เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เมื่อไรจะดำเนินการ

ก่อนอื่นขอขอบคุณ ประธานและกรรมการเรื่องขยายเพดานหุ้นเพื่อเน้นการออม แต่เมื่อไรท่านจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่สมาชิก ดังเรื่องต่อไปนี้1. ขย...

โดย: 2777
เมื่อ: 12 ก.พ. 2555

1146   

เห็นด้วยค่ะ เห็นใจเถอะค่ะ ข้าราชการไทยไม่อาศัยเงินอนาคตไม่มีอะไรหรอกค่ะ จะอาศัยเงินเก็บมันยากค่ะ ขอเก็บแบบต้องจ่ายดอกให้สหกรณ์แล้วกันนะค...

โดย: 3362
เมื่อ: 28 ก.ย. 2555

ระเวลาคืนเงินกู้ควรพิจารณาจากอายุผู้กู้

อยากให้พิจารณา การส่งคืนเงินกู้ น่าจะพิจารณา จาก อายุของผู้กู้ ค่ะ  จากเดิม พิจารณาจากอายุผู้ค้ำ...

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

1096   

อยากให้พิจารณา การส่งคืนเงินกู้ น่าจะพิจารณา จาก อายุของผู้กู้ ค่ะ  จากเดิม พิจารณาจากอายุผู้ค้ำ

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

ขยายเวลาส่งคืนเงินกู้

อยากให้คณะกรรมการขยายเวลาส่งคืนเงินกู้ค่ะ จากเดิม ส่ง 15 ปี  ควรพิจารณาเป็น 20 - 25 ปี ค่ะ...

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

1049   

อยากให้คณะกรรมการขยายเวลาส่งคืนเงินกู้ค่ะ จากเดิม ส่ง 15 ปี  ควรพิจารณาเป็น 20 - 25 ปี ค่ะ

โดย: 2665
เมื่อ: 14 พ.ย. 2554

ข้อมูลสมาชิก

ขอเสนอเพิ่มเติมข้อมูลสมาชิกค่ะ อยากให้ลงข้อมูลเลขที่ ฌกส, ของสมาชิกและสมาชิกสมทบในข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ทุกคนด้วยค่ะว่ามีใครบ้าง บุตร สาม...

โดย: 187
เมื่อ: 8 พ.ย. 2554

810   

ข้อมูลส่วนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบและพัฒนาโปรแกรมอยู่ครับเนื่องจากโปรแกรม ฌกส.ยังไม่มีใช้งาน เจ้าหน้าที่ยังต้องใช้ excel อยู่ จึงอาจทำใ...

โดย: admin
เมื่อ: 10 พ.ย. 2554

ค่าตอบแทนวันประชุมใหญ่

เรียน ท่านสมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน          คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมในวันประชุมใหญ่ตามที่คณะกรรมการได้ขอมติในท...

โดย: admin
เมื่อ: 18 ต.ค. 2554

1088   

เรียน ท่านสมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน          คณะกรรมการขอเรียนชี้แจงเรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมในวันประชุมใหญ่ตามที่คณะกรรมการได้ขอมติในท...

โดย: admin
เมื่อ: 18 ต.ค. 2554

วิธีดูรีโมททีวี วีดีโอว่าเสียหรือไม่

วิธีดูรีโมททีวี วีดีโอ ว่าถ่านหมด หรือว่าเสียหรือไม่โดยปกติจะดูไฟที่หลอด led ตรงรีโมทไม่ได้ครับว่าใช้งานได้หรือเปล่า ให้ใช้กล้องมือถือเข้าโ...

โดย: 4561
เมื่อ: 17 ต.ค. 2554

989   

วิธีดูรีโมททีวี วีดีโอ ว่าถ่านหมด หรือว่าเสียหรือไม่โดยปกติจะดูไฟที่หลอด led ตรงรีโมทไม่ได้ครับว่าใช้งานได้หรือเปล่า ให้ใช้กล้องมือถือเข้าโ...

โดย: 4561
เมื่อ: 17 ต.ค. 2554

ขอให้สหกรณ์จงเจริญ

   เนื่องในวันออกพรรษา  ขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีความเจริญในทรัพย์สิน หน้าที่การงานสติปัญญา สาธุเทอญ...

โดย: 1572
เมื่อ: 17 ต.ค. 2554

853   

   เนื่องในวันออกพรรษา  ขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีความเจริญในทรัพย์สิน หน้าที่การงานสติปัญญา สาธุเทอญ

โดย: 1572
เมื่อ: 17 ต.ค. 2554

เงินปันผล

ขอทราบเงินปันผล...

โดย: 2305
เมื่อ: 14 ต.ค. 2554

853   

คลิกที่เมนู ข้อมูลบัญชีสมาชิก ด้านบนครับจากนั้นดูที่บรรทัดสุดท้ายเป็นรายการยอดเงินปันผลครับ

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2554

การรับกรมธรรม์ประกันชีวิต

แจ้งรายชื่อได้ไหมครับ และสามารถรับแทนกันได้ไหม?...

โดย: 1656
เมื่อ: 28 ก.ย. 2554

1026   

สามารถรับแทนกันได้ครับคุณแม่อ๋อยบอกว่าจะส่งให้ทางจดหมายด้วยครบ :)

โดย: admin
เมื่อ: 13 ต.ค. 2554

เสนอแนะเรื่องกู้เงินปันผล

เรียนคณะกรรมการ  ขอเสนอแนะการกู้เงินปันผล  อยากให้พิจารณาให้กู้เต็มวงเงินปันผลของสมาชิก  เพราะเงินปันผลเป็นความหวังของสมาชิกอย่างหนึ่งใน...

โดย: 2088
เมื่อ: 28 ก.ย. 2554

1196   

เรียนคุณ 2088 เนื่องจากนายทะเบียน (สหกรณ์จังหวัดฯ) ไม่อนุมัติให้มีการกู้เงินปันผลเนื่องจากผิดระเบียบสหกรณ์ฯ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 8 ต.ค. 2554

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »