เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

แสดงผลงาน

วันนี้ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่  ขอสนอให้ทุกท่านมีมติแสดงผลงานโดยการให้กู้ทุกประเภททันที  ภายใต้กฏ กติกาที่ถูกต้องและสนองนโยบายตามที่หาเสี...

โดย: 4897
เมื่อ: 30 ต.ค. 2555

854   

วันนี้ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่  ขอสนอให้ทุกท่านมีมติแสดงผลงานโดยการให้กู้ทุกประเภททันที  ภายใต้กฏ กติกาที่ถูกต้องและสนองนโยบายตามที่หาเสี...

โดย: 4897
เมื่อ: 30 ต.ค. 2555

ทดสอบ

ทดสอบ...

โดย: admin
เมื่อ: 29 ต.ค. 2555

732   

ทดสอบ

โดย: admin
เมื่อ: 29 ต.ค. 2555

แสดงความยินดี

ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก  หวังว่าท่านคงไม่ทำให้เราชาวสมาชิกผิดหวัง  ต่างคนต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะมีหลายๆคนก็ดีใจไม่ต่างกัน...

โดย: 4310
เมื่อ: 29 ต.ค. 2555

867   

ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก  หวังว่าท่านคงไม่ทำให้เราชาวสมาชิกผิดหวัง  ต่างคนต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะมีหลายๆคนก็ดีใจไม่ต่างกัน...

โดย: 4310
เมื่อ: 29 ต.ค. 2555

ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ ๒๐/๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ (เบอร์ ๗-๑๒-๑๓-๑๔) ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคนใหม่ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทั้ง ๗ ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทั้ง ๓ ท่...

โดย: 1511
เมื่อ: 28 ต.ค. 2555

1012   

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ (เบอร์ ๗-๑๒-๑๓-๑๔) ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคนใหม่ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทั้ง ๗ ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทั้ง ๓ ท่...

โดย: 1511
เมื่อ: 28 ต.ค. 2555

5555 แค่นี้แหล่ะจบ!!!

ดีใจไงค่ะจะเริ่มปีใหม่แล้ว.......

โดย: 2244
เมื่อ: 27 ต.ค. 2555

849   

ดีใจไงค่ะจะเริ่มปีใหม่แล้ว....

โดย: 2244
เมื่อ: 27 ต.ค. 2555

ขยายวงเงินกู้และเวลาชำระ

ให้ผ่อนชำระคืน  100  งวดได้ไหมคะ  กรณีฉุกเฉินควรจะให้กู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือนแล้วควรหักคืน  100 งวดเช่นกัน...

โดย: 4310
เมื่อ: 25 ต.ค. 2555

899   

ให้ผ่อนชำระคืน  100  งวดได้ไหมคะ  กรณีฉุกเฉินควรจะให้กู้ได้ 100  เท่าของเงินเดือนแล้วควรหักคืน  100 งวดเช่นกัน

โดย: 4310
เมื่อ: 25 ต.ค. 2555

ขอให้เพิ่มเงินปันผลเฉลี่ยคืน

ควรเพิ่มเงินปันผลคืน จากเดิม 10.10  %  เป็น15-20 % เป็นอย่างน้อย ...

โดย: 318
เมื่อ: 18 ต.ค. 2555

936   

ควรเพิ่มเงินปันผลคืน จากเดิม 10.10  %  เป็น15-20 % เป็นอย่างน้อย

โดย: 318
เมื่อ: 18 ต.ค. 2555

ข้อเสนอใหม่

ขอเสนอข้อเสนอใหม่สำหรับท่านกรรมการและสมาชิกฯ เพื่อให้การกู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งใหม่ให้ได้รับเงินกู้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมตามเงื่อนไ...

โดย: 2161
เมื่อ: 18 ต.ค. 2555

936   

ทำผลงานได้ทันทีตามนโยบายที่หาเสียงไว้

โดย: 4897
เมื่อ: 30 ต.ค. 2555

ขยายเงินกู้แล้ว...แล้วไง?

ดิฉันได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการขยายวงเงินกู้เป็น 2,500,000 บาทก็ดีใจด้วยสำหรับสมาชิกที่มีเงินเดือนเหลือพอที่จะให้หักกู้ในวงเงิน สองล้านห้าน่ะค...

โดย: 2244
เมื่อ: 17 ต.ค. 2555

914   

ไม่มีประโยชน์ถ้าจะขยายเฉพาะวงเงินกู้แต่ไมขยายเวลา

โดย: 2665
เมื่อ: 17 ต.ค. 2555

ขยายเงินกู้แล้ว.......แล้วไง

...

โดย: 2244
เมื่อ: 17 ต.ค. 2555

733   

โดย: 2244
เมื่อ: 17 ต.ค. 2555

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »