เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

กรรมการช่วยชี้แจงด้วยครับ

ทำไมต้องเพื่ม จาก 20 % เป็น 25% จากเกณฑ์ในข้อ 4 แค่20%ก็เหลือเงินให้กู้ในวงเงินที่ต่ำแล้ว สำหรับคนเงินเดือนน้อยอยากกู้เยอะ 5% ที่หักเพิ่มมา ก็ทำให้ว...

โดย: 2612
เมื่อ: 11 มี.ค. 2554

1143   

ช่วยดันครับ เห็นด้วย ถูกต้องครับ

โดย: 2343
เมื่อ: 17 มี.ค. 2554

ต้องการคำตอบจากกรรมการ

เรื่องขอลาออกจากสมาชิก แต่ติดค้ำประกัน ขอให้ท่านช่วยกันพิจารณาและตอบให้ทราบด้วย มีแนวทางในกรอบที่จะทำได้อย่างไรบ้าง ด่วนด้วย...

โดย: 499
เมื่อ: 8 มี.ค. 2554

1258   

การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ นั้น สมาชิกต้องปลอดภาระผูกพันกับสหกรณ์ไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ ไม่ติดค้ำประกันเงินกู้ แต่ถ้าติดค้ำประกันสมาชิกต้องแจ...

โดย: 2850
เมื่อ: 16 มี.ค. 2554

ช้าจังเลยเงินกู้ 2 ล้าน

เมือไหร่จะได้กู้เงิน 2 ล้าน...

โดย: 499
เมื่อ: 28 ก.พ. 2554

1197   

เรียน ท่านสมาชิกที่เคารพ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้แก้ไขระเบียบเงินให้กู้ยืม โดยขยายวงเงินกู้ยืม สูงสุด 2,000,000 บาท เมื่อเดือนกุม...

โดย: 2850
เมื่อ: 4 มี.ค. 2554

คิดอย่างไรกับการเพิ่มวงเงิน 2,000,000 บาท

ก็อยากจะทราบถึงความคิดเห็นของท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้อ่านกระทู้นี้น่ะค่ะช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยน่ะค่ะ;)...

โดย: 2244
เมื่อ: 19 พ.ย. 2553

4871  21   

ได้ยินข่าวประมาณเดือนมีนาคมนี้นะคะ โปรดติดตามตอนต่อไป

โดย: 1906
เมื่อ: 2 ก.พ. 2554

สมาชิกลาออก (กรณีติดค้ำประกันเงินกู้)

ขอเสนอให้คณะกรรมการได้หาแนวทางให้สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องการลาออกโดยมีเงื่อนไขน้อยที่สุด ขอให้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและ...

โดย: 499
เมื่อ: 6 ม.ค. 2554

1026   

ขอเสนอให้คณะกรรมการได้หาแนวทางให้สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องการลาออกโดยมีเงื่อนไขน้อยที่สุด ขอให้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและ...

โดย: 499
เมื่อ: 6 ม.ค. 2554

ความคาดหวังของสมาชิกที่มีต่อคณะกรรมการชุดใหม่

ตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทุกท่านด้วยน่ะค่ะ สำหรับกระทู้ข้อนี้อยากจะทราบความคิดเห็น คว...

โดย: 2244
เมื่อ: 25 พ.ย. 2553

1031   

ตอนนี้เฝ้าแต่รอแล้วรอเล่า เฝ้าแต่รอ ว่าเมื่อไหร่ท่านคณะกรรมการที่เราเลือกตั้งเข้าไปจะทำตามที่หาเสียงไว้ ตอนนี้สมาชิกทุกท่านก็จะทำอะไรไม...

โดย: 2244
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2553

ขอแสดงความยินดีปับประธานฯคนใหม่

เรียน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๔ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการฯคนใหม่ สมาชิกคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส...

โดย: 499
เมื่อ: 22 พ.ย. 2553

1053   

เรียน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๔ ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการฯคนใหม่ สมาชิกคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส...

โดย: 499
เมื่อ: 22 พ.ย. 2553

ขณะนี้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไหมครับ

ขณะนี้กู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไหมครับ...

โดย: 374
เมื่อ: 18 พ.ค. 2552

2084   

ได้ครับขอให้เข้าคุณสมบัติและเงื่อนไขสอบถามรายละเอียดได้ที่ จนท.สินเชื่อ สหกรณ์นะครับ

โดย: 1928
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2553

ข้องใจ

ทำไม สหกรณ์ไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว...

โดย: 3277
เมื่อ: 8 ก.ย. 2552

1596   

ทำไม สหกรณ์ไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว

โดย: 3277
เมื่อ: 8 ก.ย. 2552

การฝากออมทรัพย์พิเศษ

ผู้ที่ต้องการฝากออมทรัพย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติอย่างไรผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์สมารถฝากได้หรือไม่...

โดย: 1389
เมื่อ: 23 มิ.ย. 2552

1636   

ผู้มีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณ์ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น ซึ่ง สมาชิกสหกรณ์มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ :)

โดย: 1928
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2552

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159