เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การชำระหนี้

สอบถามค่ะหากเรานำเงินไปชำระหนี้บางส่วน ดอกเบี้ยจะลดลงไหมคะขอบคุณค่ะ...

โดย: 5161
เมื่อ: 3 ต.ค. 2556

694   

เงินปันผลจะโอนให้วันไหนหรอคะ

โดย: 4727
เมื่อ: 22 ต.ค. 2556

การปรับปรุงข้อมูล

ทำไมเวลาเราจะปรับปรุงข้อมูลจึงไม่สามารถทำเองได้ เช่น ที่อยู่ เป็นต้น...

โดย: 2185
เมื่อ: 2 ต.ค. 2556

681   

เรียนสมาชิก 2185เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สหกรณ์จึงไม่ให้สมาชิกเข้าถึง server ของสหกรณ์โดยตรงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นระบบตรวจสอบเพียงอ...

โดย: admin
เมื่อ: 2 ต.ค. 2556

เปิดบัญชีเงินฝาก

ดิฉันมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 บัญชี จะเปิดเพิ่มอีกได้กี่บัญชี หรือสามารถเปิดเป็นชื่อลูกได้หรือไม่ กรุณาติดต่อกลับที่ e-mail : rung-nakar@hotmail.com หรือ...

โดย: 2206
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

665   

พี่โอ๋ตอบให้แล้วทางโทรศัพท์นะครับถ้าออมทรัพย์พิเศษ สามารถเปิดได้หลายบัญชี แต่ออมทรัพย์พิเศษประเภท2 สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีครับสมาชิกไม่ส...

โดย: admin
เมื่อ: 1 ต.ค. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

566   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

494   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ช่วยบอกต่อ/รณรงค์

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

571   

ฝากเพื่อนสมาชิกเสียงท่านมีพลังอย่างมากในการเลือก...กรรมการผู้ทรงเกียรติเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเราช่วยเหลือสมาชิก....ฝากเพื่อนๆๆๆทั้งหลายว่าโ...

โดย: 2777
เมื่อ: 30 ก.ย. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

สหกรณ์มีโอกาสที่จะขยายระยะเวลาคืนเงินกู้เป็น 240งวด หรือเปล่าคะ สมาชิกจะได้มีสิทธิ์ขอกู้ 3 ล้านบ้างค่ะ...

โดย: 1341
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

917   

เรียน ท่านสมาชิก 1341 การขยายงวดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้เป็น 240 งวด นั้น ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการฯ และสภาพคล่องในการบริหารเงินของสหกร...

โดย: 117
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

การกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขยายวงเงินกู้เป็น3 ล้านแล้ว สัญญาเดิมยังไม่ครบ 18 งวด สามารถยื่นกู้ได้ใหม่เลยไม๊คะ...

โดย: 3362
เมื่อ: 30 ก.ค. 2556

1132   

มีโอกาสขยายระยะเวลาส่งคืนเงินกู้หรือเปล่าคะ

โดย: 1341
เมื่อ: 21 ส.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

ที่จังหวัดหนองคายเปิดวงเงินให้กู้ได้ถึง5,000,000ใช่หรือไม่  และถ้าเป็นจริง  ของอุดรก็น่าจะเปิดบ้างเพื่อจะได้มีทางเลือกพื่อเอาไปลงทุนทำอย่างอื...

โดย: 2614
เมื่อ: 26 ก.ค. 2556

823   

เห็นด้วยค่ะ กรรมการน่าจะมีนโยบาย ขยายวงเงินกู้ และระยะเวลาการจ่ายคืนเงินกู้ 30 ปีขึ้นไป สมาชิกจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้สถาบันอื่นหรือเงินนอกระบ...

โดย: 4306
เมื่อ: 25 ก.ย. 2556

การประชาสัมพันธ์

...

โดย: 1248
เมื่อ: 20 ก.ค. 2556

745   

โดย: 1248
เมื่อ: 20 ก.ค. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »