เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

อยากทราบว่าจะสามารถรีเงินกู้ในเดือนธันวาคม วงเงินสูงสุดที่กู้ได้เท่าไหร่คะ (หลังหักหนี้เดิมแล้ว) ขอบ

 ...

โดย: 2540
เมื่อ: 22 พ.ย. 2561

88   

เรียนสมาชิก 2540 กู้ได้  2,720,000 ค่ะได้เงินทอน ประมาณ 260,000 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 23 พ.ย. 2561

ได้ยินข่าวว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงจริงหรือไม่ครับ

ถ้ามีการลดอัตราดอกเบี้ยลง ในกรณีของผมนี้จะได้ลดไหมครับ ณ ตอนนี้ดอกเบี้ยของผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ...

โดย: 5422
เมื่อ: 23 พ.ย. 2561

51   

เรียนสมาชิก 5422 การลดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการครับ รอฟังประกาศอีกทีครับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะนี้อยู่ที...

โดย: admin
เมื่อ: 23 พ.ย. 2561

หุ้น

สอบถาม  หากเงินเดือนเพิ่ม แต่ไม่อยากให้หักฝากหุ้นเพิ่มจากยอดเดิมได้ไหม ค่ะ  ...

โดย: 6306
เมื่อ: 20 พ.ย. 2561

65   

เรียนสมาชิก 6306 สมาชิกสามารถเพิ่มเงินหักค่าหุ้นรายเดือนได้ครับ(รูปภาพ)ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน .pdf กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มแล้วส่งม...

โดย: admin
เมื่อ: 23 พ.ย. 2561

สามารถรีกู้เดือน ธ.ค.

อยากทราบว่าจะสามารถรีเงินกู้ในเดือนธันวาคม วงเงินสูงสุดที่กู้ได้เท่าไหร่คะ (หลังหักหนี้เดิมแล้ว) ขอบคุณค่ะ  ....

โดย: 5964
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

55   

เรียนสมาชิก 5964 กู้ได้ 2.8 ล้านบาท หักหนี้ ฉุกเฉินเดิม ทอน 1.5 แสนบาทครับ

โดย: admin
เมื่อ: 22 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

อยากทราบว่าถ้าจะยื่นกู้ในเดือนธันวาคม จะได้วงเงินเท่ารัยค่ะ ...

โดย: 4809
เมื่อ: 22 พ.ย. 2561

34   

เรียนสมาชิก 4809 กู้ได้สูงสุด 1.5 แสนบาท ครับ เงินทอน 25,600 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 22 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

ถ้าไม่ได้เป็นสามชิกสหกรณ์(ลาออก)จะมีผลต่อ สสลธ.ไหมค่ะ คือยังคงเป็นสมาชิกและยังส่งประกันต่อได้ไหมค่ะ...

โดย: 4809
เมื่อ: 22 พ.ย. 2561

41   

เรียนสมาชิก 4809 การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่มีผลต่อการเป็นสมาชิก สสธท.ครับ สามารถส่งชำระเงินสงเคราะห์ต่อได้ครับ โดยปกติทุกปีจะต้องส่ง...

โดย: admin
เมื่อ: 22 พ.ย. 2561

อยากทราบว่าจะสามารถรีเงินกู้เดือนธันวาคม

อยากทราบว่าจะสามารถรีเงินกู้ในเดือนธันวาคม วงเงินสูงสุดที่กู้ได้เท่าไหร่คะ (หลังหักหนี้เดิมแล้ว) ขอบคุณค่ะ  ...

โดย: 5662
เมื่อ: 19 พ.ย. 2561

58   

เรียนสมาชิก 5662 กู้ได้ประมาณ 1,460,000 บาท ครับ (ไม่ปิดหนี้เสิรมสภาพคล่องครับ)

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

พนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวได้ยินข่าวว่าจะไม่ให้รีกู้หรือยื่นกู้ใช่ไหมคะ...

โดย: 5827
เมื่อ: 16 พ.ย. 2561

108   

เรียนสมาชิก 5827 การให้กู้สำหรับสมาชิกทุกประเภทยังเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้ครับแต่สำหรับสมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราวที่จะสมัค...

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

ไม่มีหัวเรื่อง

ขอสอบถามค่ะ...ช่วงนี้จะมีการเปิดให้กู้ก่อนกำหนดไหมค่ะ(เมื่อไหร่)...

โดย: 5007
เมื่อ: 19 พ.ย. 2561

69   

เรียนสมาชิก 5007 การให้กู้ก่อนกำหนดต้องรอมติคณะกรรมการชุดใหม่อนุมัติก่อนครับ หากมีข่าวเมื่อไหร่จะประกาศให้ทราบทันทีครับ

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

รีกู้ สามัญ

จะรีกู้สามัญ เงินเดือน 14,130บาท รีกู้จะได้เท่าไรค่ะ ...

โดย: 6550
เมื่อ: 12 พ.ย. 2561

189   

เรียนสมาชิก 6650 ตัวผู้กู้ต้องสมัครครับ เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้อีกทางครับ

โดย: admin
เมื่อ: 21 พ.ย. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »