เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เสนอแนะเรื่องกู้เงินปันผล

เรียนคณะกรรมการ  ขอเสนอแนะการกู้เงินปันผล  อยากให้พิจารณาให้กู้เต็มวงเงินปันผลของสมาชิก  เพราะเงินปันผลเป็นความหวังของสมาชิกอย่างหนึ่งใน...

โดย: 2088
เมื่อ: 28 ก.ย. 2554

1238   

เรียนคุณ 2088 เนื่องจากนายทะเบียน (สหกรณ์จังหวัดฯ) ไม่อนุมัติให้มีการกู้เงินปันผลเนื่องจากผิดระเบียบสหกรณ์ฯ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 8 ต.ค. 2554

การหักเงิน ฌกส

อยากทราบอัตราการหักเงิน ฌกส ในแต่ละเดือนค่ะใช้หลักการหักเงินอย่างไร...

โดย: 2772
เมื่อ: 18 ส.ค. 2554

1223   

การหักเงิน ฌกส.มีหลักเกณฑ์ดังนี้ค๊ะ1. กำหนดเงินคงเหลือขั้นต่ำของฌกส.   ประเภท 1 (สมาชิกสหกรณ์) 250 บาท   ประเภท 2 (บิดามารดา)   500 บาท   (เงินคงเหลือขั้นต่...

โดย: admin
เมื่อ: 19 ส.ค. 2554

ของขวัญสำหรับสมาชิกสหกรณ์เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ฯ

ขอเสนอแนะเรื่องของขวัญสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ครบ  20  ปี  และมีอายุครบ  65  ปี  ได้เงิน  4,000  บาท   นั้น  เป็นขวัญและกำลังใจส่วนหนึ่งที่จะนำเงินไปใช้...

โดย: 2088
เมื่อ: 2 ส.ค. 2554

882   

สหกรณ์ได้มีระเบียบเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือสมาชิก ที่เสียชีวิต ตามอายุ การเป็นสมาชิก โดยหากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ ๑๕ ปี ขึ้นไป จะจ่ายเงิน...

โดย: admin
เมื่อ: 11 ส.ค. 2554

สสธท

หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ทำไมไม่ทำให้น่าเชื่อถือมากกว่านี้รูปก็ไม่ติดมีความเสี่ยงต่อการปลอมแปลงมากก้ากเลยค่ะทบทวนด้วยนะคะ  และน่า...

โดย: 690
เมื่อ: 3 ส.ค. 2554

962   

เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย ทางสมาคมเป็นผู้ออกหนังสือให้เองโดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเพียงหน่วยงานประสานงานให้...

โดย: admin
เมื่อ: 3 ส.ค. 2554

เงินเดือนใหม่จะได้ตอนใหน

เงินเดือนปรับใหม่จะได้ตอนใหน มีใครรู้บ้างครับ...

โดย: 2343
เมื่อ: 18 พ.ค. 2554

1306   

ลูกจ้างประจำ ปรับขึ้นแล้วนะคะ มีหนังสือแจ้งแล้ว

โดย: 1906
เมื่อ: 19 พ.ค. 2554

ขอให้กรรมการพิจารณาเรื่องการให้วงเงินกู้

อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการให้วงเงินกู้แก่สมาชิกที่ไปยื่นกู้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ระบุเรื่องสมาชิกได้ไปกู้เงินที่สถาบันก...

โดย: 3391
เมื่อ: 21 มี.ค. 2554

1292   

อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการให้วงเงินกู้แก่สมาชิกที่ไปยื่นกู้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ระบุเรื่องสมาชิกได้ไปกู้เงินที่สถาบันก...

โดย: 3391
เมื่อ: 21 มี.ค. 2554

กรรมการช่วยชี้แจงด้วยครับ

ทำไมต้องเพื่ม จาก 20 % เป็น 25% จากเกณฑ์ในข้อ 4 แค่20%ก็เหลือเงินให้กู้ในวงเงินที่ต่ำแล้ว สำหรับคนเงินเดือนน้อยอยากกู้เยอะ 5% ที่หักเพิ่มมา ก็ทำให้ว...

โดย: 2612
เมื่อ: 11 มี.ค. 2554

1198   

ช่วยดันครับ เห็นด้วย ถูกต้องครับ

โดย: 2343
เมื่อ: 17 มี.ค. 2554

ต้องการคำตอบจากกรรมการ

เรื่องขอลาออกจากสมาชิก แต่ติดค้ำประกัน ขอให้ท่านช่วยกันพิจารณาและตอบให้ทราบด้วย มีแนวทางในกรอบที่จะทำได้อย่างไรบ้าง ด่วนด้วย...

โดย: 499
เมื่อ: 8 มี.ค. 2554

1313   

การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ นั้น สมาชิกต้องปลอดภาระผูกพันกับสหกรณ์ไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ ไม่ติดค้ำประกันเงินกู้ แต่ถ้าติดค้ำประกันสมาชิกต้องแจ...

โดย: 2850
เมื่อ: 16 มี.ค. 2554

ช้าจังเลยเงินกู้ 2 ล้าน

เมือไหร่จะได้กู้เงิน 2 ล้าน...

โดย: 499
เมื่อ: 28 ก.พ. 2554

1249   

เรียน ท่านสมาชิกที่เคารพ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้แก้ไขระเบียบเงินให้กู้ยืม โดยขยายวงเงินกู้ยืม สูงสุด 2,000,000 บาท เมื่อเดือนกุม...

โดย: 2850
เมื่อ: 4 มี.ค. 2554

คิดอย่างไรกับการเพิ่มวงเงิน 2,000,000 บาท

ก็อยากจะทราบถึงความคิดเห็นของท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้อ่านกระทู้นี้น่ะค่ะช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยน่ะค่ะ;)...

โดย: 2244
เมื่อ: 19 พ.ย. 2553

5005  21   

ได้ยินข่าวประมาณเดือนมีนาคมนี้นะคะ โปรดติดตามตอนต่อไป

โดย: 1906
เมื่อ: 2 ก.พ. 2554

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192