เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

ไม่มีหัวเรื่อง

เป็นไปได้ไหมครับ? วงเงินฉุกเฉินของสมาชิกจะทำเป็นบัตรเฉพาะเหมือนบัตรเครดิษฐ์ของสถาบันการเงินอื่น สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ หรือจ่ายค่าส...

โดย: 3115
เมื่อ: 1 เม.ย. 2556

859   

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอกู้เงินได้ทุกวั้นทำการ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 19 ส.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

...

โดย: 2668
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556

796   

โดย: 2668
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556

ฌกส

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี...

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

2708   

การทำฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ครับเนื่องจากไม่ใช่การประกันชีวิตส่วนสมาชิกทำฌกส.อะไรไว้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารครับจะได...

โดย: admin
เมื่อ: 1 มี.ค. 2556

ฌกส

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี...

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

749   

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

ฌกส

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี...

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

692   

ทำฌกสทั้งตนเองและสามีปี 2555 ยังไม่ได้หลักฐานการทำอย่างเช่นกรมธรรม์เลย หรือใบเสร็จรับเงินเลยค่ะ จะเอาไปยื่นลดหย่อนภาษี

โดย: 3579
เมื่อ: 22 ก.พ. 2556

สหกรณ์ไม่ช่วยพวกเราเลยนะ

หักหุ้นก็มาก  หัก%  ก็มาก  และก็มากทุกอย่าง  แล้วพวกเราจะหันหน้าไปพึ่งใคร  ก็สหกรณ์เรามันเหมาะกับคนรวยฝากหุ้น  ไม่เหมาะกับการกู้อย่างพวกเรา  ...

โดย: 4310
เมื่อ: 5 ก.พ. 2556

1418   

ตอบสมาชิก 4310-วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ก็เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และจัดให้มีการกู้ยืมตามความจำเป็น ครับตอบสมาชิก 4673-ปัจจุบันข้อบังคับยังไม...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ธ.ค. 2556

รับไม่ได้

ขยายงวดแล้ว สหกรณ์ต้องลด%อีก 25%มากไป  ไม่ใช่เงินน้อยๆ ยังมาซื้อหุ้นอีก  หักหุ้นก็มาก แล้วเงินที่เหลือจะไปกู้อะไรได้ ดูตัวอย่างสหกรณ์ที่อื่น  ...

โดย: 4310
เมื่อ: 5 ก.พ. 2556

1087   

ท่านกรรมการช่วยสมาชิกจริง ๆ รีบลด 25% เหลือ 20% นะคะ  เพราะจะช่วยเหลือสมาชิกจริง ๆ ค่ะ (สมาชิกเดือดร้อนมาก เพราะมีแต่รายการหัก เงินเเดือนเหลือน้อย ...

โดย: 2300
เมื่อ: 14 ก.พ. 2556

เพิ่มเวลาแล้วน่าจะลด%ลงนะ

การเพิ่มเวลาการส่งงวดเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรลดเปอร์เซ็นต์จาก 25 %ลงเหลือ 20 %ก็จะยิ่งดีใหญ่เพราะจะทำให้สามารถกู้ได้มากขึ้น...

โดย: 2507
เมื่อ: 5 ก.พ. 2556

1075   

เห็นด้วยค่ะ  เพราะคิดเหมือนกันเลยค่ะ  จะได้ช่วยเหลือสมาชิกจริงๆ

โดย: 2300
เมื่อ: 14 ก.พ. 2556

อัตราการส่งชำระเงินกู้

กู้พัฒนาฯ 2.5 ล้าน อัตราการส่งต่อเดือนเท่าไหร่คะ ตามระยะเวลาส่งคืน 17 ปี(204งวด)...

โดย: 1341
เมื่อ: 3 ก.พ. 2556

1248   

สมาชิกสามารถคำนวณสิทธิ์กู้ได้แล้วครับ [คลิกคำนวณสิทธิ์กู้][หรือจะดูตารางคำนวณได้ ที่นี่] ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 13 ก.พ. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

...

โดย: 1341
เมื่อ: 3 ก.พ. 2556

795   

โดย: 1341
เมื่อ: 3 ก.พ. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »