ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 03072   06/04/2563  

ขอความกรุณาพักหนี้ให้สมาชิกโดยอัตโนมัติทั้งต้นและดอกด้วยค่ะแฟร์ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสู้กับโควิด-19 เพราะเราเป็นหน่วยงานหลักเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ ขอความกรุณาด้วยค่ะ แค่ขยายระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มอีกซัก3เดือนคงไม่กระทบกับรายรับมากมายเพราะเราเหนื่อยจริงๆและปกติก็เป็นลูกหนี้ที่ดีอยู่แล้ว

ตอบ
Avatar

โดย: 07284   05/04/2563  

เรื่องการขอพักชำระหนี้อยากให้ทำแบบไม่ต้องมีผู้ค้ำเซ็นจะดีกว่าค่ะ   หรือไม่ก็ทำแบบลงออนไลน์ไปเลย  เพราะบางสัญญา ผู้ค้ำไม่ได้อยู่รพ  เดียวกัน   อยู่คนละอำเภอกัน  เป็นช่วงงดเดินทาง  เจ้าหน้าที่บางคนอยู่ช่วงกักตัว  ไม่สะดวกเท่าไหร่ค่ะที่จะไปให้คนค้ำเซ็น เป็นการลดการไปปสัมผัสเชื้อด้วยค่ะ อยากให้รับไปพิจารณาด้วย  ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04871   05/04/2563  

เรื่องการขอพักชำระหนี้ อยากให้สหกรณ์พักชำระทั้งต้นและดอกเบี้ย เหมือนธนาคาร เพราะจทน.สธ.ได้รับผลกระทบเหมือนกันคะถึงแม้เราจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนแต่เงินที่ได้ก็หักหนี้ หักดอกเบี้ยและบางครอบครัวรับราชการได้เงินเดือนแค่คนเดี๋ยวส่วนคนที่เหลือต้องหยุดพักงาน มีลูกที่กำลังเรียนหยุดเรียน ภาระเพิ่มขึ้นแน่นอนคะ บางครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดเงินใช้จ่ายติดลบด้วยซ้ำและไม่รู้จะหามาจากไหนมาใช้จ่าย ขอให้ท่านพิจารณา พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04871   05/04/2563  

เรื่องการขอพักชำระหนี้ อยากให้สหกรณ์พักชำระทั้งต้นและดอกเบี้ย เหมือนธนาคาร เพราะจทน.สธ.ได้รับผลกระทบเหมือนกันคะถึงแม้เราจะได้รับเงินเดือนทุกเดือนแต่เงินที่ได้ก็หักหนี้ หักดอกเบี้ยและบางครอบครัวรับราชการได้เงินเดือนแค่คนเดี๋ยวส่วนคนที่เหลือต้องหยุดพักงาน มีลูกที่กำลังเรียนหยุดเรียน ภาระเพิ่มขึ้นแน่นอนคะ บางครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดเงินใช้จ่ายติดลบด้วยซ้ำและไม่รู้จะหามาจากไหนมาใช้จ่าย ขอให้ท่านพิจารณา พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 01791   04/04/2563  

เปลี่ยนแปลงรหัส การดูข้อมูลสมาชิกแล้ว จากบัตรประชาชน เป็นอย่างอื่น แต่ก็ลืมคะทำอย่างไรคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 01791   04/04/2563  

จำรหัสผ่าน   การตรวจสอบข้อมูลสหกรร์ของตนเองไม่ได้คะ01791 

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  04/04/2563 

เรียนสมาชิก 01791 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

การ Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการ Login ระบบใหม่ในครั้งแรก ให้ใช้

UserName: รหัสสมาชิก(หากลืมรหัสสมาชิกสามารถดูรหัสสมาชิกได้ที่เว็บบอร์ดหรือที่สมุดเงินฝากของสมาชิก)

Password: เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการ Login ครั้งแรก หลังจากLoginได้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

วิธีการ Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์

 

 

ตอบ
Avatar

โดย: 06864   03/04/2563  

สอบถามค่ะ-ทำไมกดฉ.atmไม่ได้ค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04333   03/04/2563  

เรื่องการขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ ถ้าทางสหกรณ์จะช่วยสมาชิกจริงๆ ก็ควรพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครับ แต่สหกรณ์ให้พักเฉพาะเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยยังต้องจ่ายเหมือนเดิม เท่ากับว่าสมากชิกที่ขอพักชำระหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มอีก 3 เดือน

ตอบ
Avatar

โดย: 04714   03/04/2563  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดร.   น่าจะให้สมาชิกลงทะเบียนพักชำระหนี้. แบบออนไลน์. เพื่อลดความเสี่ยง. ที่ต้องไปเจอผุ้คนเยอะลดการติดเชื้อโควิด 2019. ลงออนไลน์เหมือนธนาคาร.  ไม่ตัองเข้าไปที่สำนักงาน. 

ตอบ
Avatar

โดย: 05421   03/04/2563  

สอบถามการผ่อนผันการชำระเงินต้น หลังครบกำหนด 3 เดือน  ดังนี้ 1. มีเกณฑ์การหักเงินเป็นอย่างไร 2.เงินต้นที่จะต้องหักเป็นรายเดือน จะหักภายในระยะเวลากี่เดือน  

ตอบ

บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 1 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019