เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

รีกู้

ยื่นเอกสารรีกู้อนุมัติไหมครับ ถ้าได้โอนวันไหนครับ ...

โดย: 6507
เมื่อ: 3 ธ.ค. 2561

79   

เรียนสมาชิก 6507  รอบ รับสัญญาเงินกู้ ประชุมพิจารณา วันที่จ่าย รอบที่ 1 26 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561  6 ธันวาคม 2561  7 ธันวาคม 2561 ...

โดย: admin
เมื่อ: 4 ธ.ค. 2561

บัญชีเงินออม

เงินในบัญชีเงินออม เดิม มี 3000 วันนี้เปิดดูเหลือ2300บาทเงินหายไปไหนหักค่าอะไรค่ะ...

โดย: 5717
เมื่อ: 3 ธ.ค. 2561

77   

เรียนสมาชิก 5717 ถอนโอนชำระค่าประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 4 ธ.ค. 2561

เงินในบัญชีเงินฝากหายไปไหน

เงินในบัญชีเงินฝากล่าสุดดู พ.ย. มี5059บาท วันที่3/12/61 เหลือ 4069 บาทไม่ทราบว่า เงินหายไปไหน  ...

โดย: 6436
เมื่อ: 3 ธ.ค. 2561

103   

เรียนสมาชิก 6436 ถอนโอนชำระค่าประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 4 ธ.ค. 2561

สอบถามครับ

เลขสมาชิก6024สามารถรีกู้ได้ไหมครับธันวานี้ ถ้าได้สามารถกู้ได้เท่าไหร่ครับ...

โดย: 6024
เมื่อ: 27 พ.ย. 2561

112   

เรียนสมาชิก 6024  วงเงินกู้ 1,640,000 หัก สวัสดิการ หัก ฉ.  เหลือทอน 17,000 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 พ.ย. 2561

เรียนสอบถามนะคะ

ตอนนี้เปิดให้รีกู้ก่อนกำหนดได้แล้วจริงรึเปล่าคะอยากให้คำนวนพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้ารีกู้เดือนธันวาคม จะได้วงเงินที่เท่าไหร่ หักหนี้เดิมเหลื...

โดย: 6672
เมื่อ: 24 พ.ย. 2561

126   

เรียนสมาชิก 6672 วงเงินกู้ได้ 2,430,000  หักหนี้เดิมทุกอย่าง เหลือทอน 120,000 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

เรียนสอบถามค่ะถ้าสามารถรีกู้เดือนธันวาได้จะสามารถกู้ได้เท่าไหร่คะ (ปิดหนี้เดิม)...

โดย: 5464
เมื่อ: 24 พ.ย. 2561

100   

เรียนสมาชิก 5464  วงเงินกู้ได้ 1,620,000  หัก สวัสดิการ หัก ฉ.  เงินทอน 51,000 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

รีกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต. 4714. ได้เงินทอนเท่าไรคะ หลังจากหักหนี้เดิม...

โดย: 4714
เมื่อ: 25 พ.ย. 2561

91   

เรียนสมาชิก 4714  สังกัด รพ.มะเร็ง ไม่มีรายละเอียดเงินเดือน ครับ ขอให้ติดต่อสินเชื่อครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 พ.ย. 2561

รีสหกรณ์เดือน ธ.ค จะได้ทอนคืนเท่าไหร่ คะ

เงินเดือน 30,060 บาท เงินประจำตำแหน่ง 3500 บาท...

โดย: 2197
เมื่อ: 26 พ.ย. 2561

122   

เรียนสมาชิก 2197  วงเงินกู้ได้ 2,690,000  หักสวัสดิการ หัก ฉ  ได้เงินทอน 11,000 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 29 พ.ย. 2561

อยากถอนหุ้นบางส่วน

เกษียณแล้ว ส่งหุ้นเดือนละ 5,000.- ตอนนี้ยอดรวมเงินหุ้น ประมาณ 400,000.- อีกประมณเดือน มี.ค. 62 มีความจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 300,000.- เหลือไว้เป็นหุ้น 100,000.- จะได้...

โดย: 2373
เมื่อ: 26 พ.ย. 2561

127   

เรียนสมาชิก 2373 สมาชิกไม่สามารถถอนหุ้นออกจากสหกรณ์ได้เว้นแต่จะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก หรือลาออก แล้วเท่านั้นครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 พ.ย. 2561

เรียนสอบถามนะคะ

ตอนนี้เปิดให้รีกู้ก่อนกำหนดได้แล้วจริงรึเปล่าคะอยากให้คำนวนพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้ารีกู้เดือนธันวาคม จะได้วงเงินที่เท่าไหร่ หักหนี้เดิมเหลื...

โดย: 6672
เมื่อ: 24 พ.ย. 2561

121   

เรียนสมาชิก 6672 ขณะนี้สหกรณ์เปิดให้กู่ก่อนครบกำหนดแล้วครับ ยื่นเอกสารเข้ามาเลยครับ(รูปภาพ)ดูเพิ่มเติม >> (รูปภาพ)ประกาศ การกู้ยืมก่อนครบกำหนด (1 ...

โดย: admin
เมื่อ: 28 พ.ย. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »