เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เยี่ยมจริงๆ

ขอขอบพระคุณมากๆที่ทุกท่านให้ความสำคัญในนโยบาย  เราชาวสมาชิกขอชมเชยด้วยใจจริงในความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  ห่วงใยการปฏิบัติงานของท่านกรรมการ...

โดย: 4310
เมื่อ: 27 พ.ย. 2555

805   

ขอขอบพระคุณมากๆที่ทุกท่านให้ความสำคัญในนโยบาย  เราชาวสมาชิกขอชมเชยด้วยใจจริงในความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  ห่วงใยการปฏิบัติงานของท่านกรรมการ...

โดย: 4310
เมื่อ: 27 พ.ย. 2555

การดำเนินการตามนโยบายฯ

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน ตามที่มีสมาชิกหลายท่านได้ทวงถามเกี่ยวกับนโยบายการขยายวงเงินกู้, ขยายงวดชำระเงินกู้ การลดหุ้นรายเดือนลง ...

โดย: admin
เมื่อ: 22 พ.ย. 2555

1449   

ปีใหม่แล้ว มีอะไรใหม่ๆๆหรือเปล่าคะ ท่านกรรมการ พวกเรายังรอนโยบายที่พวกท่านบอกไว้ตอนหาเสียงอยู่นะคะ 

โดย: 1906
เมื่อ: 2 ม.ค. 2556

ได้โปรด

เรียนประธาน  กรรมการทุกท่านพวกเราสมาชิกสหกรณ์อยากกู้เงินในนโยบายใหม่คักแฮงแล้วรีบๆทำให้เหมือนกับลงคะแนนเลือกพวกท่านๆได้ไหม...

โดย: 4310
เมื่อ: 22 พ.ย. 2555

878   

เรียนประธาน  กรรมการทุกท่านพวกเราสมาชิกสหกรณ์อยากกู้เงินในนโยบายใหม่คักแฮงแล้วรีบๆทำให้เหมือนกับลงคะแนนเลือกพวกท่านๆได้ไหม

โดย: 4310
เมื่อ: 22 พ.ย. 2555

ข้อพิจารณาและข้อยุติการกู้

ข้อเสนอและควรดำเนินการ- ลด% การเหลือของเงินรายได้ จาก  20  %  เป็น 10 %- ขยายจำนวนงวด ตามความเหมาะสมข้อเสนอที่ไม่ควรดำเนินการ-หักหุ้นเท่าเดิม  ...

โดย: 4897
เมื่อ: 21 พ.ย. 2555

906   

นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นั่นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

โดย: 2161
เมื่อ: 21 พ.ย. 2555

เสนอข้อยุติ

               ตามที่ท่านกรรมการได้แจ้งนโยบายในการบริหารงานของท่านหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และได้รับความเห็นชอบให้เข้ามาทำงานเป็นกรรมกา...

โดย: 2161
เมื่อ: 19 พ.ย. 2555

767   

               ตามที่ท่านกรรมการได้แจ้งนโยบายในการบริหารงานของท่านหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และได้รับความเห็นชอบให้เข้ามาทำงานเป็นกรรมกา...

โดย: 2161
เมื่อ: 19 พ.ย. 2555

ของขวัญปีใหม่

ขอความกรุณาจากท่านประธาน ช่วยขยายเวลาชำระเงินกู้ด้วยค่ะ ถ้าเป็นเริ่มกู้ได้ วันที่ 1 ธค 2555 เงินออกปีใหม่ เป็นของขวัญแก่สมาชิกได้ จะเป็นพระคุณ...

โดย: 1100
เมื่อ: 14 พ.ย. 2555

871   

ขอความกรุณาจากท่านประธาน ช่วยขยายเวลาชำระเงินกู้ด้วยค่ะ ถ้าเป็นเริ่มกู้ได้ วันที่ 1 ธค 2555 เงินออกปีใหม่ เป็นของขวัญแก่สมาชิกได้ จะเป็นพระคุณ...

โดย: 1100
เมื่อ: 14 พ.ย. 2555

อยาก.......

1.อยากให้ขยายวงเงินกู้เป็น3,000,000 บาท2.อยากให้ขยายจำนวนงวดออกเป็นตามอายุจนเกษียนอายุการทำงาน ก็25-30ปี3.อยากให้คณะทำงาน ประธาน คณะกรรมการ..ทำตามนโยบ...

โดย: 2244
เมื่อ: 13 พ.ย. 2555

1032   

ที่ประชุมกรรมการวันที่ 29 มกราคม 2556มีมติดังนี้1. ขยายงวดการชำระหนี้ เงินกู้ประเภท สามัญ จากเดิม 144 งวด เป็น 156 งวด (13 ปี)2. ขยายงวดการชำระหนี้ เงินกู้ปร...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ม.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

การหักหุ้นสหกรณ์อยากให้หักตามความประสงค์ของสมาชิก ไม่อยากให้หักตามเงินเดือนค่ะ...

โดย: 1840
เมื่อ: 31 ต.ค. 2555

684   

การหักหุ้นสหกรณ์อยากให้หักตามความประสงค์ของสมาชิก ไม่อยากให้หักตามเงินเดือนค่ะ

โดย: 1840
เมื่อ: 31 ต.ค. 2555

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

จะประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะ เพราะทุกปีที่ผ่านมาผลคะแนนการเลือกตั้งออกก็ประกาศเป็นทางการเลยสงสัยจ...

โดย: 1840
เมื่อ: 31 ต.ค. 2555

817   

จะประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะ เพราะทุกปีที่ผ่านมาผลคะแนนการเลือกตั้งออกก็ประกาศเป็นทางการเลยสงสัยจ...

โดย: 1840
เมื่อ: 31 ต.ค. 2555

ขยายเวลาส่งคืนเงินกู้

เมื่อไหร่จะขยายเวลาชำระหนี้คะ อยากให้ขยายเป็น 25 หรือ 30 ปี ค่ะ...

โดย: 2665
เมื่อ: 30 ต.ค. 2555

1069   

เมื่อไหร่จะขยายเวลาชำระหนี้คะ อยากให้ขยายเป็น 25 หรือ 30 ปี ค่ะ

โดย: 2665
เมื่อ: 30 ต.ค. 2555

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »