ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 04360   14/10/2562  

ช่องทางตรวจสอบสสธท. สมัครทั้งล้านที่1และล้านที่2 แต่พอตรวจสอบดู ไม่บ่งบอกว่า คงสถานะทั้งล้านที่1และล้านที่2 อยากมีช่องแจ้งเพิ่มว่า มีทั้งล้านแรกและล้านที่2จะได้มั๊ยคะ เพราะรายละเอียดไม่มีบอกค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  14/10/2562 

เรียนสมาชิก 04360 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.) 

Avatar

โดย: auto Coop  14/10/2562 

เรียนสมาชิก 04360 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2) 

Avatar

โดย: auto Coop  14/10/2562 

เรียนสมาชิก 04360 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก

สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท. (ล้านที่2)ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

 

ครับ 

Avatar

โดย: auto Coop  14/10/2562 

เรียนสมาชิก 04360 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

และกองทุนสวัสดิการ กสธท.(ล้านที่2)

ได้ที่นี่ครับ >> [ คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมตรวจสอบ ]

(Login ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

ตัวอย่างหน้าตรวจสอบข้อมูล

 

Avatar

โดย: 04050   13/10/2562  

ขอตรวจเชคเงินหลังเลือกตั้งวันที่25  กย2562  เข้าบัญชีไหนคะ ที่ว่าคนละ500  บาทเข้าทุกคนใน 2 ตค 2562  นะค่ะ ไม่เห็นเข้าบัญชีคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/10/2562 

เรียนสมาชิก 04050 โอนให้เฉพาะคนที่มาใช้สิทธิ์ครับ

Avatar

โดย: 07663   12/10/2562  

ช่วยแนะนำการทำประกันชีวิต หรือ สมัครสสทธ ด้วยค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/10/2562 

เรียนสมาชิก 07663

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เป็นสมาคมฌาปนกิจระดับประเทศปัจจุบันรับสมัครสมาชิกระอายุ ไม่เกิน 55 ปี

และมีวาระพิเศษเฉพาะ 1 สิงหาคม -20 ตุลาคม 2562 สำหรับสมาชิกอายุมากกว่า55 แต่ไม่เกิน 60 ปี

รับสมัครเฉพาะ สมาชิกสามัญ และ สมทบคู่สมรส+บุตร (ไม่รับบิดา มารดา)

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 201,629 ราย เมื่อ สมาชิกเสียชีวิต สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ 5.25 บาท/ราย รวมแล้วเป็นเงิน 1,058,552.25 บาท หัก 4% เป็นค่าบำรุงสมาคมคิดเป็นเงิน 42,342.09 บาท ที่เหลือมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต 1,016,210.16 บาท เนื่องจากได้รับเงินสงเคราะห์ถึงหลักล้าน จึงเรียกว่า "ล้านที่1"

  ** มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลงทุกเดือนจึงมียอดไม่เท่ากัน***

การสมัคร สมาชิกกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์ม

 เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย (สสธท.)

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf 

ใบสมัครสมทบ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf 

พร้อมจ่ายเงินค่าสมัครและค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4040 บาท ที่สหกรณ์

การหักเงินสงเคราะห์ ยอดเงินสงเคราะห์ประมาณ ปีละ 4040 บาท อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับผู้เสียชีวิตในแต่ละปี โดยหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชีหลังประชุมใหญ่ หากไม่พอให้หักจะแจ้งให้โอนเข้ามาชำระเพิ่มในส่วนที่ขาด

ในปีแรกที่สมัครก็ต้องจ่ายค่าสงเคราะห์เมื่อสิ้นปีด้วยเพื่อเติมในส่วนที่ขาดไปเนื่องจากหลังจากที่สมาชิกสมัครไปจนถึงสิ้นปีบัญชีก็จะมีสมาชิกเสียชีวิต ในปีถัดไปจะถูกหักเท่ากัน

Avatar

โดย: admin  13/10/2562 

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 

ไม่ใช่การฌาปนกิจแต่อยู่ในรูปแบบการประกันชีวิตกลุ่ม

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) เท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  โดยสมัครใจอย่างทั่วถึง >> ประกาศรับสมัคร กสธท. เดือนตุลาคม 2562

ในเดือนตุลาคม 2562 ค่าสมัคร 730 บาท

การจ่ายเงินรายปี หักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เมื่อสิ้นปีบัญชีหลังประชุมใหญ่ หากไม่พอให้หักจะแจ้งให้โอนเข้ามาชำระเพิ่มในส่วนที่ขาด

อัตราสวัสดิการรายปี ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ประมูลเข้าทำประกันกับทางกองทุน โดยประมาณ 4040 บาท/ปี

 

 

 

Avatar

โดย: 05465   11/10/2562  

เอกสารที่ทำ(สสทธ )ทำมั้ยรหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกับที่กรอกไว้ค่ะ41190แต่ทำไม่เห็นลงเป็น21190ช่วยแก้ไขให้ด้วยน่ะค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/10/2562 

เรียนสมาชิก 05645 เดี๋ยวแจ้ง สสธท.แก้ไขให้นะครับ

Avatar

โดย: 05386   11/10/2562  

รบกวนแก้ไขชื่อผู้รับผลปรโยชน์จาก นสณัฐพร เป็น นม.ณัฏพร ด้วยนะคะ เขียนให้ถูกอยู่นะคะ สะกดด้วย ตอปะตัก ไม่ใช่ถอสันถาน กลับไปจ ขอบคุณค่ะดูใบที่เขียนได้นะคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/10/2562 

เรียนสมาชิก 05386 แก้ไขให้แล้วครับ

Avatar

โดย: 01466   11/10/2562  

สมาชิก1466  ถูกหักเงินจากบัญชีค่าประกันชีวิตแล้วแต่ตรวจสอบในไฟล์ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไม่มีชื่อ​ รบกวนดูให้ด้วยครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 02195   11/10/2562  

รายชื่อผู้รับผลประโยชน์ผิดทั้งสหกรณ์และ กสทธ. นำหลักฐานไปแก้ไขวันประชุมสามัญได้ไหมคราับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/10/2562 

เรียนสมาชิก 02195 ได้ครับ

Avatar

โดย: 02195  13/10/2562 

ขอบคุณครับ

Avatar

โดย: 05351   10/10/2562  

สอบถามคะ พอดีส่งเอกสารกู้สามัญไปตั้งแต่วันที่ 3 ตค.62 ไม่ทราบว่า เอกสารผ่านไหมคะ และจะทันรอบอนุมัติจ่ายวันที่ 11 ตค.62 ไหมคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  10/10/2562 

เรียนสมาชิก 05351 ผ่านโอนเงินพรุ่งนี้ครับ

Avatar

โดย: 06654   10/10/2562  

พอดียื่นกู้ฉุเกฉินไปตั้งแต่วันที่ 7 อยากทราบว่าเงินจะเข้าวันไหนคะ ปกติยื่นตอนเช้าเข้าตอนเย็น

ตอบ
Avatar

โดย: admin  10/10/2562 

เรียนสมาชิก 06654 สัญญาไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ลงลายมือชื่อรับเงินด้านหลัง สัญญาจึงไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถโอนเงินได้ครับ

ขอให้ทำฉบับใหม่เข้ามานะครับ

  คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM 

Avatar

โดย: 06654  10/10/2562 

ขอบคุณมากค่ะ 

Avatar

โดย: 05755   10/10/2562  

ในบัญชีเงินฝากหักค่าอะไรคะ1,980 บาท 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  10/10/2562 

เรียนสมาชิก 05755 หักเงินค่าประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการโอนถอนชำระประกันชีวิตประกอบการกู้ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 ครั้งที่1 วันที่ 3 ตุลาคม 2562.xls


บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 1 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019