เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

เงินก้ ฉ.

รบกวน ปลดล็อคเงินก้ฉุกเฉินไห้หน่อยครับ...@...

โดย: 6640
เมื่อ: 2 ก.ย. 2561

162   

เรียนสมาชิก 6640 ขณะนี้หนี้ฉุกเฉินกู้เต็มสิทธิ์ 10,000 บาท แล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 2 ก.ย. 2561

ทำประกัน ล้านที่ 1และ 2 จ่ายเท่าไรคะ สมัครใหม่ สมาชิก และสมทบ 1 คะ

...

โดย: 4957
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

162   

เรียนสมาชิก  4957  รายละเอียดดังนี้ครับ(รูปภาพ)(รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 31 ส.ค. 2561

เงินสมุดเล่มแดงสามารถถอนได้มั้ยครับ

 ...

โดย: 7177
เมื่อ: 29 ส.ค. 2561

186   

เรียนสมาชิก 7177 ถอนไม่ได้ครับ เงินคงเหลือไว้สำหรับจ่ายประกันประกอบการกู้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

สมาชิก7666 คำขอกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับอนุมัติมั้ยคะ...

โดย: 7666
เมื่อ: 29 ส.ค. 2561

170   

เรียนสมาชิก 7666 มติคณะกรรมการไม่อนุมัติครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

ผลอนุมัติเงินกู้

อยากทราบว่าผลอนุมติหรือยังค่ะ...ถ้าอนุมัติเงินจะเข้าวันนี้เวลาไหนค่ะ..ขอบคุณค่ะ...

โดย: 7683
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

181   

เรียนสมาชิก 7683 ส่งสัญญารอบสิ้นเดือน กรณีได้รับอนุมัติจะโอนเดือนหน้า  7 กันยายน 2561 ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

สวัสดิการการศึกษาบุตร

กู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรเพิ่มได้มั้ยคะ...

โดย: 4720
เมื่อ: 29 ส.ค. 2561

164   

เรียนสมาชิก 4720 กรณีกู้การศึกษาบุตรแนะนำให้ปิดหนี้ฉุกเฉินด้วยเพื่อไม่ให้การจ่ายชำระหนี้รายเดือนมากเกินไปทำให้สมาชิกต้องรับภาระในเรื่องค่...

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

เงินฝาก

เงินในบัญชีถอนได้เท่าไหร่คะ...

โดย: 4720
เมื่อ: 29 ส.ค. 2561

155   

เรียนสมาชิก 4720 สามารถถอนได้ 4200 บาท ครับ อีก 4,000 อายัดไว้จ่ายประกันชีวิตประกอบการกู้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 30 ส.ค. 2561

การสมัคร กสธท

สำเนาหนังสือสสธท.ที่ใช้ปรกอบการสมัครหาไม่เจอทำไงคะ...

โดย: 2758
เมื่อ: 28 ส.ค. 2561

186   

กรอกคำร้องพร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในคำร้องส่งมาที่สหกรณ์ครับ(รูปภาพ)คำร้องขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท..pdf 

โดย: admin
เมื่อ: 29 ส.ค. 2561

สอบเรื่องการคำประกัน

ถ้าคนที่เราค้ำประกันเสียชีวิตลง สิทธิที่ค้ำไว้จะว่างเลยไหมค่ะ จะใช้สิทธิค้ำคนอื่นได้เลยไหมค่ะ มีระยาะเวลากำหนดไหมค่ะ...

โดย: 3917
เมื่อ: 23 ส.ค. 2561

191   

เรียนสมาชิก 3917 กรณีสมาชิกที่เราค้ำประกันให้เสียชีวิตลงต้องรอให้สหกรณ์ดำเนินการนำ นำหุ้น + ฌาปนกิจต่างๆ+ประกันชีวิตและกองทุน  มาปิดหนี้ให้แล...

โดย: admin
เมื่อ: 28 ส.ค. 2561

เรื่องโครงการอาชีพ

สอบถามคะ ยื่นโครงการไปแล้วต้องรอให้โครงการผ่านก่อนใช่มั้ยคะ แล้วรอบสองจะประกาศโครงการผ่านตอนไหนคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 23 ส.ค. 2561

213   

เรียนสมาชิก 2981 ขณะนี้ประกาศรายชื่อแล้วครับ สมาชิก 2981 ไม่ได้รับการพิจารณาครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 ส.ค. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »