เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เรื่องสสธท

ไม่ทราบว่าสสธทคุ้มครองสามีสมาชิกสหกรณ์อะไรบ้างคะ...

โดย: 3579
เมื่อ: 16 ต.ค. 2555

945   

คุ้มครองเหมือนสมาชิกสามัญ โดยเมื่อสมาชิกเสียวิตแล้วทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพเท่ากับสมาชิกสามัญครับสมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โดย: admin
เมื่อ: 18 ต.ค. 2555

สอบถามเรื่องสสธท

ไม่ทราบว่าสสธทขยายให้ทำประกันชีวิตบุตรหรือยังคะ...

โดย: 3579
เมื่อ: 16 ต.ค. 2555

636   

ไม่ทราบว่าสสธทขยายให้ทำประกันชีวิตบุตรหรือยังคะ

โดย: 3579
เมื่อ: 16 ต.ค. 2555

ขอลดเงินอหุ้นหลังเกษียณ

     ในกรณีขอลดเงินหุ้น  จาก  สองแสนหก  ให้เหลือ  หนึ่งแสนบาทได้หรือไม่  พร้อมจะขอปิดเงินกู้ทุกประเภทเพื่อให้เหลือไว้เฉพาะหุ้น  หนึ่งแสนบาท  เ...

โดย: 3099
เมื่อ: 16 ต.ค. 2555

709   

     ในกรณีขอลดเงินหุ้น  จาก  สองแสนหก  ให้เหลือ  หนึ่งแสนบาทได้หรือไม่  พร้อมจะขอปิดเงินกู้ทุกประเภทเพื่อให้เหลือไว้เฉพาะหุ้น  หนึ่งแสนบาท  เ...

โดย: 3099
เมื่อ: 16 ต.ค. 2555

อยากเปลี่ยนที่อยู่

เปลี่ยนที่อยู่ให้ด้วยคะ  รหัสสมาชิก  วรรธนี  ครองยุติ  112  เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เป็น459/3  ม.4  ต.บ้านเลื่อม  อ.เมือง  จ.อุดรธานี คะ...

โดย: 112
เมื่อ: 14 ต.ค. 2555

838   

เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 16 ต.ค. 2555

ทำไมหักเงิน สสธท.เต็มจำนวน

ทำไมหัก สสธท.เต็มจำนวนเลย ไม่รอยอดเงินคงเหลือที่หักให้สมาชิกที่เสียชีวิตตอนสิ้นปีก่อนหละคะ...

โดย: 4074
เมื่อ: 13 ต.ค. 2555

942   

เรียนสมาชิกการหักเงินฌาปนกิจล่วงหน้าแบบนี้ซึ่งเรียกว่า "เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า" ซึ่งในปีนี้ทาง สสธท. จะแจ้งยอดหลังจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส...

โดย: admin
เมื่อ: 14 ต.ค. 2555

ทำไมไม่ให้สมาชิกทราบเเงินปันผล

ทำไมไม่ให้สมาชิกทราบเงินปันผลของตัวเองก่อนวันประชุมใหญ่คะ เพราะทุกปีก็ได้ทราบก่อน และได้ลงนามรับทราบด้วย สงสัยจังค่ะ...

โดย: 1840
เมื่อ: 10 ต.ค. 2555

1162   

ท่านกรรมการจะประชุมจัดสรรกำไรสุทธิ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555สามารถแจ้งให้สมาชิกทราบได้ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555รอฟังข่าวนะครับ :)

โดย: admin
เมื่อ: 10 ต.ค. 2555

ปันผลสหกรณ์ รพ.อุดร

น่าอิจฉาสมาชิกของสหกรณ์ อุดร. ปันผลสหกรณ์ได้ดังนี้ปันผลดอกเบี้ยสะสมจากการกู้ยืม 16%ปันผลจากเงินทุนเรือนหุ้น 5%คณะกรรมการปัจจุบันและท่านประธา...

โดย: 2777
เมื่อ: 9 ต.ค. 2555

1461   

น่าอิจฉาสมาชิกของสหกรณ์ อุดร. ปันผลสหกรณ์ได้ดังนี้ปันผลดอกเบี้ยสะสมจากการกู้ยืม 16%ปันผลจากเงินทุนเรือนหุ้น 5%คณะกรรมการปัจจุบันและท่านประธา...

โดย: 2777
เมื่อ: 9 ต.ค. 2555

กู้สวัสดิการ

 ถ้าต้องการยื่นกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ วงเงินกู้ได้เท่าไหร่?...

โดย: 3004
เมื่อ: 8 ต.ค. 2555

935   

เรียนสมาชิกเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนวงเงินกู้สูงสุด ตามราคาสินค้าส่งชำระ 36 งวดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 %กู้ 50,001 ขึ้นไป ผู้ค้ำ 1 คนเงินเดื...

โดย: admin
เมื่อ: 9 ต.ค. 2555

สหกรณ์จะเจ๊งไหมเนี๊ยะ..??

สมมติว่า มีสถาบันการเงิน...ที่ปล่อยเงินกู้เพื่อล้างหนี้สหกรณ์ให้กับสมาชิกเรา โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่า อัตราส่งงวดต่อเดือนน้อยกว่าและระยะเวลา...

โดย: 2469
เมื่อ: 5 ต.ค. 2555

868   

สมมติว่า มีสถาบันการเงิน...ที่ปล่อยเงินกู้เพื่อล้างหนี้สหกรณ์ให้กับสมาชิกเรา โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่า อัตราส่งงวดต่อเดือนน้อยกว่าและระยะเวลา...

โดย: 2469
เมื่อ: 5 ต.ค. 2555

ขยายวงเงินกู้ ๓ ล้าน

กลุมพัฒนาสหกรณ์ เบอร์ ๖-๗-๑๒-๑๓-๑๔ "จริงใจ โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม"มีนโยบาย๑.ขยามวงเงินกู้ เป็น ๓ ล้าน และขยายระยะเวลาการส่ง ๒.โครงการส่งน้องกลับบ...

โดย: 1511
เมื่อ: 30 ก.ย. 2555

979   

กลุมพัฒนาสหกรณ์ เบอร์ ๖-๗-๑๒-๑๓-๑๔ "จริงใจ โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม"มีนโยบาย๑.ขยามวงเงินกู้ เป็น ๓ ล้าน และขยายระยะเวลาการส่ง ๒.โครงการส่งน้องกลับบ...

โดย: 1511
เมื่อ: 30 ก.ย. 2555

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »