เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สมาชิก6024กู้ฉ.Atmได้ไหมครับถ้าได้ได้เท่าไหร่ครับ

...

โดย: 6024
เมื่อ: 29 มี.ค. 2561

251   

เรียนสมาชิก 6024 สามารถกู้ได้ 10,000 บาท ครับ บันทึกสัญญาให้แล้วครับกดได้วันนี้สองทุ่มครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 เม.ย. 2561

การหักเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ถ้ากู้ 1,800,000 บาท หักเดือนละกี่บาทคะ...

โดย: 6355
เมื่อ: 29 มี.ค. 2561

367   

ส่งชำระแบบสหกรณ์ เดือนละประมาณ 18,919.18 บาท ครับส่งชำระแบบธนาคาร เดือนละ 14,400 บาท ครับดูเพิ่มเติม : (รูปภาพ)โปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้สร้างตางรางคำนวณสิท...

โดย: admin
เมื่อ: 10 เม.ย. 2561

กู้เสริมสภาพคล่อง

กู้เสริมสภาพคล่องสิ้นเดือนนี้ได้ยอดเท่าไหร่คะจะกรอกลงในเอกสารค่ะ ขอยอดตรงๆ นะคะ...

โดย: 4720
เมื่อ: 24 มี.ค. 2561

384   

เรียนสมาชิก 4720 จากการคำนวณหากรีกู้จะไม่ได้เงินทอนครับ ต้องกู้สามัญพัฒนาเพื่อปิดหนี้เดิมก่อนแล้วกู้ประเภทอื่นอีกต่อหนึ่งครับ** ขอให้โทรติด...

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

รีสภาพคล่อง

เดือนมิย. หนูจะรีกู้สภาพคล่องจะได้เท่าไรคะ เงินเดือน20200 บาทคะ เลขที่สมาชิก4714...

โดย: 4714
เมื่อ: 25 มี.ค. 2561

282   

เรียนสมาชิก 4714 สิทธิ์รีกู้สภาพคล่อง 2 แสน เท่าเดิมครับเงินทอนประมาณ 15,300 บาทครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

กู้ใหม่

สมาชิกเลขที่ 4438 ต้องการกู้สามัญ โดยปิดสัญญากู้เดิม และต้องการเงินทอน 600,000 บาท ส่งทั้งต้นและดอกรวมประมาณเดือนละ 12000 กรุณาคำนวณจำนวนงวดที่ต้องส่...

โดย: 4438
เมื่อ: 26 มี.ค. 2561

341   

เรียนสมาชิก 4438 ต้องกู้ถึง 1 ล้านบาท เพิ่มหุ้น  46,000.00  บาท ส่งต่อเดือนแบบสหกรณ์ประมาณ 12,908.22  บาท ส่งแบบธนาคารประมาณ 10,700 บาท เป็นเวลา 132 งวด ครับแนะนำกู้แ...

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

สอบถามด้วยค่ะ จำนวนเงินที่หักไป ไม่ทราบว่าได้หัก ฉ. ด้วยหรือเปล่าคะ เพราะยื่นเปิด ฉ.ไว้ แต่ไม่ได้กดค่ะ แต่ทำไมถูกหักเยอะจัง...

โดย: 756
เมื่อ: 27 มี.ค. 2561

313   

เรียนสมาชิก 756 เรียนสมาชิก รายการที่กู้มาปิดหนี้สามัญ+ฉุกเฉินเดิม เพียงบางส่วนครับ อีกส่วนหนึ่งส่งหักสิ้นเดือนครับสัญญาฉุกเฉินเดิมมีหนี้ 73,30...

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

รีกู้สามัญก่อนกำหนด

ยื่นรีกู้ก่อนกำหนดไป อนุมัติไหมครับ...

โดย: 6503
เมื่อ: 27 มี.ค. 2561

230   

เรียนสมาชิก 6503 ครบถ้วนครับ*กรณียื่นสัญญามาแล้วไม่ครบถ้วนสินเชื่อจะโทรแจ้งอีกทีครับ*

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

เงินกู้ฉุกเฉิน

คืนสิทธิ์ให้หน่อยคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 27 มี.ค. 2561

320   

เรียนสมาชิก 2981 คืนสิทธิ์ให้แล้วครับกดได้วันนี้สองทุ่มครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

สอบถามการหักเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

สอบถามการหักเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ สมมติว่ากู้ 1,800,000 บาท หักเดือนละกี่บาทคะ...

โดย: 6355
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

255   

ส่งแบบสหกรณ์ประมาณเดือนละ  18,919.18  บาท ส่งแบบธนาคารประมาณเดือนละ  14,400.00 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

รีกู้

ถ้าจะรีกู้ พร้อมกับเอาฉโนดที่ดินค้ำประกัน จะได้ทอนเท่าไหร่คะ...

โดย: 4871
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

240   

ถ้าจะรีกู้ พร้อมกับเอาฉโนดที่ดินค้ำประกัน จะได้ทอนเท่าไหร่คะ

โดย: 4871
เมื่อ: 28 มี.ค. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »