เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบถามโครงการอาชีพที่ผ่านดูที่ไหน

...

โดย: 861
เมื่อ: 25 พ.ค. 2561

130   

เรียนสมาชิก 861 โครงการของสมาชิกผ่านการอนุมัติครับ ขั้นตอนต่อไปต้องรอทางคณะกรรมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสหกรณ์จะขึ้นประกาศอ...

โดย: admin
เมื่อ: 30 พ.ค. 2561

การกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

ประกาศผลวันไหนค โครงการพัฒนาอาชีพเสริม สมาชิก 6019 โครงการผ่านไหมคะ ตรวจสอบได้ที่ไหนคะ...

โดย: 6109
เมื่อ: 30 พ.ค. 2561

82   

ประกาศผลวันไหนค โครงการพัฒนาอาชีพเสริม สมาชิก 6019 โครงการผ่านไหมคะ ตรวจสอบได้ที่ไหนคะ

โดย: 6109
เมื่อ: 30 พ.ค. 2561

สอบถามการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

ได้ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทสามัญแล้ว เดิมเป็นสมาชิกสมทบ รบกวนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยคะว่าได้ปรับเป็นสมาชิกประเภทสามั...

โดย: 7661
เมื่อ: 25 พ.ค. 2561

109   

เรียนสมาชิก 7661 ทาง admin แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงรายการแล้ว และสหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้นงวดแรกของสมาชิกในเดือนถัดไปครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 พ.ค. 2561

การกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

โครงการพัฒนาอาชีพ ที่ส่งไป สมาชิก 6109 ผ่านไหมคะ ตรวจสอบได้ที่ไหนคะ...

โดย: 6109
เมื่อ: 30 พ.ค. 2561

68   

โครงการพัฒนาอาชีพ ที่ส่งไป สมาชิก 6109 ผ่านไหมคะ ตรวจสอบได้ที่ไหนคะ

โดย: 6109
เมื่อ: 30 พ.ค. 2561

สินเชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สินเชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกาศผลวันไหนค่ะ ประกาศทางไหนค่ะ...

โดย: 4726
เมื่อ: 28 พ.ค. 2561

133   

สินเชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกาศผลวันไหนค่ะ ประกาศทางไหนค่ะ

โดย: 4726
เมื่อ: 28 พ.ค. 2561

ถ้ากู้สามัญ 200000 บาท จะส่งจ่ายงวดกี่งวดคะ

ถ้ายื่นกู้เงินสามัญ 200000 บาท จะต้องจ่วยกี่งวด งวดละกี่บาทคะ ...

โดย: 6473
เมื่อ: 17 พ.ค. 2561

149   

ขอบคุณคะ

โดย: 6473
เมื่อ: 25 พ.ค. 2561

สอบถามเงินกู้ทุนเรื่อนหุ้นตนเองภาคสมทบค่ะ

ยื่นกู้วันนี้ ไม่ทราบว่าเงินเข้าช่วงไหนคะ...

โดย: 7512
เมื่อ: 16 พ.ค. 2561

224   

เรียนสมาชิก 7512 โอนแล้วครับโปรดตรวจสอบยอดอีกทีนะครับ

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ค. 2561

ยื่นกู้ได้ช่วงไหนค่ะ??

พอดีอยากกูสามัญสามารถยื่นกู้ได้ช่วงไหนค่ะ แล้วมีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะ...

โดย: 7616
เมื่อ: 19 พ.ค. 2561

134   

เรียนสมาชิก 7616 สมาชิกจะกู้ได้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือนขึ้นไปนับตามการส่งค่าหุ้น เป็น 6 งวดขึ้นไป ครับ สหกรณ์เปิดรับสัญญาทุกวันทำก...

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ค. 2561

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์

ขออนุญาติสอบถามคะเงินในบัญชีออมทรัพย์สามารถถอนออกมาได้ไหมคะ...

โดย: 4278
เมื่อ: 21 พ.ค. 2561

113   

เรียนสมาชิก 4278 สามารถถอนได้ครับ มีในบัญชี 7393.66 บาท ระงับไว้จ่ายไทยสมุทร 4,000 บาท ถอนได้ 3,393 บาทครับ ส่วนบัญชีออมทรัพย์พเศษไม่ได้ระงับการถอนไว้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ค. 2561

สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ2 ได้หรือไม่คะ

...

โดย: 3533
เมื่อ: 21 พ.ค. 2561

116   

เรียนสมาชิก 3533 สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2 ได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 24 พ.ค. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »