เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เงินกู้สภาพคล่อง จะอนุมัตวันที่เท่าไหร่ค่ะ

 ...

โดย: 5954
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

77   

เรียนสมาชิก 5954 โอนเงินวันที่ 27 ก.ย. 61 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

เพิ่มยอดหักเงินต้น

สามารถเพิ่มยอดหักเงินต้นที่กูยืมได้ไหมคะเช่นเคยหักเดือนละ5000บาท ขอเพิ่มยอดหักเงินต้นเป็น7000บาทต่อเดือน แต่ยอดหักดอกเบี้ยยังคงเดิมลักษณะแบบ...

โดย: 5149
เมื่อ: 21 ก.ย. 2561

86   

เรียนสมาชิก 5149 สหกรณ์มีการให้ชำระสองแบบคือ ต้นเท่ากันทุกงวด ดอกเบี้ยแปรผันและต้น+ดอก เท่ากัน(คงที่) ครับ สมาชิกมาขอเปลี่ยนแปลงยอดส่งหักได้ที...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

สอบถามเงินกู้ค่ะ

สมาชิก 6106 สามารถรีกู้ได้หรือยังคะ  ถ้าได้กู้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะ...

โดย: 6106
เมื่อ: 17 ก.ย. 2561

92   

เรียนสมาชิก 6106 รีกู้ได้แล้วครับ แนบสลิปเงินเดือนมาด้วยนะครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

ยื่นกู้การศึกษาบุตร เอกสารผ่านมั้ยคะ ถ้าผ่านเงินเข้าวันไหน

...

โดย: 5084
เมื่อ: 17 ก.ย. 2561

106   

เรียนสมาชิก 5084 ผ่านครับโอนเงินวันที่ 27 ก.ย. 61 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

การเปลี่ยนแปลงการโอนเงินค่ายานพาหนะในการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ เข้าบัญชีกรุงไทยเลขที่4430232709

 ...

โดย: 4986
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

59   

 

โดย: 4986
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

แจ้งเรื่องการโอนเงินค่าตอบแทนเลือกตั้ง

เนื่องด้วย ได้มีการโอนเงินค่าตอบแทนเลือกตั้งเข้าบัญชีออมทรัพย์ จึงอยากให้โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับเงินปันผล เพราะมีความลำบากในการถอนเงิน ...

โดย: 5095
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

69   

เนื่องด้วย ได้มีการโอนเงินค่าตอบแทนเลือกตั้งเข้าบัญชีออมทรัพย์ จึงอยากให้โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับเงินปันผล เพราะมีความลำบากในการถอนเงิน 

โดย: 5095
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหา

กรณีเป็นบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินปันผลเดิมของสมาชิกอยู่แล้ว ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับadmin จะถือบัญชีธนาคาร รับโอนเงินปันผลเป็นบัญชีห...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

167   

กรณีเป็นบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินปันผลเดิมของสมาชิกอยู่แล้ว ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับadmin จะถือบัญชีธนาคาร รับโอนเงินปันผลเป็นบัญชีห...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

ขอแจ้งให้โอนเงินค่าพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย

เลขที่ 4430074321...

โดย: 4673
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

77   

เลขที่ 4430074321

โดย: 4673
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย  4430076359...

โดย: 6666
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

64   

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย  4430076359

โดย: 6666
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ เข้าบัญชีกรุงไทยเลขที่  4430077509...

โดย: 6005
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

50   

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ เข้าบัญชีกรุงไทยเลขที่  4430077509

โดย: 6005
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »