ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 06486   13/07/2563  

รบกวนตรวจสอบ เลขที่ 6486 ยังไม่ได้รับสิทธิ์คืนกดเงิน ฉ.ATM ค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 07284   12/07/2563  

สวัสดีค่ะ  กรณียืมเสริมสภาพคล่องมาปิดฉุกเฉิน ATM แล้ว  แต่อยากจะกู้ฉุกเฉิน ATMอีก  ต้องยื่นสัญญาใหม่ไหมค่ะ  และต้องมีคนค้ำรึเปล่า

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  12/07/2563 

เรียนสมาชิก 07284 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

หลักเกณฑ์การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
    1. สมาชิกกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 5 ปี และสมาชิกที่ย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 150,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
        1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
        1.2 สมาชิกที่กู้เงินเกิน 100,000 บาท ต้องจัดหาผู้ค้ำประกัน 1 คน 
           โดยไม่เป็น ผู้ค้ำประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน
        1.3 ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 20% ของวงเงินกู้
        1.4 การส่งชำระหนี้ ให้ส่งชำระหนี้ภายใน 12 งวด
    2. สมาชิกกลุ่มที่ 2,3,4 ให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ภายในวงเงินกู้ ดังนี้
        2.1 อายุการเป็นสมาชิก 6 ถึง 35 เดือน ให้กู้ได้้ไม่เกิน 20,000 บาท
        2.2 อายุการเป็นสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป  ให้กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท
        2.3 สมาชิกที่ขอกู้เงินตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ต้องจัดหาผู้ค้ำประกัน 1 คน
             โดยไม่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน
        2.4 ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 20% ของวงเงินกู้
        2.5 การส่งชำระหนี้ ให้ส่งชำระหนี้ภายใน 12 งวด

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/07/2563 

เรียนสมาชิก 07284 สัญญาฉุกเฉินเดิมของสมาชิกเกินกำหนด 1 ปีแล้วครับ ขอให้ยื่นสัญญาเข้ามาใหม่ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07390   10/07/2563  

ส่งกู้ สภาพ​คล่องไปปลายเดือนมิถุนายน   ไม่ทราบว่า   อนุมัติไหมคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  10/07/2563 

เรียนสมาชิก 07390 อนุมัติแล้วครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 03496   09/07/2563  

สอบถามกู้รวมหนี้ค่ะ แบบมีอสังหา+คนค้ำ ถ้ากู้ 4.5 ล้าน จะผ่อน300 งวดใช่ไหมคะ และผ่อนเดือนละเท่าไหร่คะและถ้าเงินดือน 33000 จะ กู้ได้เท่าไหร่คะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  09/07/2563 

เรียนสมาชิก 03496 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก/กู้แล้วจะได้เงินทอนเท่าไร

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  10/07/2563 

เรียนสมาชิก 03496 การกู้รวมหนี้ขอให้สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรงครับเนื่องจากมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องสอบถามแลกเปลี่ยนครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 05465   05/07/2563  

สอบถามค่ะถ้าเราจะถอนหุ้นสักครึ่งเราสามารถถอนได้มั้ยแล้วถ้าถอนได้มีเอกสารอะไรบ้างค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  08/07/2563 

เรียนสมาชิก 05465 สมาชิกไม่สามารถจะถอนหุ้นได้เว้นแต่จะลาออกเท่านั้นครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 05884   03/07/2563  

สอบถามค่ะ​รหัสสมาชิก​5884  ไม่สามารถกดเงิน​ฉุกเฉินATMได้ค่ะ​ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  08/07/2563 

เรียนสมาชิก 05884 คืนสิทธิ์ให้แล้วครับ วันนี้สองทุ่มกดได้ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 06052   02/07/2563  

ตอนนี้ให้ข้าราชการที่ย้ายไปสังกัดท้องถิ่นกู้ได้รึยังค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  08/07/2563 

เรียนสมาชิก 06052 สมาชิกส่วนท้องถิ่นที่มีอายุราชการไม่ต่ำกว่า 10 ปี สามารถกู้ได้ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 04996   01/07/2563  

บัญชีเงินฝากสามารถถอนได้ไหมค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  01/07/2563 

เรียนสมาชิก 04996 สามารถ ถอนได้ 247 บาท ที่เหลืออายัดไว้ชำระประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 03678   29/06/2563  

รบกวนสอบถามค่ะ ยื่นกู้ ฉ. ATM ไปแล้วแต่กดสอบถามยอดเงินกู้และรับเงินกู้ที่ตู้ ATMไม่ได้ จะต้องทำยังไงหราคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  30/06/2563 

เรียนสมาชิก 03678 คืนสิทธิ์ให้แล้วครับสามารถกดได้วันนี้บ่ายสองครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 02981   29/06/2563  

สอบถามนะคะ วันศุกร์ฝาก พขร.ส่งเอกสารกู้ฉ.ไปไม่ทราบว่าได้รับหรือเปล่าคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  30/06/2563 

เรียนสมาชิก 02981 ได้รับเอกสารแล้วครับ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลทางไลน์แล้วครับ

ตอบ

บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 2 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019