เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบถาม

ยื่นกู้ รีพัฒนาชีวิต ได้เงินแล้ว 8/3/62   แล้วจะยื่นเอกสาร กู้ รี สภาพคล่อง และกู้ ฉ.atm ได้อีกวันที่เท่ารัยค่ะ...

โดย: 2431
เมื่อ: 15 มี.ค. 2562

49   

ยื่นกู้ รีพัฒนาชีวิต ได้เงินแล้ว 8/3/62   แล้วจะยื่นเอกสาร กู้ รี สภาพคล่อง และกู้ ฉ.atm ได้อีกวันที่เท่ารัยค่ะ

โดย: 2431
เมื่อ: 15 มี.ค. 2562

ขอกู้

ถ้าจะยื่นกู้ตอนนี้ได้สูงสุดเท่าไหร่ค่ะ เพิ่มหุ้น 100000 ต้องส่งเท่าไหร่ต่อเดือน ...

โดย: 7015
เมื่อ: 13 มี.ค. 2562

55   

เรียนสมาชิก 7015 กรณีโรงพยาบาลกุมภวาปี ขอให้โทรติดต่อแจ้งคำนวณรายการหักเงินกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรงครับเนื่องจากต้องขอรายละเอียดรายกา...

โดย: admin
เมื่อ: 14 มี.ค. 2562

ผลการประชุม

สรุปแล้วผลการประฃุมในวันที่ 3 มีค.62  มีมติให้ขยายงวดเงินกู้พัฒนาฯ เพิ่มเป็น 216 งวด หรือ 204 งวดเหมือนเดิม  ครับ...

โดย: 2195
เมื่อ: 6 มี.ค. 2562

120   

เรียนสมาชิก 2195 ขยายเป็น 216 งวดครับ ทั้งนี้ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

เงินเดือนใหม่เป็น20870บาทสามารถรีดุ้ฉุกเฉินได้ไหมค่ะ

เงินเดือนใหม่20870สามารถรีกุ้ฉุกเฉินได้หรือไม่ค่ะ หรือรีกุ้อะไรได้...

โดย: 4996
เมื่อ: 5 มี.ค. 2562

72   

เรียนสมาชิก 4996 สมาชิกถูกระงับให้กู้ฉุกเฉินให้ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ(พี่วัฒน์) ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

กู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตอนนี้เงินเดือนใหม่ 14490 บาท กู้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไหมคะ ได้เงินทอนเท่าไหร่คะถ้าปิดฉุกเฉินด้วยค่ะ...

โดย: 6550
เมื่อ: 18 ก.พ. 2562

48   

เรียนสมาิก 6550 กู้ได้ครับแต่ แนะนำให้กู้สามัญดีกว่าครับกู้ได้ไกล้เคียงกันแต่ภาระดอกเบี้ยจะเยอะกว่าครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

ถ้าจะรีกู้จะได้ยอดเท่าไหร่ครับ

 ...

โดย: 5225
เมื่อ: 24 ก.พ. 2562

51   

เรียนสมาชิก 5225 กรณีไม่เพิ่มหุ้นกู้ได้ 8 แสนครับ ทอนประมาณ 53,795 บาท ครับกรณีเพิ่มหุ้น กู้ได้  1.27 ล้าน ทอน ประมาณ 440,000 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

กู้สามัญ

สามารถรีกู้สามัญรอบ 2 ได้หรือยังครับและได้วงเงินสูงสุดเท่าไรครับ ได้ถึง 9 หมื่นไหม่ครับ และต้องใช้คนค้ำกี่คนถ้ากู้ได้แล้วสามารถปิดเงินกู้ฉ...

โดย: 7642
เมื่อ: 25 ก.พ. 2562

58   

เรียนสมาชิก 7642 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้รีกูครับ ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 นี้เท่านั้นครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

ไม่มีหัวเรื่อง

สมาชิก5964 กู้สภาพคล่องเหลือถอนเท่าไรค่ะ...

โดย: 5964
เมื่อ: 26 ก.พ. 2562

38   

เรียนสมาชิก 5964 กู้ไม่ได้ครับไม่พอให้หักชำระหนี้เดิมครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

ขอรีสภาพคล่อง

เงินเดือนปรับขึ้นจะขอรีไฟแนนซ์กู้สภาพคล่องได้ไหม...

โดย: 4278
เมื่อ: 7 มี.ค. 2562

67   

เรียนสมาชิก 4278 กู้ได้ 1.3 แสนครับ ทอนประมาณ 2.5 หมื่น ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

เปลี่ยนผู้ค้ำประกันสัญญากู้เดิม

สวัสดี อยากเรียนถามว่าถ้าจะเปลี่ยนผู้ค้ำประกันใหม่ 1คนในสัญญากู้ พัฒนาชีวิตเดิมต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ...

โดย: 2345
เมื่อ: 11 มี.ค. 2562

45   

เรียนสมาชิก 2345 ให้ผู้ค้ำเดิมกรอกข้อมูลตามหนังสือด้านล่างนี้ส่งมาที่สหกรณ์ครับ หนังสือออกโดยชื่อผู้ค้ำเก่านะครับ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้กู้ ...

โดย: admin
เมื่อ: 12 มี.ค. 2562

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »