เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เรื่องเงินฝาก

เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุขถ้ายกเลิกไม่ฝากต่อได้มั้ยคะ ถ้าจะปิดบัญชี...

โดย: 2981
เมื่อ: 19 ม.ค. 2558

549   

เรียนสมาชิก 2981 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุขสมาชิกต้องฝากเข้าบัญชีเท่ากันทุกเดือน ดังนั้น1. สมาชิกสามารถปิดบัญชีได้ครับกรณีที่ต้องการยกเลิกการฝา...

โดย: admin
เมื่อ: 21 ม.ค. 2558

การอนุมัติเงินกู้ 19 มกราคม 2558

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่  8 รอบที่ 2 เดือน มกราคม เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2558 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบี...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ม.ค. 2558

571   

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่  8 รอบที่ 2 เดือน มกราคม เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2558 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบี...

โดย: admin
เมื่อ: 20 ม.ค. 2558

ไม่มีหัวเรื่อง

พี่ค่ะพอดีอยากสอบถามอ่ะค่ะ .คือยืนเอกสารกูพัฒนาชีวิตไปวันที่24/12/57 ตามปฏิทินบอกประชุม เงินกู้26/12/57 แล้วไม่ทราบว่าจะได้เงินวันไหนค่ะ หรือเอกสาร...

โดย: 4996
เมื่อ: 7 ม.ค. 2558

517   

เรียนสมาชิก 4996 โอนประมาณวันที่ 29 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 8 ม.ค. 2558

ขอกู้เงินฉุกเฉิน

กู้เงินพัฒนาชีวิตแบบกรณีพิเศษ ทำไมต้องให้ถึง 6 เดือน จึงจะกู้เงิน ฉุกเฉินได้ แต่ก่อนทำไม ไม่เห็นทำเลย  แต่ตอนนี้ทำไมต้องห้ามด้วย  ในเมื่อเงิ...

โดย: 4900
เมื่อ: 4 ม.ค. 2558

621   

สหกรณ์ได้ยกเลิกการระงับให้กู้ฉุกเฉินแล้ว สมาชิกสามารถกู้ได้เลย (โทร. 042-249407, 042-211561)เว้นแต่กรณีที่สมาชิกเงินเดือนเหลือไม่พอให้หักจะไม่สามารถยื่...

โดย: admin
เมื่อ: 6 ม.ค. 2558

เพิ่มเงินฝาก

พอดียื่นเอกสารในการหักฝากเงินออมทรัพย์ ไว้ที่เดือนละ 3000 บาท แต่อยากให้เจ้าหน้าที่หักเพิ่มเป็นเดือนละ 5000 บาทจะได้มั้ยคะ (ไม่อยากยื่นเอกสารไป...

โดย: 4961
เมื่อ: 6 ม.ค. 2558

588   

เรียนสมาชิก 4961 กรอกเอกสารที่แนบมานี้แล้วส่งมายังสหกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการครับ (รูปภาพ)ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf 

โดย: admin
เมื่อ: 6 ม.ค. 2558

ไม่มีหัวเรื่อง

กู้เงินน้อยกว่าเดิม แต่ทำไมหักเงินต้นสูงกว่าเดิมค่ะ ...

โดย: 4900
เมื่อ: 4 ม.ค. 2558

581   

เรียนสมาชิก 4900 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว การกู้ครั้งล่าสุดของสมาชิกน้อยกว่าเดิม 20,000 บาท แต่การชำระต่องวดและจำนวนงวดเท่าเดิม เกิดจากการปรับอัตราดอกเ...

โดย: admin
เมื่อ: 6 ม.ค. 2558

เรื่องขอรีไฟแนนท์

เห็นเพื่อนบอกว่าสามารถกู้สามัญได้  ถึงแม้ว้าเราจะจ่ายยังไม่ครบ6เดือนจริงหรือค่ะ   ...

โดย: 4999
เมื่อ: 30 ธ.ค. 2557

506   

เรียน สมาชิก 4999สหกรณ์ เปิดให้รีไฟแนนซ์ระหว่าง 1 ธ.ค.57 – 31 มี.ค.58 ครับ(รูปภาพ)ดาวน์โหลดประกาศ

โดย: admin
เมื่อ: 3 ม.ค. 2558

เรื่องขอรีไฟแนนท์

เห็นเพื่อนบอกว่าสามารถกู้สามัญได้  ถึงแม้ว้าเราจะจ่ายยังไม่ครบ6เดือนจริงหรือค่ะ   ...

โดย: 4999
เมื่อ: 30 ธ.ค. 2557

519   

เรียน สมาชิก 4999สหกรณ์ เปิดให้รีไฟแนนซ์ระหว่าง 1 ธ.ค.57 – 31 มี.ค.58 ครับ(รูปภาพ)ดาวน์โหลดประกาศ

โดย: admin
เมื่อ: 3 ม.ค. 2558

ไม่มีหัวเรื่อง

เงินกู้ atm กดไม่ได้แล้วเหรอคะ...

โดย: 4961
เมื่อ: 29 ธ.ค. 2557

548   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4961
เมื่อ: 30 ธ.ค. 2557

อนุัติเงินกู้

จากการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ รอบที่ 3 เดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบว...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ธ.ค. 2557

572   

จากการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ รอบที่ 3 เดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบว...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ธ.ค. 2557

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »