เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เงินกู้ฉุกเฉิน

ทำไมกดเงินกู้ฉุกเฉิน atm ไมได้...

โดย: 1845
เมื่อ: 30 เม.ย. 2558

552   

เรียนสมาชิก 1845 สหกรณ์คืนสิทธิ์ให้แล้วครับ ลองกดใหม่นะครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 เม.ย. 2558

เงินกู้ค่าศึกษาบุตร

อยากทราบว่าจะกู้ได้หรือไม่ ถ้าได้ประมาณเท่าไร...

โดย: 4809
เมื่อ: 28 เม.ย. 2558

566   

เรียนสมาชิก 4809 อายุสมาชิก 36 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 90,000 บาท ผู้ค้ำ 5 คน ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 เม.ย. 2558

กู้ยืมเงิน

อยากจะทราบว่าจะขอยืมเงินฉุกเฉินได้ไหม ...

โดย: 2293
เมื่อ: 24 เม.ย. 2558

566   

สมาชิกสามารถกู้ฉุกเฉินเพิ่มจากสัญญาเดิมได้โดยทำสัญญากู้เงินฉุกเฉินใหม่ยื่นมาที่สหกรณ์ครับหมายเหุ:หนี้จากสัญญาเดิมจะถูกโอนไปยังสัญญาให...

โดย: admin
เมื่อ: 26 เม.ย. 2558

เงินยืมฉุกเฉิน

อยากทราบว่าเงินฉุกเฉินรอบ599/2557หักหมดรึยัง...

โดย: 2293
เมื่อ: 24 เม.ย. 2558

504   

เรียนสมาชิก 2293 หนี้คงเหลือ 19,960 บาท จากวงเงินกู้ 20,000 บาท ครับadmin จะอับโหลดรายการกดและชำระหนี้ให้ทาง กล่องจดหมาย นะครับ

โดย: admin
เมื่อ: 26 เม.ย. 2558

ระยะห่างการขอกู้

สมาชิก4463เพิ่งกู้สามัญได้ 8 เดือน จะขอกู้คุณภาพชีวิตได้อีกเมื่อไหร่ค...

โดย: 4463
เมื่อ: 25 เม.ย. 2558

531   

เรียนสมาชิก 4463 กู้ประเภทสามัญ ชำระมาได้ 8 งวด  ส่งแบบธนาคาร กู้ยังไม่ได้ครับ ต้องชำระ 12 งวดจึงสามารถกู้ได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 26 เม.ย. 2558

รบกวนสอบถามค่ะ

 ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล   รับทราบแล้วค่ะว่าทางสหกรณ์จะโอนเงิน  ฉุกเฉิน  atm  หลังสิ้นเดือน ดิฉันได้ฝากหนังสือคำขอกู้เงินฉุกเฉิน atm เข้าไปแล้วก่...

โดย: 5354
เมื่อ: 21 เม.ย. 2558

555   

เรียนสมาชิก 5354 สามารถฝากแนบมาส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ครับเรียนสมาชิก 5825 ยื่น 24 เม.ย.58 ไม่เกิน 12.00 น.ได้รับเงินไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2558 ครับแต่หากยื่นเ...

โดย: admin
เมื่อ: 24 เม.ย. 2558

เงินฉุกเฉิน atm

เงินฉุกเฉิน atm ทำใมกดไม่ได้ครับ...

โดย: 2187
เมื่อ: 16 เม.ย. 2558

594   

เรียนสมาชิก 2187 (รูปภาพ)หนังสือเงินกู้ฉุกเฉินatm_pdf.pdf แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ใช้ค...

โดย: admin
เมื่อ: 20 เม.ย. 2558

รบกวนถามต่อ

ในกรณีเงินสามัญดิฉันได้รับมาแล้ว  จากเดิมกู้  50,000  บาท  คงเหลือยอดหนี้ประมาณ  29,000  บาท  ปัจจุบัน กู้เพิ่มเป็น 70,000  บาท   อยากถามว่าระบบได้ทำการหัก...

โดย: 5354
เมื่อ: 16 เม.ย. 2558

562   

เรียนสมาชิก 5354รายการกู้ 70,000.00 บาทหักหนี้เงินกู้สามัญเดิม 29,000.00 + ดอกเบี้ย 50.25หักหนี้ฉุกเฉินatm 9,100.00+ดอกเบี้ย 15.75เงินคงเหลือโอน 31,834.00 บาท(  70,000.00  -  29,000.00  -  50.25.00  -  9,10...

โดย: admin
เมื่อ: 17 เม.ย. 2558

ไม่มีหัวเรื่อง

เรียนถามค่ะ   ถ้ากู้เงินสามัญไปแล้วในระบบจะหักลบกบหนี้เงินทั้งหมด  รวมเงินฉุกเฉินด้วยใช่ไหมคะ                     เพราะคำนวณดูแล้วเงินที่ได้กล...

โดย: 5354
เมื่อ: 17 เม.ย. 2558

503   

เรียนสมาชิก 5354รายการกู้ 70,000.00 บาทหักหนี้เงินกู้สามัญเดิม 29,000.00 + ดอกเบี้ย 50.25หักหนี้ฉุกเฉินatm 9,100.00+ดอกเบี้ย 15.75เงินคงเหลือโอน 31,834.00 บาท(  70,000.00  -  29,000.00  -  50.25.00  -  9,10...

โดย: admin
เมื่อ: 17 เม.ย. 2558

ไม่มีหัวเรื่อง

เงินฉุกเฉิน atm ทำใมกดไม่ได้คะ...

โดย: 4961
เมื่อ: 15 เม.ย. 2558

565   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4961
เมื่อ: 16 เม.ย. 2558

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »