เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เอกสารกู้

ขออนุญาตสอบถามยื่นกู้ฉุกเฉินไปเอกสารคบหรือมัยค่ะ...

โดย: 7683
เมื่อ: 10 ต.ค. 2561

115   

เรียนสมาชิก 7683 เอกสารไม่ครบถ้วนขาดสำเนาบัตรประชาชนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

สมาชิก7671วันที่19/09/2561เงินยังโอนไมมาครับ...

โดย: 7671
เมื่อ: 21 ต.ค. 2561

40   

เรียนสมาชิก 7671 สัญญาสามัญของสมาชิกพิจารณาวันนี้ครับ กรณีผ่านการพิจารณาจะโอนเงินในวันที่ 29 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

กู้การศึกษาบุตร

สมาชิก 6672 สามารถรีกู้สวัสดิการการศึกษายอดเต็ม 70000 ได้หรือไม่คะ......

โดย: 6672
เมื่อ: 24 ต.ค. 2561

28   

เรียนสมาชิก 6672 กู้ไม่ได้ครับเงินเดือนไม่พอให้หักครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

เงินปันผล

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินปันผล  มูลค่าหุ้นปัจจุบันคิดเพียงเดือน สิงหาคม 2561 เท่านั้น ถูกต้องหมัย ยอดท่ีนำมาคิดปันผล เอาจากยอด...

โดย: 115
เมื่อ: 23 ต.ค. 2561

98   

เรียนสมาชิก 115 เนื่องจากเงินค่าหุ้นของเราที่อยู่ในสหกรณ์มีอายุต่างกันครับเช่น หุ้นที่ยกมาจากปีที่แล้ว นับถึงสิ้นปีบัญชี จะนับเป็น 12 เดือน ส...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

การจ่ายเงินเพิ่มชำระหนี้

ถ้าจะส่งชำระหนี้เงินต้นเพิ่มในแต่ละเดือน โดยแต่ละครั้งอาจส่งในจำนวนไม่เท่ากัน มีเท่าไหร่ก็ส่งเพิ่มเท่านั้น ไม่ทราบมีบัญชี ให้โอนเข้าแล้...

โดย: 5755
เมื่อ: 24 ต.ค. 2561

23   

เรียนสมาชิก 5755 สมาชิกสามารถชำระหุ้น/หนี้/เงินฝากเป็นเงินสดทีหน้าเคาร์เตอร์ หรือ โอนเข้าบัญชีสหกรณ์เพื่อชำระหนี้ได้ครับ  โอนแล้วโทรแจ้งเจ้า...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ราบการหักเงินสิ้นเดือน

ทำไมรายการหักเงินสิ้นเดือน มีหักกู้ ฉอ. แต่ไม่มีหักกู้ สร. ซึ่งตอนยื่นกู้บอกจะปิด ฉอ....

โดย: 4680
เมื่อ: 17 ต.ค. 2561

63   

เรียนสมาชิก 4680 การปิดหนี้ฉุกเฉินเป็นการปิดหนี้บางส่วนครับเนื่องจากสหกรณ์ส่งหักสิ้นเดือนตุลาคม 2561 แจ้งการเงินไปตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ครับ ทำ...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

รีกู้สามัญ

ขออนุญาตสอบส่งเอกสารเมื่อวันที่11ไม่ทราบว่าเอกสารผ่านการอนุมัติมั้ยครับ...

โดย: 6441
เมื่อ: 19 ต.ค. 2561

65   

เรียนสมาชิก 6441 วันนี้กรรมการกำลังประชุมอนุมัติครับ รอมติกรรมการก่อนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

เดือนตุลาคม61 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมคะ...

โดย: 6543
เมื่อ: 18 ต.ค. 2561

45   

เรียนสมาชิก 6543 ยังไม่มีประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับ สมาชิกส่งชำระเงินกู้แบบเงินต้นเท่ากัน ดอกเบี้ยแปรผันครับ สมมุติเดือนนี้นับวันส...

โดย: admin
เมื่อ: 25 ต.ค. 2561

วันประชุมใหญ่4พ.ย.61

สอบถามคะ ในวันประชุมใหญ่ วันที่ 4 พ.ย.61 ตรงกับกำหนดคลอดพอดี ถ้าadmit อยู่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้สามีไปลงทะเบียนแทนได้มั้ยคะ สามีก็เป็นสมา...

โดย: 7569
เมื่อ: 17 ต.ค. 2561

60   

เรียนสมาชิก 7569 ลงทะเบีนยแทนไม่ได้ทุกกรณีครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

ถ้าปรับโครงสร้างหนี้ โดยรวมให้อยู่ในสัญญาเดียวจะได้ชำระเท่าไหร่ต่อเดือนคะ...

โดย: 5322
เมื่อ: 13 ต.ค. 2561

46   

เรียนสมาชิ 5322 เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องแจ้งเพิ่มเติมอย่างละเอียดขอให้สมาชิกติดต่อสินเชื่อ 042-249407 หรือ 042-211561 ต่อ 103 (น้องอ้อย) ด้วยครับ

โดย: admin
เมื่อ: 17 ต.ค. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »