เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เมื่อไรกรรมการจะดำเนินการ

1.ขยายงวดจาก 204 งวดเป็น 240 - 300 งวด เมื่อไร?2.ขยายเพดานเงินกู้เพิ่มมั้ย3.ลดเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนคงเหลือเมื่อไรหวังว่ากรรมการคงไม่ลืมเวลาที่ท่านห...

โดย: 2777
เมื่อ: 16 ม.ค. 2557

873   

รอคำตอบเช่นกันครับ,สงสัยกรรมการลืมที่หาเสียงไว้อย่าเลือกอีกบอกต่อๆๆๆกันไป

โดย: 2777
เมื่อ: 20 ก.พ. 2557

การกู้

ได้ชำระหนี้สหกรณ์ มาแล้ว 16 งวด ต้องการกู้ใหม่ในวงเงิน 1,070,000 บาท จะสามารถยื่นเอกสารการกู้ได้ภายในเดือนมีนาคม 57 ได้เลยไหม  ช่วยตอบด้วยนะค่ะ...

โดย: 2340
เมื่อ: 19 ก.พ. 2557

612   

เรียนสมาชิก 2340 ต้องชำระหนี้ได้ 18 งวด แล้วจึงสามารถยื่นกู้ได้อีกครับ

โดย: admin
เมื่อ: 19 ก.พ. 2557

ตารางคำนวณเงินกู้

ไม่ทราบเข้าดูตารางคำนวณสิทธิ์กู้แต่ละประเภทได้อย่างไรค่ะ...

โดย: 2599
เมื่อ: 18 ก.พ. 2557

754   

โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้ [ ที่นี่ครับ ]ตารางคำนวณ สิทธิ์กู้ กรณีคำนวณเอง [ที่นี่ครับ]

โดย: admin
เมื่อ: 18 ก.พ. 2557

ตอบคำถามชิงรางวัล

ตอบคำถามได้กี่ครั้งค่ะ...

โดย: 2599
เมื่อ: 17 ก.พ. 2557

517   

สมาชิก 1 ท่าน ตอบคำถามได้ 1 ครั้ง 1 สิทธิ์ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ก.พ. 2557

เงินกู้ATM

การหักเงินกู้ฉุกเฉิน มีข้อกำหนดหรือไม่ว่าเหลือเงินในบัญชีกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่ากู้30000 บาทจะหักเดือนละเท่าไหร่ หรือ หักเท่าที่สามารถหักได...

โดย: 4680
เมื่อ: 25 ม.ค. 2557

822   

เรียนสมาชิก 4680 การหักเงินกู้ฉุกเฉินจะหักตามสัญญา สมมติว่ากู้ 30,000 บาท หักสิ้นเดือน 30,000 / 12= 2,500 บาท+ดอกเบี้ย 175 บาท (7%) ในการกู้ ฉ.atm ถึงแม้สมาชิกจะกดเงินกู...

โดย: admin
เมื่อ: 27 ม.ค. 2557

พนักงานกระทรวง

ประชุมใหญ่จะมีเมื่อไหร่ค่ะเรื่องพนักงานกระทรวง...

โดย: 4673
เมื่อ: 14 ม.ค. 2557

636   

ประชุมใหญ่จะมีเมื่อไหร่ค่ะเรื่องพนักงานกระทรวง

โดย: 4673
เมื่อ: 14 ม.ค. 2557

การตรวจดูข้อมูลสมาชิก

คลิ๊กเข้าไปดูหนี้ว่าเหลือเท่าไหร่ ทำไมไม่มีเหมือนเดิม...

โดย: 2908
เมื่อ: 7 ม.ค. 2557

651   

เรียนสมาชิก 2908 เนื่องจากสหกรณ์เปลี่ยนระบบโปรแกรมใหม่จึงต้องพัฒนาส่วนดูข้อมูลสมาชิกขณะนี้เสร็จสิ้นไปบางส่วนแล้ว และจะพัฒนาไปจนสามารถใช้งา...

โดย: admin
เมื่อ: 9 ม.ค. 2557

ดูข้อมูลการเงินไม่ได้

แต่ก่อนพอ login เข้ามาแล้วจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการเงินของสมาชิกได้ ตอนนี้สหกรณ์เปลี่ยนหน้าเวป ฐานข้อมูลสมาชิกแล้วไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เ...

โดย: 1674
เมื่อ: 3 ม.ค. 2557

666   

ขอบคุณครับ

โดย: 1674
เมื่อ: 3 ม.ค. 2557

เสียความรู้สึก

สหกรณ์ให้นโยบายสวยหรูเพื่อชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเปลี่ยนคำพูดเราอุตส่าลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯมา เสียความรู้ส...

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

622   

สหกรณ์ให้นโยบายสวยหรูเพื่อชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเปลี่ยนคำพูดเราอุตส่าลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯมา เสียความรู้ส...

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

ระงับคำขอกู้ทำไม

หลักเกณฑ์การให้กู้ฉบับใหม่ยังไม่ออกทำไมต้องระงับคำขอกู้สามัญพนักงานราชการต้นเดือนธันวาคม 2556 ...

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

577   

หลักเกณฑ์การให้กู้ฉบับใหม่ยังไม่ออกทำไมต้องระงับคำขอกู้สามัญพนักงานราชการต้นเดือนธันวาคม 2556

โดย: 5430
เมื่อ: 2 ม.ค. 2557

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »