เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สภาพคล่อง

สามารถรีกู้สภาพคล่องได้ไหมค่ะ.  ได้เท่าไหร่ค่ะ. เงินทอน...

โดย: 4996
เมื่อ: 19 ต.ค. 2561

170   

เรียนสมาชิก 4996 ต้องรวมสัญญาเป็นสัญญาเดียว ปิดหนี้เดิม ฉุกเฉิน สวัสดิการการศึกษา สภาพคล่องได้ 240,000 บาท เงินทอนประมาณ 9,000 บาท ครับการชำระต่อเดือน ส...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ดอกเยี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินกู้คุณภาพชีวิต จะลดลงโดยอัตโนมัติไหม ตามประกาศลด เช่นเคยยืมดอก 7.50 มาปีนี้ 6.75 หรือว่าต้องไปยื่นเรื่องขอทำสัญญาใหม่ เพราะรายการหั...

โดย: 2758
เมื่อ: 20 ต.ค. 2561

165   

เรียนสมาชิก 2758 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ ทุกสัญญาถูกลดลงอัตโนมัติโดยสมาชิกไม่ต้องยื่นสัญญาเงินกู้เข้ามาใหม่ครับสมาชิกสามารถตรวจสอบรา...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

เอกสารกู้

ขออนุญาตสอบถามยื่นกู้ฉุกเฉินไปเอกสารคบหรือมัยค่ะ...

โดย: 7683
เมื่อ: 10 ต.ค. 2561

251   

เรียนสมาชิก 7683 เอกสารไม่ครบถ้วนขาดสำเนาบัตรประชาชนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

สมาชิก7671วันที่19/09/2561เงินยังโอนไมมาครับ...

โดย: 7671
เมื่อ: 21 ต.ค. 2561

154   

เรียนสมาชิก 7671 สัญญาสามัญของสมาชิกพิจารณาวันนี้ครับ กรณีผ่านการพิจารณาจะโอนเงินในวันที่ 29 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

กู้การศึกษาบุตร

สมาชิก 6672 สามารถรีกู้สวัสดิการการศึกษายอดเต็ม 70000 ได้หรือไม่คะ......

โดย: 6672
เมื่อ: 24 ต.ค. 2561

141   

เรียนสมาชิก 6672 กู้ไม่ได้ครับเงินเดือนไม่พอให้หักครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

เงินปันผล

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินปันผล  มูลค่าหุ้นปัจจุบันคิดเพียงเดือน สิงหาคม 2561 เท่านั้น ถูกต้องหมัย ยอดท่ีนำมาคิดปันผล เอาจากยอด...

โดย: 115
เมื่อ: 23 ต.ค. 2561

216   

เรียนสมาชิก 115 เนื่องจากเงินค่าหุ้นของเราที่อยู่ในสหกรณ์มีอายุต่างกันครับเช่น หุ้นที่ยกมาจากปีที่แล้ว นับถึงสิ้นปีบัญชี จะนับเป็น 12 เดือน ส...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

การจ่ายเงินเพิ่มชำระหนี้

ถ้าจะส่งชำระหนี้เงินต้นเพิ่มในแต่ละเดือน โดยแต่ละครั้งอาจส่งในจำนวนไม่เท่ากัน มีเท่าไหร่ก็ส่งเพิ่มเท่านั้น ไม่ทราบมีบัญชี ให้โอนเข้าแล้...

โดย: 5755
เมื่อ: 24 ต.ค. 2561

130   

เรียนสมาชิก 5755 สมาชิกสามารถชำระหุ้น/หนี้/เงินฝากเป็นเงินสดทีหน้าเคาร์เตอร์ หรือ โอนเข้าบัญชีสหกรณ์เพื่อชำระหนี้ได้ครับ  โอนแล้วโทรแจ้งเจ้า...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ราบการหักเงินสิ้นเดือน

ทำไมรายการหักเงินสิ้นเดือน มีหักกู้ ฉอ. แต่ไม่มีหักกู้ สร. ซึ่งตอนยื่นกู้บอกจะปิด ฉอ....

โดย: 4680
เมื่อ: 17 ต.ค. 2561

187   

เรียนสมาชิก 4680 การปิดหนี้ฉุกเฉินเป็นการปิดหนี้บางส่วนครับเนื่องจากสหกรณ์ส่งหักสิ้นเดือนตุลาคม 2561 แจ้งการเงินไปตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ครับ ทำ...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

รีกู้สามัญ

ขออนุญาตสอบส่งเอกสารเมื่อวันที่11ไม่ทราบว่าเอกสารผ่านการอนุมัติมั้ยครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 19 ต.ค. 2561

194   

เรียนสมาชิก 6441 วันนี้กรรมการกำลังประชุมอนุมัติครับ รอมติกรรมการก่อนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

เดือนตุลาคม61 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมคะ...

โดย: 6543
เมื่อ: 18 ต.ค. 2561

156   

เรียนสมาชิก 6543 ยังไม่มีประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับ สมาชิกส่งชำระเงินกู้แบบเงินต้นเท่ากัน ดอกเบี้ยแปรผันครับ สมมุติเดือนนี้นับวันส...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »