เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ปี55แต่ไม่55

ท่านกลัวถูกร้องแต่ลูกน้องตายแล้ว(ทุกคน)...

โดย: 1665
เมื่อ: 17 ส.ค. 2555

928   

ท่านกลัวถูกร้องแต่ลูกน้องตายแล้ว(ทุกคน)

โดย: 1665
เมื่อ: 17 ส.ค. 2555

ขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

เนื่องจากในช่องหมายเหตุ ยังมีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หากสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ ก็ควรปรับนะครับ...

โดย: 1656
เมื่อ: 16 ส.ค. 2555

860   

เรียนสมาชิก ในช่องหมายเหตุ เลขที่บัญชีหมายถึงกรณีที่สมาชิกมีเลขที่บัญชีมากกว่า หนึ่งบัญชีทางสหกรณ์จะสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากโปรแกรมสหก...

โดย: admin
เมื่อ: 16 ส.ค. 2555

ทำตารางแบบนี้ทำให้ดูง่ายขึ้น

แต่จะดีขึ้นอีกถ้าแจ้งสถานะ ว่า ทุนเรือนหุ็้น เป็นสถานะสิ้นเดือนใด ...

โดย: 3055
เมื่อ: 11 ส.ค. 2555

815   

แต่จะดีขึ้นอีกถ้าแจ้งสถานะ ว่า ทุนเรือนหุ็้น เป็นสถานะสิ้นเดือนใด

โดย: 3055
เมื่อ: 11 ส.ค. 2555

ข้อมูลสมาชิกไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลบัญชีสมาชิก/รายการหักสิ้นเดือนยังไม่เป็นปัจจุบันถึงเดือนพค..55 ตอนนี้เดือน กค.55แล้ว...

โดย: 2772
เมื่อ: 24 ก.ค. 2555

712   

update ให้แล้วน๊ะครับ ทางสมาชิกเห็นเลขที่บิลเป็น  บิลเลขที่ : 5507-0524 หรือว่าเลขที่อื่นครับหากโปรแกรมมีปัญหาทางสหกรณ์จะได้ปรับปรุงระบบส่วนนี้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 26 ก.ค. 2555

อยากมีสิทธิ์

สมาชิกสมทบอยากมีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการด้วยได้ใหมค๊ะ...

โดย: 3688
เมื่อ: 20 มิ.ย. 2555

960   

ขอตอบโดยอ้างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ปี 2554 ดังนี้ครับสมาชิกสามัญข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผู้เข้าเป็นสม...

โดย: admin
เมื่อ: 10 ก.ค. 2555

ฌกส

ขอเสนอแนะ  แสดงรายชื่อ สมาชิก ผู้เสียชีวิต ให้ทราบด้วย จะเป็นการดี ยิ่ง...

โดย: 3390
เมื่อ: 24 พ.ค. 2555

657   

เรื่องรายงานสมาชิกทางadminจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ฌกส. ทราบครับ :)

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ค. 2555

เพิ่มวงเงินกู้

ควรเพิ่ม วงเงินกู้ 3 ล้าน ผ่อน นานๆ ส่ง สบาย  ตามอายุ ราชการที่เหลือ...

โดย: 3390
เมื่อ: 24 พ.ค. 2555

1195   

เห็นด้วยค่ะ อิอิ

โดย: 3362
เมื่อ: 28 ก.ย. 2555

การใช้บัญชีเงินเดือนอัตราใหม่

ข้อสอบถามของสมาชิกสหกรณ์มีดังนี้คือ.-                   การใช้บัญชีเงินเดือนเป็นฐานในการคำนวณเงินกู้นั้นหลักการที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพราะท...

โดย: 2161
เมื่อ: 22 พ.ค. 2555

930   

ข้อสอบถามของสมาชิกสหกรณ์มีดังนี้คือ.-                   การใช้บัญชีเงินเดือนเป็นฐานในการคำนวณเงินกู้นั้นหลักการที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เพราะท...

โดย: 2161
เมื่อ: 22 พ.ค. 2555

ขยายวงเงินกู้

เมื่อไหร่จะมีข่าวดี ขยายวงเงินกู้ คะ...

โดย: 2302
เมื่อ: 29 ก.พ. 2555

1240   

ขอกด like ด้วยคนค่ะ ให้กู้เยอะ ผลประกอบการเยอะ ปันผลจะได้เยอะด้วย จะได้ไม่น้อยเหมือนปีนี้ค่ะ หนี้เยอะขึ้นแต่ปันผลน้อยลงมันแปลกๆอยู่นะคะ ปล่อย...

โดย: 3362
เมื่อ: 28 ก.ย. 2555

sms

ไม่เคยได้รับ sms จากสหกรณ์เลยครับ...

โดย: 2992
เมื่อ: 18 เม.ย. 2555

781   

เรียน  สมาชิกกรณีที่ไม่ได้รับ sms เนื่องจากทางระบบของท่านได้แจ้งปิดรับ sms เอาไว้ขอให้โทรไปที่ call center ของระบบให้บริการโทรศัพท์ของท่านเองแล้วแจ้ง...

โดย: admin
เมื่อ: 23 เม.ย. 2555

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »