื่อ: 13 มิ.ย. 2558

624   

เรียนสมาชิก 6175  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนคงเหลือ และทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกด้วยครับการกู้เงินจำนวนมากอาจได้เงินทอนไม่ตรงกับยอดกู้เนื่อง...

โดย: admin
เมื่อ: 22 มิ.ย. 2558

ต้องการชำระหนี้

ต้องการชำระหนี้ทั้งหมดของเงินกู้สามัญต้องเข้าไปติดต่อที่สหกรณ์เหรอค่ะ   สามารถให้ต้อนสังกัดหักบัญชีได้หรือไม่...

โดย: 5698
เมื่อ: 16 มิ.ย. 2558

533   

เรียนสมาชิก 5698 การชำระหนี้ทั้งหมดต้องเข้ามาติดต่อชำระเองที่สหกรณ์ครับหรือโอนเข้าบัญชีสหกรณ์แล้วแจ้งยอดโอนให้เจ้าหน้าที่ทราบครับ การส่งร...

โดย: admin
เมื่อ: 22 มิ.ย. 2558

อยากสมัคร ฌาปณกิจสงเคราะห์ สสธท

อยากสมัคร ฌาปณกิจสงเคราะห์ สสธท ให้เฉพาะ บิดา มารดา  โดยที่เราไม่สมัครได้ไหมค่ะ แล้วเปิดรับสมัครอีกช่วงไหนค่ะ...

โดย: 5019
เมื่อ: 11 มิ.ย. 2558

738   

เรียนสมาชิก 5019 สสธท.เปิดรับสมาชิกรอบ 3/2558 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2558 ค่าสมัครและค่าบำรุงรวม 4,040 บาท อายุระหว่าง 20-59 ปี ในวันสมัครครับสมาชิกต้...

โดย: admin
เมื่อ: 11 มิ.ย. 2558

กำหนดกู้เงินสหกรณ์ได้ตอนไหนและกู้ได้เท้าไรคะ อายุราชการเหลือน้อย

เลขที่สมาชิก 6188 สามารถกู้สหกรณ์ได้ตอนไหนคะ   คำนวนกู้อัตโนมัติได้เยอะเพราะจ่าย 204  งวด  แต่อายุราชการเหลือน้อยแค่ 5  ปี  จะได้เท่าไรคะ ขอบคุณค่ะ...

โดย: 6188
เมื่อ: 11 มิ.ย. 2558

532   

เรียนสมาชิก 6188 สมาชิกจะกู้สหกรณ์ได้เมื่อชำระค่าหุ้นแล้ว 6 งวด ครับ ซึ่งในขณะนี้พึ่งชำระไป 4 งวด ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 มิ.ย. 2558

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »