เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ไม่มีหัวเรื่อง

เงินปันผล 58845.75 -4020 หัก ฌกส คนเดียว ทำไมเหลือ 50805.75 เพราะของสามีพึ่งสมัครเมื่อ กันยายน และจ่าย ค่าสมัคไปแล้ว หักอะไรอีกคะ...

โดย: 3127
เมื่อ: 29 ต.ค. 2557

516   

เรียนสมาชิก 3127 สหกรณ์หักเงิน สสธท.ไว้เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของปี 2558 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ต.ค. 2557

เงินปันผลเข้ายัง

 ...

โดย: 2305
เมื่อ: 29 ต.ค. 2557

536   

เรียนสมาชิก 2305 เข้าธนาคารออมสิน ครับเรียนสมาชิก สมาชิก 2648 สถานะเป็นเงินสดครับ ต้องมารับหน้าเคาร์เตอร์ ครับตรวจสอบวิธีการรับเงินได้ที่เมนู ปั...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ต.ค. 2557

เงินปันผลไม่เข้าบัญชีครับ

สมาชิกหมายเลข 2648 ครับ ช่วยตรวจสอบด้วยครับ...

โดย: 2648
เมื่อ: 29 ต.ค. 2557

591   

เรียนสมาชิก 2648 สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สมาชิกไม่ได้แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไว้ สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะใน ปันผลเฉลี่ยคืน ได้ครับ ซึ่ง...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ต.ค. 2557

ขอทราบกฏ-กติกา-เงื่อนไขของ บ/ช เงินฝากแต่ละประเภท

อยากทราบรายละเอียดของเงินฝากทุกประเภทครับ...

โดย: 3704
เมื่อ: 22 ต.ค. 2557

757   

เงินรับฝากประจำ 24 เดือนปลอดภาษี หากครบ 24 เดือนแล้วต้องปิดบัญชี หลังจาก 24 เดือนจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ส...

โดย: admin
เมื่อ: 28 ต.ค. 2557

สอบถามเรื่องผู้ค้ำประกัน

สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ จำนวนผู้ค้ำประกันของ สส.และ สช. เท่ากันหรือเปล่าครับ ถ้ากู้ในวงเงิน 1,500,000 บาท...

โดย: 4634
เมื่อ: 23 ต.ค. 2557

521   

เรียนสมาชิก 4634 คนค้ำ 3 คน เท่ากันครับ

โดย: admin
เมื่อ: 24 ต.ค. 2557

เงินกู้ฉุกเฉินต้องทำเรื่องกู้ใหม่หรือไม่

เคยยื่นกู้ฉุกเฉินไว้แล้วไม่ได้กู้ถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าเพราะเมื่อไปกดกู้ไม่สามารถรับเงินกู้ได้บอกว่าต้นสังกัดไม่อนุมัติให้ติดต่อต้นสัง...

โดย: 4133
เมื่อ: 19 ต.ค. 2557

526   

เรียนสมาชิก 4133 สหกรณ์ฯคืนสิทธิ์ให้แล้วครับ สามารถกดได้ว้นนี้ประมาณ 1 ทุ่ม ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 20 ต.ค. 2557

ไม่มีหัวเรื่อง

อยากทราบว่าเงินปันผลสหกรณ์จะกดได้วันไหนคะ...

โดย: 4969
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

536   

เรียนสมาชิก 4969 ต้องรออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนครับ เสร็จแล้วสหกรณ์จะตรวจสอบข้อมูลและโอนให้สมาชิกประมาณวันที่ 29-30 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

ไม่มีหัวเรื่อง

อยากสอบถามเรื่องกู้เงินฉุกเฉินค่ะ เห็นสมาชิกท่านอื่นสามารถถอนเงินได้เดือนต่อเดือน ไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำสัญญากู้แบบไหน ถึงจะสามารถกดเงิน...

โดย: 4969
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

500   

เรียนสมาชิก 4969 สหกรณ์คืนสิทธิ์ให้แล้วท่านสามารถกดได้เย็นนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2557

การสมัคร สสธท.

สมาชิก  สสธท.  ประเภท  สมทบ  สามารถเปลี่ยนเป็น ประเภทสามัญได้หรือไม่ ...

โดย: 816
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

569   

เรียนสมาชิก 816 สมาชิก สสธท.ทั้งประเภทสมทบและสามัญ ใช้เงินกองเดียวกันในการจ่ายค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกครับ ทั้งนี้...สมาชิกสามัญ-เป็นสมาชิกประเภท...

โดย: admin
เมื่อ: 16 ต.ค. 2557

มีโอกาสขยายอายุ ของผู้สมัคร สส ธท หรือเปล่า

อยากให้ ขยาย อายุ ของผู้สมัคร สส ธท  ของ  สมาชิกสมทบ น่ะค่ะ  อยากให้ รับ คนที่อายุ เกิน 60 ปี ด้วย ค่ะ อยากจะทำให้ บิดามารดา แต่ อายุ เกินแล้ว  ไม่ทรา...

โดย: 2665
เมื่อ: 12 ต.ค. 2557

639   

การกำหนดอายุบิดามารดาของสมาชิก เป็นการกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจฯ  โอกาสการเพิ่มอายุ มากกว่า60ปี ไม่แน่ใจนะครับ ทางสหกรณ์ฯ จะรับ...

โดย: admin
เมื่อ: 16 ต.ค. 2557

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »