เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบถามการทำ ฌาปนกิจสงเคราะห์

สอบถามการทำชาปณกิจสงเคราะห์ ของบิดามารดาตอนนี้ยังทำได้อยู่ไหมคะ ทั้งล้านที่ 1 และ ล้านที่2และมีเกณฑ์อายุที่เท่าไหร่คะ...

โดย: 5222
เมื่อ: 3 ธ.ค. 2560

360   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 5222
เมื่อ: 10 ธ.ค. 2560

รีกู้

สอบถามค่ะ ดิฉันรีกู้ได้ไหมคะเงินทอนเท่าไหร่...

โดย: 5786
เมื่อ: 4 ธ.ค. 2560

237   

ขอบคุณค่ะ

โดย: 5786
เมื่อ: 9 ธ.ค. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

ยื่นกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อ4/12/60 อยากทราบประมาณการเงินทอน+จำนวนเงินที่หักเข้าหุ้นค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

โดย: 6291
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

258   

 

โดย: 6291
เมื่อ: 8 ธ.ค. 2560

การรีกู้เงินสามัญคุณภาพชีวิต

จากการใช้โปรแกรมคำนวณเงินกู้เงินเดือนเหลือจากยอดสุทธินำมาคำนวณเพื่อกู้เงินเหลือ 25,400 บาท (หักคุณภาพ+หักฉ)สามารถกู้วงเงินได้ประมาณ2,920,000บาท ลบห...

โดย: 6004
เมื่อ: 3 ธ.ค. 2560

307   

ขอบคุณค่ะ 

โดย: 6004
เมื่อ: 7 ธ.ค. 2560

ตอนนี้เงินเดือน 19410 สามารถกู้สภาพคล่องได้เท่าไหร่คะ หรือควรกู้แบบไหนดีคะ

...

โดย: 5466
เมื่อ: 30 พ.ย. 2560

242   

เรียนสมาชิก 5466 กู้สภาพคล่องได้ 250,000 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

ถ้าจะรีกู้รอบ 1 ธ.ค. จะได้เงินทอนเท่าไหร่ค่ะ...

โดย: 6284
เมื่อ: 30 พ.ย. 2560

256   

เรียนสมาชิก 6284 กู้สามัญไม่ได้เงินทอนแนะนำเป็นกู้ฉุกเฉิน 60,000 บาท เงินทอน 15,000.00  บาท ครับ รออีกสี่เดือนจะกู้สภาพคล่องได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

ไม่มีหัวเรื่อง

ยังใช้ระเบียบนี้ไม๊คะ...

โดย: 3362
เมื่อ: 30 พ.ย. 2560

232   

เรียนสมาชิก 3362 ขณะนี้รอหาบริษัทประเมินหลักทรัพย์ก่อนครับ จะประกาศให้ทราบอีกทีครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

เงินกู้

ถ้าเงินเด้อน 19410 สามารถกู้สภาพคล่องได้เท่าไหร่คะ หรือถ้ารีกู้สามัญ จะได้เงินทอนเท่าไหร่คะ...

โดย: 5466
เมื่อ: 30 พ.ย. 2560

227   

เรียนสมาชิก 5466 กู้สภาพคล่องได้สูงสุด 250,000.00  บาท ชำระแบบสหกรณ์ ประมาณ 3,427 บาท ต่อเดือน เงินทอน  250,000.00  บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

เรียนสอบถามเรื่องการกู้เงินค่ะ

จากสมาชิกหมายเลข 1687  เรียนถามว่า ถ้าอีก2 เดือนจะกู้เงินเสริมสภาพคล่อง เงินทอนที่เหลือจากเสริมสภาพคล่องต้องไปหักเงินกู้เพื่อการศึกษารึเปล่า...

โดย: 1687
เมื่อ: 4 ธ.ค. 2560

249   

เรียนสมาชิก 1687 กู้หากสภาพคล่องเงินไม่พอให้ไปหักหนี้สัญญาอื่นอยู่แล้วครับ กู้เท่าเดิม 190,000 บาท จะได้เงินทอนเท่ากับ เงินกู้ลบหนี้คงเหลือสภาพคล...

โดย: admin
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

6486 รีกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะ

6486 รีกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะ...

โดย: 6486
เมื่อ: 4 ธ.ค. 2560

257   

เรียนสมาชิก 6486 กู้ได้ 300,000 บาท เพิ่มหุ้น 10420 บาท เงินทอน 106,380 บาท ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 6 ธ.ค. 2560

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »