เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

อยากทราบว่าจะสามารถรีเงินกู้เดือนธันวาคม

อยากทราบว่าจะสามารถรีเงินกู้ในเดือนธันวาคม วงเงินสูงสุดที่กู้ได้เท่าไหร่คะ (หลังหักหนี้เดิมแล้ว) ขอบคุณค่ะ  ...

โดย: 5662
เมื่อ: 19 พ.ย. 2561

130   

เรียนสมาชิก 5662 กู้ได้ประมาณ 1,460,000 บาท ครับ (ไม่ปิดหนี้เสิรมสภาพคล่องครับ)

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

พนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวได้ยินข่าวว่าจะไม่ให้รีกู้หรือยื่นกู้ใช่ไหมคะ...

โดย: 5827
เมื่อ: 16 พ.ย. 2561

171   

เรียนสมาชิก 5827 การให้กู้สำหรับสมาชิกทุกประเภทยังเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้ครับแต่สำหรับสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราวที่จะสมัค...

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

ขอสอบถามค่ะ...ช่วงนี้จะมีการเปิดให้กู้ก่อนกำหนดไหมค่ะ(เมื่อไหร่)...

โดย: 5007
เมื่อ: 19 พ.ย. 2561

141   

เรียนสมาชิก 5007 การให้กู้ก่อนกำหนดต้องรอมติคณะกรรมการชุดใหม่อนุมัติก่อนครับ หากมีข่าวเมื่อไหร่จะประกาศให้ทราบทันทีครับ

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

รีกู้ สามัญ

จะรีกู้สามัญ เงินเดือน 14,130บาท รีกู้จะได้เท่าไรค่ะ ...

โดย: 6550
เมื่อ: 12 พ.ย. 2561

264   

เรียนสมาชิก 6650 ตัวผู้กู้ต้องสมัครครับ เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้อีกทางครับ

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

กู้รวมหนี้

อยากทราบรายละเอียดการกู้รวมหนี้คะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

94   

อยากทราบรายละเอียดการกู้รวมหนี้คะ

โดย: 2981
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

ปันผล 61จะทราบเมื่อไหร่ค่ะ

...

โดย: 2303
เมื่อ: 26 ก.ย. 2561

461   

เรียนสมาชิก 5462 รอมติคณะกรรมการก่อนนะครับ จะแจ้งให้ทราบอีกทีทางหน้าเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คสหกรณ์ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

การถอนเงิน

เงินในบช.สามารถถอนได้มั้ยคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 12 พ.ย. 2561

157   

เรียนสมาชิก 4007 ถอนได้ 1,400 บาท ครับ ที่เหลืออายัดไว้จ่ายประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์

เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์หักไว้จ่ายประกันชีวิตประกอบการกู้เท่าไหร่คะ...

โดย: 1965
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

110   

เรียนสมาชิก 1965 อายัดไว้ประชำระประกันชีวิต 4,000 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

สอบถามกู้สภาพคล่อง

เคยกู้สภาพคล่องแต่ปิดไปแล้ว สามารถยื่นกู้ได้ใหม่มั้ยคะ...

โดย: 4635
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

105   

เรียนสมาชิก 4635 กู้ได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

กู้

สอบถามค่ะ ถ้ารีกู้เดือนมกราคม 62 จะส่งงวดละเท่าไหร่ค่ะ ส่งกี่งวด...

โดย: 6655
เมื่อ: 9 พ.ย. 2561

143   

เรียนสมาชิก 6655 กรณีส่งแบบเดิม(แบบสหกรณ์) ต้นเดือนละ 5,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด ครับ เงินทอนประมาณ 31,500 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 15 พ.ย. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »