เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ไม่มีหัวเรื่อง

มีสิทธิ์กู้พัฒนา ได้เดือนไหนค่ะ ต้องใช้คนค้ำประกันกี่คน...

โดย: 4574
เมื่อ: 10 ต.ค. 2556

465   

มีสิทธิ์กู้พัฒนา ได้เดือนไหนค่ะ ต้องใช้คนค้ำประกันกี่คน

โดย: 4574
เมื่อ: 10 ต.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

มีสิทธิ์กู้พัฒนา ได้เดือนไหนค่ะ ต้องใช้คนค้ำประกันกี่คน...

โดย: 4574
เมื่อ: 10 ต.ค. 2556

511   

มีสิทธิ์กู้พัฒนา ได้เดือนไหนค่ะ ต้องใช้คนค้ำประกันกี่คน

โดย: 4574
เมื่อ: 10 ต.ค. 2556

เงินปันผล

อยากทราบว่า ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิก จะแจ้งยอดให้สมาชิกทราบได้เมื่อไหร่ค่ะ...

โดย: 3391
เมื่อ: 4 ต.ค. 2556

2057  13   

โดย: 386
เมื่อ: 14 ต.ค. 2556

การชำระหนี้

สอบถามค่ะหากเรานำเงินไปชำระหนี้บางส่วน ดอกเบี้ยจะลดลงไหมคะขอบคุณค่ะ...

โดย: 5161
เมื่อ: 3 ต.ค. 2556

657   

เงินปันผลจะโอนให้วันไหนหรอคะ

โดย: 4727
เมื่อ: 22 ต.ค. 2556

การปรับปรุงข้อมูล

ทำไมเวลาเราจะปรับปรุงข้อมูลจึงไม่สามารถทำเองได้ เช่น ที่อยู่ เป็นต้น...

โดย: 2185
เมื่อ: 2 ต.ค. 2556

629   

เรียนสมาชิก 2185เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สหกรณ์จึงไม่ให้สมาชิกเข้าถึง server ของสหกรณ์โดยตรงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นระบบตรวจสอบเพียงอ...

โดย: admin
เมื่อ: 2 ต.ค. 2556

เปิดบัญชีเงินฝาก

ดิฉันมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 บัญชี จะเปิดเพิ่มอีกได้กี่บัญชี หรือสามารถเปิดเป็นชื่อลูกได้หรือไม่ กรุณาติดต่อกลับที่ e-mail : rung-nakar@hotmail.com หรือ...

โดย: 2206
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

621   

พี่โอ๋ตอบให้แล้วทางโทรศัพท์นะครับถ้าออมทรัพย์พิเศษ สามารถเปิดได้หลายบัญชี แต่ออมทรัพย์พิเศษประเภท2 สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีครับสมาชิกไม่ส...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ต.ค. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

525   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

452   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

531   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

สหกรณ์มีโอกาสที่จะขยายระยะเวลาคืนเงินกู้เป็น 240งวด หรือเปล่าคะ สมาชิกจะได้มีสิทธิ์ขอกู้ 3 ล้านบ้างค่ะ...

โดย: 1341
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

875   

เรียน ท่านสมาชิก 1341 การขยายงวดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้เป็น 240 งวด นั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการฯ และสภาพคล่องในการบริหารเงินของสหกร...

โดย: 117
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »