เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เชิญสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกประจำปี 2556

เชิญสมาชิกลงชื่อได้ที่นี่ครับ ...

โดย: admin
เมื่อ: 16 พ.ค. 2556

903   

เชิญสมาชิกลงชื่อได้ที่นี่ครับ (รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 16 พ.ค. 2556

้สอบถาม

พอดีจดทะเบียนสมรสนะค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงนามสกุล อยากสอบถามว่าจะเอกสารตัวใหนบ้างค่ะ...

โดย: 5055
เมื่อ: 14 พ.ค. 2556

749   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 5055
เมื่อ: 17 พ.ค. 2556

ใช้ยอดเงินการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิยื่นกู้ได้หรือยังคะ

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าเราใช้ยอดเงินจากการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ยื่นกู้ได้หรือยังคะอยากกู้มากถึงมากที่สุดค่ะ...

โดย: 4305
เมื่อ: 8 พ.ค. 2556

804   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 4305
เมื่อ: 9 พ.ค. 2556

การหักเงินฌาปนกิจ

การหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกและพ่อแม่น่าจะแสดงในรายการหักเงินสิ้นเดือนด้วยนะคะ...

โดย: 4641
เมื่อ: 5 พ.ค. 2556

716   

เรียนสมาชิก 4641 ในใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์มียอดรวมรายการหักของฌสก.อยู่ครับ ซึ่ง สมาชิกสามารถดูรายตัวได้ในใบเสร็จ ฌกส.อีกทีครับ สมาชิกท่านใดสง...

โดย: admin
เมื่อ: 7 พ.ค. 2556

เพิ่มเงินการศึกษา

 ในกรณ๊ตั้งงบ ตั้งเป้าไว้แล้ว  หากเป้าไม่ครบควรเพิ่มวงเงินการศึกษาดังนี้ 1.ประถม-มัธยมปลาย-ปวช.-ปวท. ควรเป็น 3000.- 2. ปวส.-อุดมศึกษาหรือมากกว่า 4,000.-เหต...

โดย: 4897
เมื่อ: 3 พ.ค. 2556

720   

 ในกรณ๊ตั้งงบ ตั้งเป้าไว้แล้ว  หากเป้าไม่ครบควรเพิ่มวงเงินการศึกษาดังนี้ 1.ประถม-มัธยมปลาย-ปวช.-ปวท. ควรเป็น 3000.- 2. ปวส.-อุดมศึกษาหรือมากกว่า 4,000.-เหต...

โดย: 4897
เมื่อ: 3 พ.ค. 2556

กู้เงิน

อยากทราบว่าสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถกู้ยืมเงินสามัญสวัสดิการเพื่อจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกได้ไหมคะ...

โดย: 4950
เมื่อ: 19 เม.ย. 2556

877   

สมาชิกที่สามารถกู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกได้คือ สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของรัฐ พน...

โดย: admin
เมื่อ: 19 เม.ย. 2556

กู้เงิน

สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่เป็นสมาชิก ฌกส.กระทรวงด้วยน่าจะกู้เงินได้เพิ่มขึ้นไหมคะ...

โดย: 4950
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

822   

ท่านสมาชิกที่เคารพครับการเป็นสมาชิก ฌกส.ของลูกจ้างชั่วคราวนั้นเป็นเพียงหลักประกันในการกู้เท่านั้น การที่จะกู้เงินได้มากหรือน้อยนั้นขึ้น...

โดย: 2161
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

เงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เริ่มต้นที่ 500 บาท พอเดือนถัดมา หักอีก 500 บาท อยากทราบว่าเดือนต่อไปจะหักอีกไหมคะ เพราะดูเหมือนบัญชีประเภทนี้จะ...

โดย: 4950
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

830   

เรียนคุณ 4950 ทางสหกรณ์ได้ตรวจสอบคำขอตามเอกสาร  (รูปภาพ)ใบคำขอ เปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน.pdf ที่คุณ 4950 ได้ยื่นไว้กับทางสหกรณ์ในวันขอเปิดบัญชี ปรา...

โดย: admin
เมื่อ: 9 เม.ย. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

เป็นไปได้ไหมครับ? วงเงินฉุกเฉินของสมาชิกจะทำเป็นบัตรเฉพาะเหมือนบัตรเครดิษฐ์ของสถาบันการเงินอื่น สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ หรือจ่ายค่าส...

โดย: 3115
เมื่อ: 1 เม.ย. 2556

883   

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอกู้เงินได้ทุกวั้นทำการ ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 19 ส.ค. 2556

ไม่มีหัวเรื่อง

...

โดย: 2668
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556

817   

โดย: 2668
เมื่อ: 28 ก.พ. 2556

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192