เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

มีโอกาสขยายอายุ ของผู้สมัคร สส ธท หรือเปล่า

อยากให้ ขยาย อายุ ของผู้สมัคร สส ธท  ของ  สมาชิกสมทบ น่ะค่ะ  อยากให้ รับ คนที่อายุ เกิน 60 ปี ด้วย ค่ะ อยากจะทำให้ บิดามารดา แต่ อายุ เกินแล้ว  ไม่ทรา...

โดย: 2665
เมื่อ: 12 ต.ค. 2557

679   

การกำหนดอายุบิดามารดาของสมาชิก เป็นการกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจฯ  โอกาสการเพิ่มอายุ มากกว่า60ปี ไม่แน่ใจนะครับ ทางสหกรณ์ฯ จะรับ...

โดย: admin
เมื่อ: 16 ต.ค. 2557

เงินปั่นผล 57

...

โดย: 4304
เมื่อ: 12 ต.ค. 2557

748   

กรอกแบบฟอร์มนี้ส่งมาครับดาวน์โหลดแบบแจ้งความจำนงรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 เข้าหุ้นและเงินฝาก

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

ทำไมวิธีการคำนวณเงินปันผลปีนี้เปลี่ยนไปค่ะ

อยากทราบว่าการคำนวณเงินปันผลปีนี้ถึงเปลี่ยนไปค่ะ เงินปันผลค่าหุ้นทำไมถึงคิดไม่เหมือนเดิม...

โดย: 4114
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

2043   

เรียนสมาชิก 4114 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการคำนวณของปันผลแบบเดิมและแบบใหม่ตามตารางด้านล่างครับเนื่องจากสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นโปรแก...

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

สมาชิก5729

ยื่นกู้รอบต่อไปได้ตั้งแต่เดือนไหนคะ...

โดย: 5729
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

527   

เรียนสมาชิก 5729  สามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการครับ เพียงแต่รอบนี้คณะกรรมการจะอนุมัติสิ้นเดือนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2557

แก้ไขที่อยู่

รบกวนแก้ที่อยู่ในข้อมูลสมาชิกให้ด้วยนะคะ อยู่ตำบลเพ็ญ ไม่ใช่ต.หมากแข้ง รหัสไปรษณีย์ 41150.  ขอบคุณค่ะ...

โดย: 5386
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

503   

เรียนสมาชิก 5386 ปรับปรุงข้อมูลให้แลวนะครับ พรุ่งนี้ระบบจะอับโหลดข้อมูลให้เป็นข้อมูลใหม่ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

ข้อมูลสมาชิก

ไม่อัพเดทเงินเดือนปัจจุบัน...

โดย: 4658
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

593   

อับเดทให้แล้วนะครับ พรุ่งนี้ระบบจะอับโหลดให้เป็นยอดใหม่ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

ไม่มีหัวเรื่อง

เรียนคณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านครับผมอยากทราบว่าภาระหน้าที่ของพวกท่านที่พวกกระผมเลือกเข้าไปทำงานที่นั้นนะถูกต้องไ...

โดย: 2507
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

524   

เรียนสมาชิก 2507 ทางสหกรณ์จะนำเรียนคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อรับทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

การสมัครเป็นสมาชิกของลูกจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์  ต้องอายุการทำงานกี่ปี ...

โดย: 816
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

568   

ขอบคุณ ผู้จัดการ(2850) ครับที่ดูแลเว็บบอร์ดแทน adminขอบคุณครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

อยากทราบเงินปันผลสหกรณ์

อยากทราบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปีนี้ดูได้ที่ไหนคะ...

โดย: 4072
เมื่อ: 11 ต.ค. 2557

2931   

เรียนสมาชิก 4304 นำมาคำนวณด้วยครับการส่งหุ้นในวันที่ 1-5 ของเดือนนั้นจะคำนวณเงินเงินปันผลในเดือนนั้น ส่วนการส่งหุ้นที่ส่งหลังจากวันที่ 5 จะคิดเ...

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

รอบการพิจารณาขอกู้ในเดือนตุลาคม57

รอบการพิจารณาขอกู้ในเดือนตุลาคม57นี้ ช่วงวันที่เท่าไรครับ/มีกี่รอบครับ หรือเร็วสุดวันไหนครับ...

โดย: 4149
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

531   

เรียนสมาชิก 4149 รอบล่าสุดวันนี้โอนบ่ายนี้แล้วครับ ดังนั้นรอบต่อไปยื่นสัญญาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและโอนเงินเข้าบัญชีสิ้นเดือนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2557

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »